Test 4 – Windows Server – IOmeter

Niezależnie od testowanych dysków zawsze poddajemy jest testowi wykonanemu przy użyciu IOmeter. Dzięki jego możliwości wykonania kompleksowego sprawdzenia wydajności i przepustowości dysków, możemy zweryfikować, jak dyski zachowają się przy testach z różną wielkością bloku, nie tylko pod względem jednorazowego zapisu, ale także jak wygląda wydajność w czasie. Oczywiście test będzie wykonywany w zakresie grup RAID, w których pracują dyski. Na potrzeby wykonywanego benchmarku, dyski poddamy zestawowi następujących testów:

 • 4KB Random Read
 • 4KB Random Write
 • 4KB Sequential Read
 • 4KB Sequential Write
 • 8KB Random Read
 • 8KB Random Write
 • 8KB Sequential Read
 • 8KB Sequential Write
 • 64KB Random Read
 • 64KB Random Write
 • 64KB Sequential Read
 • 64KB Sequential Write

Pierwsze prezentujemy wyniki IOPS, które IOmeter uzyskał realizując wymienione wcześniej testy. Najwyższą wartość udało nam się uzyskać, co zaskakujące w przypadku dysków WD RED SN700 pracujących w RAID 1. Jednak warto zauważyć, że różnice pomiędzy konfiguracją RAID 0 i RAID 1 są niewielkie. Tylko w jednym przypadku – testu odczytu losowego 64KB ta różnica była znacząca. W pozostałych przypadkach – a więc zarówno dla zapisu i odczytu, niezależnie od rozmiaru bloku, wydajność IOPS była utrzymana na podobnym poziomie. Zobaczmy zatem, jakie wartości uzyskano pod kątem przepustowości:

No i tutaj zgodnie z oczekiwaniami wartości najwyższe oscylują w okolicy 1200 MB/s. Jest to wartość maksymalna, którą da się uzyskać przy połączeniu 10GbE, a więc po raz kolejny w naszych testach dyski okazały się szybsze niż medium transmisyjne. Tutaj też widzimy pewne różnice pomiędzy RAID 0 i RAID 1. Mimo, że teoretycznie w obu przypadkach oba poziomy RAID mogą zaoferować prędkości wyższe niż pozwala łącze 10GbE, to jednak w części przypadków różnica jest znacząca. Przy czym należy tutaj zwracać uwagę głównie na testy większym rozmiarem bloku, a więc 64KB, gdzie system miał możliwość wykonania dłuższego pomiaru, a dane testowe były w stanie wysycić łącze pomiędzy QNAP a serwerem testującym.

Standardowo prezentujemy również wyniki raportowane przez IOmeter w całym okresie wykonywanych testów. Podczas realizacji zapisu i odczytu, IOmeter zapisuje do pliku z wynikami liczbę IOPS w każdym testowym przedziale czasu (podział sekundowy). To pozwala nam zobaczyć, na jakim etapie testu udało się uzyskać najwyższe wyniki, a kiedy wydajność spadała. Warto tutaj zwróci uwagę na wyniki najwyższe, dochodzące nawet do 3 mln IOPS, które później z biegiem czasu spadały. Jednak porównując ten wykres z wykresami innych testowanych przez nas dysków, początkowa faza, w której wydajność jest najwyższa jest najmocniej zaznaczona i widoczna. Oczywistym też jest, że im większy rozmiar bloku, tym dłużej raportowana jest wydajność (kwestia czasu potrzebnego na zapis bloku).

Następnym wykonanym przez nas testem był test przy użyciu CristalDiskMark.