TEST 7 – VM – ATTO

W przypadku dysków WD Gold DC SN600 postanowiliśmy skorzystać z ATTO Disk Benchmark w formie referencyjnej. Każde oprogramowanie, którego używamy w naszych testach ma inną specyfikę. W przypadku ATTO testy wykonywane są zarówno dla przepustowości jak i dla IOPS, gdzie kompleksowo sprawdzane są wyniki zapisu i odczytu dla różnej wielkości zapisywanych danych, ale wielkość pliku w sumie to 256MB. Postanowiliśmy wykonać test w największym zakresie, który oferuje ATTO. W obu testach pomijamy Cache zapisu, natomiast głębokość kolejki zapisu (Queue Depth) to 32.Test wykonujemy tylko w maszynie wirtualnej, a więc jak już zauważyliśmy wcześniej, istotne dla nas będą wyniki przepustowości, nie IOPS, które są znacząco zaniżone ze względu na architekturę storage.

Co ciekawe, w przypadku ATTO wynik dla dysków SN600 połączonych w RAID 0 i RAID 1 jest bardzo zbliżony w przypadku odczytu, natomiast w zapisie lepiej wypada konfiguracja RAID 0 (co jest dla nas oczywiste). Zaskakuje jednak wartość, którą widzimy w przypadku odczytu. Według ATTO, możliwe było zapisanie 64MB danych z prędkością aż 5,27 GB/s. Warto jednak w tym przypadku porównać ten wynik z innymi testami – szczególnie AJA. W przypadku ATTO poddajemy dysk testowi, który ma nam pokazać możliwe maksimum. W AJA widzieliśmy symulację pracy “real-life”, a więc zbliżoną do faktycznej pracy z plikami wideo. Jednak trzeba podkreślić uzyskane maksimum. Biorąc pod uwagę deklarowane przez producenta wartości, to właśnie ATTO pokazało, że faktycznie da się do nich zbliżyć.

Został nam już tylko jeden test – test kopiowania plików przy użyciu robocopy w Windows Server.