Test 7 – Windows Server – Robocopy

Planując testy dysków twardych zawsze bierzemy pod uwagę praktycznie zastosowanie dysków. Benchmarki to jedno – zależności od aplikacji, konfiguracji i typu testu mogą wykazywać różne wyniki (co widać również po wynikach uzyskanych przez nas). Dlatego jednym ze standardowo przeprowadzanych przez nas testów jest „zwykłe” kopiowanie plików na NAS, w którym pracują testowane dyski. To pokazuje, jak dyski zachowają się w standardowym środowisku rodzinnego wykorzystania. Żadne maszyny wirtualne, zapis losowy, bazy danych, itp. Skupiamy się na prostym kopiowaniu plików. Jednak dla wygody rejestrowania wyników, wykorzystujemy aplikację robocopy, które standardowo jest częścią systemy Windows. Test przeprowadzamy dla danych wielkości 100GB w trzech wersjach:

  • 100 plików o wielkości 1GB każdy,
  • 10 plików o wielkości 10GB każdy,
  • 1 plik o wielkości 100GB.

W ten sposób zobaczymy nie tylko to, ile czasu potrzebuje aplikacja na przesłanie 100GB w zależności od poziomu RAID ale też czy liczba/wielkość plików będzie miała istotne znacznie.

Dlaczego tylko zapis, a nie odczyt? Ponieważ odczytując dane w ten sposób wąskim gardłem naszego środowiska byłby dysk lokalny komputera (DC500M, dysk SATA). Zobaczmy, jakie wyniki udało nam się uzyskać w przypadku połączenia 10GbE iSCSI:

Jeśli chodzi o prędkość, to najlepszy wynik udało nam się uzyskać w przypadku 10 plików po 10GB w RAID 0 oraz 100 plików po 1GB w RAID 1 (pomarańczowa linia na wykresie). To oczywiście przekłada się na czas zapisu (kolorowe słupki – im wyższy, tym gorzej).

Drugi test obejmował zapis przez SMB, jednak w tym przypadku skorzystaliśmy z opcji SMB Multipath. Uwaga. SMB Multipath wciąż jest opcją eksperymentalną, która standardowo w systemie QTS nie jest dostępna, jednak na potrzeby naszych testów ją włączyliśmy. Tutaj podobnie jak na wcześniejszym wykresie, im wyższy słupek, tym gorzej. W przypadku naszych testów najwyższa wydajność uzyskaliśmy kopiując pojedynczy plik 100GB (ok 1,5GB/s) w RAID 0. W przypadku RAID 1 wyniki były bardzo podobne, oscylowały w okolicach 1GB/s. Tutaj trzeba podkreślić, że system do dyspozycji miał teoretycznie dwa łącza 10GbE, czyli ok 20GbE. Ostatecznie maksymalnie wykorzystano 75% możliwość takich łącz. Co ważne, zarówno po stronie komputera jak i QNAP NAS porty sieciowe nie były połączone w LACP.