Test 5 – AJA System Tool

AJA System Tool to aplikacja testująca wydajność przestrzeni dyskowej głównie pod kątem zastosowań w środowiskach graficznych/video. Dlatego wykorzystaliśmy aplikację w naszych testach, ponieważ pokazuje wyniki w symulowanych zastosowaniach real-live, co pozwala na weryfikację, czy wcześniejsze wyniki pokryją się z tym, co pokażę AJA. Poniższa tabelka oraz wykres prezentują uzyskane wyniki dla testów z plikami 256MB, 1GB, 4GB i 16GB (największy dostępny w AJA System Tool).

Pierwsze, co rzuca się w oczy to niższe wyniki niż we wcześniejszych testach, ale bardziej stałe. W przypadku IOmeter czy CristalDiskMark uzyskaliśmy przepustowość zbliżoną do maksimum, czyli ponad 1200MB/s. Tutaj maksimum to 1070MB/s przy odczycie pliku 256MB. Test ten różni się jednak od wcześniejszych, ponieważ nie wykonujemy wielokrotnego zapisu a zapisujemy tylko jeden, duży plik. Biorąc to pod uwagę, możemy założyć, że podłączając w taki sposób przestrzeń dysków SA500 do komputera czy serwera – zapis dużych plików (np. nieskompresowane video) będzie równie szybki.

W przypadku połączenia FibreChannel widzimy bardzo dużą stabilność podczas wykonywanych testów. Jedynym odchyleniem jest odczyt pliku 1GB z dysków WD SA500 połączonych w RAID 5, jednak pozostałe wyniki pokazują przewagę tego protokołu nad ethernetowych iSCSI. W tym przypadku oczywiście wyniki są znacząco niższe od analogicznego testu wykonanego przez iSCSI, jednak pamiętajmy, że korzystamy z FC 8Gbps, a więc przepustowości 20% niższej połączenie iSCSI, które korzystało z łącza 10GbE. Jako ciekawostkę warto te wyniki zestawić z wykonywanymi wcześniej testami dysków Kingston DC500M, gdzie wyniki były bardziej zróżnicowane i zauważaliśmy bardzo duże wahania dla poziomu RAID 5 przy zapisie i odczycie poprzez FC. W przypadku testowanych obecnie dysków takie wahania nie występują, co pokazuje jeszcze lepszą optymalizację tych dysków do pracy w różnych zastosowaniach związanych z przechowywaniem danych.

Test 6 – Kopiowanie plików – iSCSI i FC

Ostatnim testem, który standardowo przeprowadzamy w naszym laboratorium testowym jest test przesyłania plików różnej wielkości za pomocą iSCSI/FC. W tym teście głównie skupiamy się na czasie potrzebym do przetransferowania 100GB danych, ale w różnych konfiguracjach plikowych

Jak widać poniżej, testy wykonujemy dla następujących plików:

  • 100 plików o wielkości 1GB każdy,
  • 10 plików o wielkości 10GB każdy,
  • 1 plik o wielkości 100GB każdy,
  • 102400 plików o wielkości 1MB każdy.

To pozwala na sprawdzenie, czy wielkości pliku ma znaczenie, jeśli w sumie przesyłamy dokładnie taką ilość danych. Na wykresie i w tabeli pokazany jest czas przesyłania plików, więc w tym przypadku im niższy słupek, tym lepiej.

Ten test pokazuje nam bardzo dosadnie możliwości dysków SSD. Przede wszystkim, zauważalna jest dosyć duża stałość wyników, niezależnie od poziomu RAID. Porównując wyniki dla takich samych testów, wahania są bardzo małe, co znowu pokazuje, że przy zapisie synchronicznym poziomy RAID nie mają większego znaczenia przy takiej konfiguracji i wykorzystaniu szybkich dysków SSD. Testowane dyski WD RED SA500 wykazały zbliżone wyniki, co jest o tyle istotne, że nie musimy poświęcać wydajności kosztem przestrzeni lub odwrotnie. Oczywiście najkrócej trwało wysyłanie pojedynczego pliku 100GB, ale co ciekawe, niewiele dłużej przesyłanie 102400 plików po 1MB. Zdecydowanie dłużej trwało przesyłanie 100 plików po 1GB i 10 po 10GB. Również to, co widać na pierwszy rzut oka na wykres, to spore podobieństwo pomiędzy FC a iSCSI. Oczywiście, FC przesyła pliki dłużej, jednak stosunek czasu iSCSI do FC jest podobny przy każdym teście oraz przy poszczególnych poziomach RAID. Zobaczmy jeszcze, jak wygląda czas przesyłania plików porównując protokoły blokowego udostępniania przestrzeni (FC/iSCSI) z udostępnianiem plikowym, czyli SMB 3.0.

Tutaj zaskakiwać może to, że pliki przesyłane przez SMB są wysyłane szybciej, niż blokowo. Oczywiście, głównie musimy tutaj porównywać SMB do iSCSI, ponieważ oba protokoły korzystają z łącza 10GbE. Jednak wciąż, różnice są zauważalne. Przede wszystkim mamy tutaj dużo stabilniejsze czasy przesyłania plików w ramach danej konfiguracji RAID, jednak różne pomiędzy kolejnymi poziomami. Jednak w porównaniu do wcześniejszego wykresu brakuje tutaj jednego porównania – 102400 plików po 1MB. W tym przypadku różnica była ogromna – z 1-2 minut zrobiły się godziny. Dlatego nie ujęliśmy tych wyników w porównaniu. Jednak nie była to wina testowanych dysków tylko charakterystyka testu. Wracając do tabeli i wykresu – Dyski WD RED SA500 kolejny raz pokazały swoje możliwości.