Test 2 – Konsola QNAP – DiskFill Test

Test DiskFill Test wykonuje proces zapisu i odczytu danych z dysków twardych urządzenia. Aplikacja uruchamiana jest z poziomu konsoli systemu, do której łączymy się przy użyciu SSH. System QTS 5 wymusza podczas inicjowania stworzenie nowego użytkownika z prawami administratora (w przeciwieństwie do „admin” we wcześniejszych wersjach), dlatego korzystamy z konta qnap, które posiada odpowiednie prawa. Test uruchamiany jest poprzez uruchomienie aplikacji z określonymi parametrami. Aplikacja zapisana jest w katalogu benchmark, który utworzony został na woluminie systemowym. W ramach testu pliki są zapisywane w katalogu benchmark, który został utworzony na woluminie cienkim w Puli Pamięci 2. Test został wykonany dwukrotnie, dla RAID 0 i RAID 1.

Podczas testu DiskFill Test oba dyski pracując w RAID 0 i RAID 1 zachowywały się dosyć podobnie. W przypadku RAID 0 średnia przepustowość podczas odczytu wynosiła 4100 MB/s a zapisu 1650 MB/s. W przypadku RAID 1 wynik był niewiele gorszy, ponieważ wynosił odpowiednio 3750 MB/s i 1400 MB/s. Jest to oczywiście mniej niż w RAID 0, jednak spodziewaliśmy się znacząco większej różnicy. O ile wyniki w RAID są zgodne z deklaracjami producenta, o tyle w przypadku RAID 0 spodziewaliśmy się wyniku znacząco lepszego – w okolicach min. 6000 MB/s. Jednak tutaj musimy zaznaczyć, że DiskFill Test nie może być traktowany jako znaczący benchmark, raczej poglądowe narzędzie prędkości zapisu i odczytu danych o określonej wielkości.

Powyższy wykres pokazuje, jak wyglądały poszczególne zapisy i odczyty w czasie trwania testu i mamy tutaj zestawione wyniki dla RAID 0 i RAID 1. Jak widać, w przypadku zapisu danych w RAID 0 proces wykonywany był niemal ze stałą prędkością. Jednak w przypadku odczytu danych transfer znacząco się wahał. W przypadku RAID 1 wyniki zapisu były gorsze, gdzie mniej więcej w połowie wykonywanego testu prędkość zapisu zauważalnie spadła.

Aby lepiej zobrazować zachowanie dysków podczas testu, poniżej widoczne są wyniki dla każdego z procesów odczytu i zapisu w RAID 0 i RAID 1.

 

 

Jednak jak już zaznaczyliśmy wyżej, sam DiskFill Test nie może być traktowany jako miarodajny benchmark dla dysków. Korzystamy z niego, żeby zobrazować określony proces – zapis sekwencyjny wskazanej liczby plików o wielkości 1GB każdy, a następnie ich odczyt. Dlatego też w naszych testach korzystamy z różnych aplikacji i typów testu, aby uzyskać nie tylko jak najlepsze wyniki, ale też najbardziej rzeczywiste w różnych zastosowaniach.

Tym samym przechodzimy do wyników testu DD

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *