TEST 8 – VM – robocopy

Test robocopy wykonujemy tylko w maszynie wirtualnej przy zapisie na dysk twardy. W przeciwieństwie do testów innych dysków twardych, które mieliśmy okazję do tej pory testować, kopia przez łącze 10GbE na dyski WD Gold SN600 nie miałaby sensu z perspektywy testowej – łącze ograniczyłoby możliwości dysków. Dlatego tutaj skupiamy się na zapisie lokalnym. Pliki zostały wsadowo utworzone na dysku systemowym maszyny wirtualnej (dysk C:, fizycznie plik dysku maszyny wirtualnej zapisany był na dysku WD Blue 480GB). a następnie przy użyciu robocopy, pliki skopiowane zostały na dysk D:, czyli fizycznie na obraz dysku zapisany na woluminie utworzonym w puli pamięci zbudowanej na dyskach WD Gold.

Standardowo, testy wykonujemy dla następujących kombinacji plików:

  • 100 plików o wielkości 1GB każdy,
  • 10 plików o wielkości 10GB każdy,
  • 1 plik o wielkości 100GB,
  • 102400 plików o wielkości 1MB każdy.

Wszystkie testy wykonujemy trzykrotnie, aby wykluczyć ewentualne błędy czy wpływ innych czynników.

To pozwala na sprawdzenie, czy wielkości pliku ma znaczenie, jeśli w sumie przesyłamy dokładnie taką ilość danych. Na wykresie i w tabeli pokazany jest czas przesyłania plików, więc w tym przypadku im niższy słupek, tym lepiej.

Zgodnie z oczekiwaniami, najdłużej trwało kopiowanie plików o wielkości 1MB. W sumie w takim teście przesłaliśmy aż 102400 pliki, co zajęło więcej czasu ze względu na kolejkowanie – w danym momencie przesyłany było tylko jeden plik. Warto jednak zwrócić uwagę na pozostałe konfiguracje – tutaj nie widzimy już istotnych różnic pomiędzy 100 plikami po 1GB a i plikiem o wielkości 100GB. Uwagę zwraca też rozłożenie słupków na wykresie powyżej. Z lewej strony widzimy cztery grupy dla RAID 0, po prawej cztery grupy słupków z wynikami dla RAID 1. Patrząc na wykres można stwierdzić, że te części niemal się pokrywają. I znowu warto zadać pytanie o to, jak te wartości mogłyby wyglądać w innych konfiguracjach.