Test 2 – Konsola QNAP – DiskFill Test

Druga seria testów obejmuje wykorzystanie trzech narzędzi bezpośrednio z poziomu konsoli QNAP. Dostęp uzyskujemy poprzez połączenie SSH, testy uruchamiamy jako “admin”.

Narzędzie DiskFillTest nie wymaga instalacji, więc bez problemu możemy pobrane narzędzie uruchomić w QNAP NAS i wykonać test zapisu danych na dyskach. Na potrzeby testu, na woluminie cienkim został utworzony katalog “Benchmark”(w którym będą zapisywane pliki testowe). Dodatkowo, na woluminie systemowym (osobny dysk SSD) utworzyliśmy katalog “Benchmak_files” (w nim zapisane są narzędzia i wyniki testów). Test obejmował zapis 10 plików o wielkości 1024MB każdy. Wynik polecenia zapisywany był do pliku tekstowego znajdującego się w osobnym katalogu.

time sleep 5 | ./disk-filltest-64bit -f 10 -S 1024 -C /share/benchmark >> /share/benchmark_files/DiskFillTEST_WD_R0_test_01.txt

Wykonany test dla dwóch dysków połączonych w RAID 0 pokazuje, że system jest w stanie odczytywać dane z takiej grupy dyskowej z prędkością ok. 2700 MB/s. Zapis z kolei był realizowany na poziomie ok. 1000MB/s. Co ciekawe, w tym teście dyski pracujące w grupie RAID 0 osiągnęły prędkość odczytu równą teoretycznej prędkości pojedynczego dysku. Takiej sytuacji raczej spodziewalibyśmy się w konfiguracji RAID 1. Dlatego ten wynik na razie przyjmujemy z pewną dozą ostrożności. Warto jednak zauważyć, że w przypadku zapisu danych mamy bardzo stałą prędkość w czasie trwania całego testu.

Kolejny test, czyli weryfikacja wydajności przy zapisie i odczycie dla dysków połączonych w RAID 1 dał zgodnie z oczekiwaniami wyniki niższe, niż w konfiguracji RAID 0. Jednak nie mamy tutaj spadku o ok. połowę, a tylko o ok. 35% w przypadku odczytu, gdzie średnia to ok. 1900MB/s. Zapis również jest niższy niż w RAID 0, jednak tutaj różnica jest bardzo niewielka. Najlepiej porównanie prędkości zapisu i odczytu widać na wspólnym wykresie poniżej, gdzie zapis wydaje się taki sam w obu połowach wykresu (a więc w konfiguracji RAID 0 i RAID 1).

 

Teraz czas na testy przy użyciu narzędzia DD.