Test 2 – Konsola QNAP – DiskFill Test

Proces testowania dysków, który wykorzystujemy w backupacademy jest w większości przypadków taki sam dla wszystkich dysków. Dlatego przechodzimy teraz do kolejnego testu, a dokładniej wykonania serii zapisów i odczytów na dyskach przy użyciu narzędzia DiskFill Test. Ten test wykonywane jest z poziomu systemu urządzenia, ale w trybie tekstowym. Z urządzeniem łączymy się za pomocą SSH, testy wykonywane są z prawami administratora (choć nie jako „admin”, jak zazwyczaj, ponieważ system QTS 5 wymusza podczas inicjowania stworzenie innego użytkownika). Dyski połączone są w poziomy RAID 0, RAID 5 i RAID 10, w puli pamięci stworzony jest wolumin cienki o wielkości 1TB, a na nim katalog udostępniony „benchmark”. DiskFill test uruchamiamy z określonymi parametrami, które wymuszą dziesięciokrotny zapis pliku o wielkości 1024MB. 

Zacznijmy od wyników dla RAID 0. W przypadku tego testu uzyskaliśmy wyniki odczytu na poziomie 4000MB/s i zapisu na poziomie ok. 1500 MB/s. Spodziewaliśmy się zobaczyć inne wyniki biorąc pod uwagę możliwości składowe każdego z dysków. Czy widoczne wyniki mają sens? To zależy. System zapisuje dziesięć plików po 1GB, po czym je odczytuje. W tej sytuacji system potrzebuje niecałej sekundy aby zapisać testowy plik, co z kolei pozwala wnioskować, że wielkość pliku jest niewystarczająca dla tego konkretnego testu i system nie ma możliwości uzyskania pełnej możliwej przepustowości podczas zapisu danych na dyskach.

Poniżej widoczne są jeszcze wyniki takiego samego testu dla RAID 5 i RAID 10. Jednak biorąc pod uwagę uzyskane wyniki, są one bardzo zbliżone do tych uzyskanych w RAID 0.

 

Spójrzmy jeszcze na zestawienie wyników naszych dysków pracujących we wszystkich trzech testowanych grupach RAID:

Jak widać wyniki są znacząco podobne, co potwierdza wcześniejszą tezę, że wielkość testowanych plików była niewystarczająca.

Następnym testem, który przeprowadzimy będzie odczyt i zapis przy użyciu systemowego narzędzia dd.