Test 7 – Windows Server – Robocopy

Przejdźmy teraz do ostantiego testu, którym standardowo jest kopiowanie plików przy użyciu robocopy. Robocopy jest narzędziem wbudowanym w system Windows, które pozwala kopiować pliki, ale też podczas wykonywanych czynności wyświetla podsumowanie obejmujące czas kopiowania plików oraz szybkość. Co ważne, w tym teście wykonujemy tylko zapis na dyskach QNAP, nie sprawdzamy odczytu. W ten sposób zweryfikujemy, jak dyski zachowają się w przypadku różnej liczby plików o sumarycznej wielkości 100GB.

fot. LKM

Testy wykonujemy dla następujących plików:

  • 100 plików o wielkości 1GB każdy,
  • 10 plików o wielkości 10GB każdy,
  • 1 plik o wielkości 100GB.

W ten sposób zobaczymy nie tylko to, ile czasu potrzebuje aplikacja na przesłanie 100GB w zależności od poziomu RAID ale też czy liczba/wielkość plików będzie miała istotne znacznie.

Uwaga – im wyższy wynik, tym gorzej!

Test wykonywany jest w trybie sekwencyjnym, czyli aplikacja zaczyna transfer kolejnego pliku dopiero po zakończeniu przesyłania wcześniejszego pliku. To oczywiście powoduje, że teoretycznie najbardziej wydajne poziomy RAID wykazują słabsze wyniki. Dlatego też na wykresie widzimy, że najlepsze wyniki prezentuje RAID 0 (jak niemal w każdym przypadku), jednak nielewe gorzej wypada RAID 5. Najgorszy wynik odnotowaliśmy w przypadku RAID 10, gdzie przesyłanie plików trwało najdłużej. Niemniej, w każdym przypadku najlepiej wypadł proces przesyłania mniejszych plików (100x1GB) niż jednego dużego, czyli 1x100GB. 

Warto też podkreślić, że każdy test był powtarzany trzykrotnie, dlatego wykres prezentuje też średnią z tych trzech wyników. Nie zmienia to jednak ogólnego poglądu na wyniki.

Jakie faktyczne przełożenie mają te wyniki na rzeczywistość? Przede wszystkim pokazują, że jeśli planujemy środowisko backupu, warto przeprowadzić testy wydajności pod kątem wielkości kopii zapasowych oraz liczby jednoczesnych zadań. Jak widać na powyższym wykresie, RAID 10 może być nie dość, że zbyt drogą implementacją, to dodatkowo może być mniej wydajny. Jeśli jednocześnie kopia zapasowa będzie realizowana przez 1-2 urządzenia, np. serwery, RAID 5 może być całkowicie wystarczający. Jednak tutaj też pamietajmy, że dyski DC1500M niekoniecznie projektowane były z myślą o przechowywaniu backupu, wielokrotnie w naszych testach udowadniały, że idealnie sprawdzają się w sytuacji, gdzie przeważa zapis/odczyt losowy.

To już wszystkie testy, jakie zaplanowaliśmy i wykonaliśmy dla dysków Kingston DC1500M. Tak więc czas na podsumowanie.