Test 3 – Konsola QNAP – DD

DD pozwala łatwo i szybko ustalić prędkości zapisu i odczytu danych. Aplikacja ma oczywiście wiele możliwości i zazwyczaj wykorzystywana jest do zupełnie innych celów, jednak jej zaletą jest możliwości przekierowania zapisu z urządzenia /dev/random czy /dev/urandom na konkretny plik, czy określeniu wielkości bloku. Dlatego aplikację dd wykorzystujemy podczas naszych testów, żeby zobaczyć, jak szybko uda się jej wykonać zapis i odczyt takich danych. Proces testowania obejmuje zapis i odczyt 1GB danych w plikach po 256KB. Całość realizowana jest sekwencyjnie, więc system musi najpierw zapisać pliki, następnie zgodnie z naszym skryptem odczekuje 5 minut, po czym rozpoczyna ich odczyt. Wyniki zestawiamy na poniższych wykresach.

Jak widać na wykresie, wyniki są zbliżone do tego, co uzyskaliśmy we wcześniejszym wykonanym teście DiskFill Test. W przypadku DD pojedynczy odczyt wyniósł średnio 4,5GB/s w RAID 0 i 3,61GB/s w RAID 1. Są to wyniki odrobinę wyższe niż uzyskane wcześniej, jednak tutaj zmieniła się charakterystyka wykonywanego testu – zamiast pojedynczego pliku 1GB, odczytujemy pliki po 256KB. W przypadku zapisu również wyniki są podobne i tutaj też widzimy niemal dwukrotnie wyższe wyniki w RAID 0 niż w RAID 1.

Dodatkowo, podczas każdego testu i wykonanego zapisu i odczytu mierzymy czas potrzebny na wykonanie pojedynczej operacji. Poniżej na wykresach zestawiamy dokładne wyniki przebiegu zapisu i odczytu danych w czasie podczas wykonywanych testów zapisu i odczytu w RAID 0 i RAID 1.

Przejdźmy teraz do testów wykonywanych przy użyciu aplikacji FIO.