TEST 2 – CristalDiskMark

W testach wydajności przy użyciu oprogramowania CristalDiskMark wykonaliśmy szereg identycznych testów w trzech konfiguracjach dysków twardych:

  • RAID 0
  • RAID 5
  • RAID 10

Dla każdego z nich, zostały przeprowadzone następujące pomiary:

  • Plik 16MiB, odczyt 90%, zapis 10%
  • Plik 16MiB, odczyt 50%, zapis 50%
  • Plik 64GB, odczyt 90%, zapis 10%
  • Plik 64GB, odczyt 50%, zapis 50%

Wszystkie powyższe pomiary zostały przeprowadzone zarówno przy użyciu połączenie FC 8Gb/s jak i iSCSI 10GbE. Wyniki odczytu przy transferze sekwencyjnym wyglądają następująco:

Jak widać, nie mamy tutaj istotnych różnic wynikających z zastosowanego medium transmisyjnego, protokołu, wielkości pliku czy poziomu RAID. W każdym z testów udało się osiągnąć niemal 100% przepustowości danego łącza. Pokazuje to, że w przypadku standardowej konfiguracji, niezależnie od poziomu RAID dyski Kingston DC500M są w stanie pracować szybciej, niż pozwala na to połączenie nawet 10GbE. Ponieważ połączenia 10GbE wciąż są mało popularne, uznaliśmy, że taka przepustowość w testach będzie wystarczająca. Prawdopodobnie dopiero połączenie dwóch portów 10GbE pokazałoby spadek prędkości transferu. Zobaczmy zatem, jak będą wyglądały wyniki losowego transferu 4K liczone w IOPS:

Tutaj możemy już zauważyć różnice wynikające z zastosowanego poziomu RAID. Zgodnie z oczekiwaniami RAID 0 okazał się najbardziej wydajny, gdzie pomiary wykazały wartości zbliżające się do 120 tysięcy IOPS przy pliku 16MiB. Jak widać na powyższym wykresie, cztery dyski SSD lepiej oferują wyższą wydajność w RAID 10 dla małych plików, za to dla większych wydajniejszą konfiguracją jest RAID 5. Należy tutaj jednak znowu zauważyć, że różnice są głównie zauważalne przy połączeniu 10GbE protokołem iSCSI, natomiast połączenie Fibre Channel 8Gb/s daje w miarę stałe wyniki niezależnie od konfiguracji i przeprowadzonego pomiaru.

Ostatnim wynikiem, na który warto zwrócić uwagę jest zapis, ponieważ tutaj widzimy znaczący wzrost wydajności IOPS:

Ciekawą rzeczą, która również rzuca się w oczy po wykonanych testach jest stabilność wydajności przy połączeniach Fibre Channel. Przy testach wykorzystujących małe pliki niemal nie widać różnicy pomiędzy kolejnymi poziomami RAID. Z kolei podłączenie iSCSI 10GbE pokazuje najwyższą wydajność RAID 0 (co było zgodne z oczekiwaniami), następnie mamy RAID 10 i w końcu RAID 5.

W przypadku CristaDiskMark test był wykonywany dla kolejki “1”, co oznacza, że system podczas testu symulował środowisko, gdzie wykonywane jest tylko jedno zapytanie ze strony aplikacji do dysku.