Rozwiązania służące do backupu maszyn wirtualnych działających w środowiskach bazujących na VMware lub Hyper-V różnią się od siebie w wielu aspektach, co mogłoby być tematem na obszerny artykuł. W tym artykule (i tak już pokaźnym) skupimy się jednak tylko na jednym z tych aspektów – na technikach wykonywania backupu, które są znane jako typy lub metody tworzenia kopii zapasowych. Poniżej zajmiemy się krótką charakterystyką tradycyjnych rodzajów backupu (pełny, przyrostowy, różnicowy), a także nowo powstałymi (forever-incremental oraz syntetyczny) i ich różnymi wariacjami (tzw. mirror, reverse-incremental, backup typu smart lub ciągły). Dzięki temu, będziemy mogli odnieść się do różnic między różnymi rodzajami backupu oraz przyjrzeć się zaletom jakie każdy z tych typów ma nam do zaoferowania.  

Pełny backup 

Jak łatwo domyślić się po nazwie, jest to po prostu całkowita kopia danych z miejsca źródłowego. Ten typ backupu jest uznawany za najlepszy możliwy z punktu widzenia prostoty i szybkości procesu odzyskiwania naszych danych. Jednakże, co również jest dość oczywiste, przez fakt, że kopiowane są wszystkie dane ze źródła, mamy dużą ilość danych, którą trzeba skopiować, co zajmuje po prostu sporo czasu (pełny backup może trwać nawet do 10x dłużej niż inne typy backupu!). Dodatkowo, nie da się ukryć, że za każdym razem, gdy uruchamiany jest backup pełny, wywiera on spore obciążenie sieci, co może istotnie wpływać na wydajność systemu czy po prostu kolidować z innymi działaniami, które w danej infrastrukturze mają miejsce. Oczywiście problem pojawia się też z punktu widzenia storage’u – jeśli robimy cały czas backupy pełne, to przestrzeń w naszym repozytorium może się bardzo szybko skończyć.   

 

To właśnie dlatego większość organizacji wykonuje pełne backupu jedynie czasami, łącząc je z innymi typami. Dlatego pełny backup często staje się początkiem wdrożenia innych rodzajów backupu w danej infrastrukturze.  

Podsumowując, niewątpliwymi zaletami pełnego backupu są: 

  • szybkie odzyskiwanie danych w przypadku awarii; 
  • lepsze zarządzanie przechowywaniem danych, bo znajdują się w jednym pliku. 

Jednakże ten typ wykonywania kopii zapasowych ma wiele wad: 

  • tworzenie pełnych backupów zajmuje dużo czasu; 
  • potrzebny jest bardzo pojemny storage, który pomieści regularnie wykonywane pełne backupy; 
  • każdy z pełnych backupów zawiera w sobie wszystkie dane całej twojej infrastruktury (często są to dane poufne). Z punktu widzenia ochrony danych krytycznych może to powodować zagrożenia z tytułu dostępu do danych osób do tego niepowołanych. Można tego jednak uniknąć, gdy twoje rozwiązanie do backupu oferuje funkcję szyfrowania kopii zapasowych (w przypadku NAKIVO szyfrowanie odbywa się z użyciem klucza AES-256, dzięki czemu eliminujemy to zagrożenie, dodatkowo QNAP NAS, na którym uruchamia się NAKIVO też ma możliwość szyfrowania dysków, więc zabezpieczenie jest podwojone). 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *