Test 6 – Windows Server – AJA System Test

Przedostatnim wykonywanym testem jest AJA System Test, który wykonujemy, aby potwierdzić wcześniej uzyskiwane wyniki jak również po to, aby zobrazować zachowanie naszych urządzeń w praktycznych zastosowaniach. AJA System Test zapisuje i odczytuje sekwencyjnie pliki różnej wielkości (256MB, 512MB, 1GB, 4GB, 16GB oraz 64GB) będące sztucznie wygenerowanymi plikami video różnej rozdzielczości. AJA testuje zapis i odczyt pod kątem pracy na plikach video, dlatego podczas przeprowadzania testu możemy oprócz wielkości testowego pliku wybrać również rozdzielczość pliku video. Dla plików z zakresu 256MB do 16GB wykorzystujemy opcję pliku HD 1080p, natomiast dla opcji 64GB jest to plik 5120×2700 5K z kamery RED. Wyniki, które uzyskaliśmy podczas testów widoczne są poniżej w tabelkach i na wykresach.

Zapis danych na dysku QNAP podłączonym przez iSCSI jako LUN blokowy najgorzej wypada w konfiguracji RAID 5. Najwyższa wartość zapisu, jaką uzyskaliśmy to 2337MB/s w RAID 0 dla pliku 1GB. 

A jak wyglądają wyniku odczytu? Co ciekwe, zdecydowanie gorzej, niż zapis. Jest to o tyle zaskakujące, że w niemal każdym dotychczasowym przypadku to właśnie odczyt był znacząco lepszy. Jednak AJA ze względu na swój sposób testowania trochę inaczej traktuje procesy odczytu i zapisu, ponieważ opiera się o konkretne pliki video, które generuje na potrzeby wykonywanego testu.

Ostateczne zestawienie wyników dla wszystkich grup RAID we wszystkich testach pokazują, że dla plików multimedialnych, a w szczególności dla plików video konfiguracja RAID 10 jest najbardziej optymalna. W połączeniu z dyskami Kingston DC1500M pozwala na szybką i wydajną pracę na materiale różnej wielkości i rozdzielczości.