TEST 4 – VM – IOmeter

W przypadku IOmeter testy wyglądały podobnie, jak przy CristalDiskMark, a więc uruchomiliśmy benchmark zarówno na zewnętrznym serwerze jak i w maszynie wirtualnej mającej bezpośrednio podłączoną przestrzeń z dysków WD Gold. Sprawdzając każdą konfigurację, wykonany został zestaw następujących testów:

 • 4KB Random Read
 • 4KB Random Write
 • 4KB Sequential Read
 • 4KB Sequential Write
 • 8KB Random Read
 • 8KB Random Write
 • 8KB Sequential Read
 • 8KB Sequential Write
 • 64KB Random Read
 • 64KB Random Write
 • 64KB Sequential Read
 • 64KB Sequential Write

Zacznijmy od sprawdzenia, jakie wyniki osiągnęły dyski DC SN640 w zapisie i odczycie danych różną wielkością bloku w zależności od poziomu RAID i typu połączenia (10GbE/VirtIO).

W przypadku testu IOmeter sytuacji wygląda trochę inaczej, niż w tym wykonanym CristalDiskMark. W tym przypadku widzimy znaczącą przewagę pracy systemu poprzez połączenie 10GbE w stosunku do połączenia bezpośredniego jako dysk maszyny VM:

Najlepsze wyniki udało się uzyskać przy teście 64K, gdzie system dłużej zapisywał dane testowe, co przełożyło się na możliwość uzyskania wyższej szybkości. Ponieważ zapisując czy odczytując dane system nie uzyskuje prędkości liniowo, małe pliki testowe nie pozwalają osiągnąć pełnego wysycenia łącza. Dlatego też przy małych plikach prędkość może być znacząco niższa, niż w przypadku dużych plików.

Zobaczmy teraz, jak wypadły wyniki pomiarów IOPS

W tym przypadku widzimy zależność, którą widzieliśmy już w CristalDiskMark – połączenie 10GbE pozwala uzyskać zdecydowanie większą wydajność operacji wejścia-wyjścia na sekundę. Maszyna wirtualna, która korzystała z dysku podłączonego przez VirtIO uzyskiwała wynik na poziomie ok 10 tysięcy IOPS. Podobna konfiguracja, ale oparta o iSCSI i połączenie 10GbE uzyskała wyniki dochodzące do 90 tysięcy IOPS, więc kilkukrotnie wyższe. Co ciekawe, największa różnica w wydajności pomiędzy RAID 0 i RAID 1 wystąpiła w teście blokiem 8K, natomiast w pozostałych testach (4K i 64K) te różnice nie były aż tak duże. Niemniej widzimy, zgodnie z oczekiwaniami, że RAID 0 pozwala uzyskać lepsze wyniki niż RAID 1.

Dla zainteresowanych, prezentujemy również wykres wydajności IOPS w czasie podczas wykonywania testu z podziałem na VM i połączenie 10GbE oraz RAID i typ testu:

Zapraszamy teraz do opisu kolejnego testu, czyli AJA System Tool, który znajdziesz na kolejnej stronie.