Test 3 – Konsola QNAP – DD

DD jest narzędziem wbudowanym w system, które pozwala kopiować pliki pomiędzy urządzeniami i plikami. Z punktu widzenia systemu plików w Linux, każde urządzenie dyskowe widoczne jest jako osobny plik (np. /dev/nvme0n1), co pozwala na kopiowanie ich zawartości pomiędzy sobą, zwykłymi plikami jak i specjalnymi urządzeniami w systemie linux, jak /dev/zero i /dev/random. Właśnie z tej możliwości dd korzystamy w naszym teście. Benchmark dysków przy użyciu dd obejmuje procedurę zapisu i odczytu 1GB w plikach po 256KB. Oznacza to, że system musi zapisać sekwencyjnie dużą liczbę małych plików. Najpierw pliki są zapisywane, po czym system czeka 5 minut i rozpoczyna ich odczyt. Wyniki otrzymane podczas tego testu prezentujemy na poniższych wykresach i w tabelkach. 

Jak widać na powyższych wykresach mamy do czynienia z bardzo podobnymi wynikami do wcześniej wykonanego testu za pomocą DiskFill Test. Tutaj tez maksimum to okolice 4,5GB/s w odczycie danych i 1,64GB/s w zapisie. Warto jednak zwrócić uwagę, że bez względu na poziom RAID wyniki są zbliżone. Ciekawe jest jednak to, że konfiguracja z RAID 5 pozwoliła uzyskać wyższą prędkość odczytu niż pozostałe, z kolei zapis najszybszy był w trybie RAID 0. Wyniki dd nie powinny być traktowane jako wyrocznia. Testy te wykonywane są bezpośrednio w działającym systemie (którego obciążenie może się różnic pomiędzy testami), jak również pracujemy na bardzo małych plikach. W przypadku zapisu małego pliku system nie jest w stanie wykorzystać maksymalnej przepustowości, ponieważ szybkość zapisu rośnie w początkowej fazie i zanim system uzyska max, kończy się plik do przesłania. W przypadku dd system nie przetwarza też zapisu plików równolegle, ale szeregowo. Dlatego w tym momencie możemy założyć, że obie aplikacje testujące nie były stanie ukazać maksymalnych możliwości dysków połączonych w trzy grupy RAID. Dlatego też nasz proces testowania zakłada wykorzystanie kilku narzędzi różniących się specyfiką wykonywanych czynności testujących.

W tym miejscu warto też podkreślić jedną rzecz – dd jest bardzo popularnym i wygodnym narzędziem. Jednak nie można traktować go jako w pełni wiarygodne narzędzie testujące, szczególnie w przypadku testów wydajności dla zapisu i odczytu sekwencyjnego.