TEST 3 – CristalDiskMark

W testach wydajności przy użyciu oprogramowania CristalDiskMark wykonaliśmy szereg identycznych testów w trzech konfiguracjach łączących 4 dyski twarde:

  • RAID 0
  • RAID 5
  • RAID 10

Dla każdego z nich, zostały przeprowadzone następujące pomiary:

  • Plik 16MiB, odczyt 90%, zapis 10%
  • Plik 16MiB, odczyt 10%, zapis 90%
  • Plik 64GB, odczyt 90%, zapis 10%
  • Plik 64GB, odczyt 90%, zapis 100%

Wszystkie powyższe pomiary zostały przeprowadzone zarówno przy użyciu połączenie FC 8Gb/s jak i iSCSI 10GbE. Wyniki odczytu przy transferze sekwencyjnym wyglądają następująco:

Jak widać na powyższych mamy do czynienia z wyjątkową stabilnością szybkości transferu zarówno w połączeniach FC jak i iSCSI. Co istotne – poziom RAID w którym działają nasze dyski twarde nie ma znaczenia, różnice są pomijalne. Inaczej sytuacja będzie wyglądała w przypadku zapisu sekwencyjnego, gdzie widzimy spore różnice w zależności pod poziomu RAID i typu testu. O ile w przypadku odczytu sekwencyjnego nie miała znaczenia wielkość pliku wykorzystywanego podczas testu, o tyle tutaj widzimy różnice pomiędzy plikami 16MiB a 64GiB.

Przejdźmy teraz do analizy wyników dla zapisu i odczytu losowego.

RND4K

Ten test prezentuje wyniki w IOPS, a więc zobaczymy, ile operacji wejścia/wyjścia na sekundę nasze dyski będą w stanie obsłużyć z zależności od tego, w jakim RAID będą działały. W przypadku odczytu losowego znowu mamy do czynienia z dosyć równymi wynikami, jednak tutaj już widzimy potwierdzenie wcześniejszej tezy dotyczącej RAID 10. Dyski WD SA500 w każdym teście losowego odczytu najlepsze wyniki wykazały, gdy były połączone właśnie w takiej grupie RAID. To pozwala nam sugerować model SA500 do wszystkich zastosowań, gdzie na NAS działają aplikacje bazodanowe, maszyny wirtualne czy kontenery.

Przejdźmy teraz do wyników zapisu losowego mierzonego w IOPS. W tym przypadku widzimy znaczące różnice pomiędzy testami wykorzystującymi różne wielkości pliku. W przypadku tego testu widzimy, że wyniki dysków działających w RAID 0 i RAID 10 są bardzo zbliżone w przypadku mniejszych plików. W testach wykorzystujących plik 64GiB sytuacja się zmienia i widzimy znacząco wyższą wydajność RAID 0. Jednak biorąc pod uwagę mechanizmy redundancji i bezpieczeństwa przechowywanych danych, porównajmy RAID 10 i RAID 5. Przy takim porównaniu widzimy bardzo wyraźnie, że w środowiskach, gdzie przeważa losowy zapis (maszyny wirtualne, bazy danych), dyski SA500 najlepiej sprawdzą się w trybie RAID 10. Co ciekawe, w tym teście dyski wypadają lepiej niż testowane przez nas wcześniej dyski Kingston DC500M, gdzie maksymalne wyniki oscylowały wokół 160 000 IOPS, gdzie w tym teście dyski WD SA500 przekraczają 200 000 IOPS.

Zobaczmy teraz, jak nasze testowane dyski wypadły w testach wykonanych przez IOmeter.