Test 5 – Windows Server – CristalDiskMark

CristalDiskMark pozwala przetestować dysk twardy komputera na kilka sposobów. Weryfikuje szybkość zapisu i odczytu sekwencyjnego, losowego jak również liczbę IOPS oraz opóźnienie w zapisie/odczycie. Aplikacja ma kilka trybów pracy, jednak w naszych benchmarkach zawsze wykorzystujemy opcję Peak Performance, która ma pokazać najwyższe wartości możliwe do uzyskania.

W testach wydajności przy użyciu oprogramowania CristalDiskMark wykonaliśmy szereg identycznych testów w trzech konfiguracjach łączących 4 dyski twarde:

  • RAID 0
  • RAID 5
  • RAID 10

Dla każdego z nich, zostały przeprowadzone następujące pomiary:

  • Plik 16MiB, odczyt 90%, zapis 10%
  • Plik 16MiB, odczyt 10%, zapis 90%
  • Plik 64GB, odczyt 90%, zapis 10%
  • Plik 64GB, odczyt 90%, zapis 100%

Zacznijmy od przeanalizowania wyników IOPS:

Już na pierwszy rzut oka możemy potwierdzić wcześniej otrzymywane wyniki – najlepszy odczyt notujemy w konfiguracji RAID 10. W tym przypadku system jest w stanie uzyskać ponad 160000 IOPS odczytu przy teście wykorzystującym plik 16MiB i podobne wartości przy pliku 64GB. Jest to o tyle istotne, że przy wcześniejszych testach innych dysków zwykle wartość IOPS znacząco spadała w przypadku pliku 64GB. A tutaj również widzimy pewne wachania, jednak zdecydowanie niższe. Pozwala to zakładać, że dyski Kingston DC1500M faktycznie są w stanie oferować wysoką wydajność zapisu i odczytu nawet w bardziej wymagających środowiskach. Również ważne jest to, że wyniki prezentowane na wykresie dotyczą pojedynczego wątku. Jednak wykonując podobne testy z 8 wątkami (pozwala na to CristalDiskMark), wyniki były bardzo zbliżone. Nasze wyniki prezentujemy dla pojedycznego wątku, aby zachować spójność z innymi wykonywanymi testami.

Przejdźmy teraz do zapisu i odczytu sekwencyjnego, które pokazały nam, jak wolne jest łącze 25GbE. Niesety, ale niemal wszystkie przypadki odczytu uzyskały wartość ponad 3000MB/s, czyli wyrównały maksymalną wartość możliwą do osiągnięcia łączem 25GbE. Co ciekawe, jedynym wyjątkiem od tej zasady jest konfiguracja RAID 0, gdzie wyniki nieznacznie przekroczyły 2500 MB/s. Trochę inaczej wyglądają wyniki w przypadku zapisu. Tutaj w każdej grupie testów uzyskujemy najlepszy wynik właśnie w RAID 0, gdzie widzimy ogólnie najmniejsze różnice w wynikach zapisu/odczytu. Jednak podsumowując uzyskane wyniki (trend), widzimy potwierdzenie wyników wcześniej uzyskanych w testach FIO, czyli RAID 10 znowu jest najbardziej optymalnym wyjściem.

Ostanie zestawienie, to opóźnienie zarejestrowane przez CristalDiskMark dla zapisu i odczytu. Tutaj mamy znaczne wahania pomiędzy poziomami RAID, gdzie najniższe widzimy w RAID 0 bez względu na wielkość testowego pliku. W tym przypadku wartość opóźnień wynosi ok 0,3 milisekundy (uwaga – na wykresie wartości prezentowane są w mikrosekundach). Standardem dla pozostałych grup RAID to ok. 3 milisekundy w odczycie i 4-5 milisekund w zapisie. Generalnie w przypadku opóźnienia im mniejsza wartość tym lepiej. 

fot. LKM