Test 5 – AJA System Tool

Piąty test w naszym zestawie benchmarków to AJA System Tool, a więc narzędzie służące do testowania wydajności logicznych dysków widzianych przez system operacyjny. W ten sposób możemy uruchomić testowanie zapisu i odczytu danych na wskazanych partycjach dysków lokalnych (fizycznie podłączonych do komputera lub podłączonych przez FC/iSCSI). AJA zwykle wykorzystywana jest w środowiskach  graficznych/video, ponieważ dostępne testy opierają się na zapisie/odczycie pliku będącego odpowiednikiem typowego materiału video – w różnych rozdzielczościach. Dlatego wykorzystaliśmy aplikację w naszych testach, ponieważ pokazuje wyniki w symulowanych zastosowaniach real-live, co pozwala na weryfikację, czy wcześniejsze wyniki pokryją się z tym, co pokaże AJA. Poniższa tabelka oraz wykres prezentują uzyskane wyniki dla testów z plikami 256MB, 1GB, 4GB i 16GB (największy dostępny w AJA System Tool dla plików HD, których używamy w tym przypadku).

Symulacja „real life” zapisywania i odczytywania pliku w rozdzielczości HD o wielkości od 256MB do 16GB potwierdza wyniki uzyskiwane wcześniej. Podczas pracy na udostępnionej przez dyski Seagate Exos X18 przestrzeni, wyniki różnią się w zależności od poziomu RAID, w którym te dyski pracują. Co istotne, zapis plików różnej wielkości wykonywany jest z podobną wydajnością niezależnie od poziomu RAID. Jeśli jednak popatrzymy na odczyt – zobaczymy znaczące różnice pomiędzy RAID 0 a poziomami RAID 5 i RAID 10. Jednak widzimy tutaj sytuację znaną już z wcześniejszych wyników – różnica pomiędzy RAID 5 i RAID 10 nie jest duża, bo momentami wynosi tylko kilkanaście MB/s.

W przypadku Fibre Channel rozkład wyników wygląda podobnie do iSCSI, jednak są one bardziej sugestywne. W przypadku zapisu mamy wyniki niemal takie same (różnice na poziomie 1 MB/s) – podobną sytuację widzieliśmy w teście CristalDiskMark, gdzie też wyniki były niemal takie same. Dobrze zaznaczone są też różnice w odczycie, gdzie dyski oferują najlepszą wydajność dla RAID 0 (oczywiście), jednak pomiędzy RAID 5 i RAID 10 mamy już większe różnice. Ale pamiętajmy też o tym, że test AJA obejmuje zapis sekwencyjny pliku, więc przewagę powinny mieć poziomy RAID dedykowane takiej charakterystyce, a więc np. RAID 5.

Test 6 – Kopiowanie plików – iSCSI i FC

Przejdźmy teraz do ostatniego testu, którym poddajemy dyski. Jest to kopiowanie plików z serwera do NAS przy użyciu trzech protokołów – iSCSI, FC i SMB. Dwa pierwsze obejmują wykonanie kopii na drugi dysk twardy, a więc na dysk, do którego system ma dostęp blokowy. Ostatni to kopia przez sieć wykonywana plikowo. Test tej obejmuje cztery operacje wysyłania 100GB danych w plikach o różnej wielkości – wysyłamy następujące zestawy plików:

  • 100 plików o wielkości 1GB każdy,
  • 10 plików o wielkości 10GB każdy,
  • 1 plik o wielkości 100GB każdy,
  • 102400 plików o wielkości 1MB każdy.

W tym teście możemy sprawdzić, czy testowane dyski Seagate Exos 18 będą zachowywały się podobnie, niezależnie od liczby zapisywanych na nich plików, czy nie. Na wykresie i w tabeli pokazany jest czas przesyłania plików, więc w tym przypadku im niższy słupek, tym lepiej.

Porównując dwa sposoby blokowego zapisu danych, widzimy na wykresie, że wyniki dla FC i iSCSI są do siebie bardzo podobne w kolejnych testach. Oczywiście iSCSI jest szybsze (2Gbps wyższa przepustowość), ale niezależnie od poziomu RAID i testu ta różnica jest bardzo podobna. Jedynym wyjątkiem jest test wysyłania największego zestawu, czyli 102 400 plików po 1MB. W tym przypadku iSCSI radzi sobie wyraźnie gorzej, jednak nie możemy zrzucać tutaj winy na dyski, tylko na sam protokół – gdy korzystamy z FC, zapisujemy na dyskach ten sam zestaw danych w czasie podobnym do pozostałych zestawów. Sprawdźmy jeszcze, jak oba protokoły będą się prezentowały w zestawieniu z SMB, przy czym katalog sieciowy udostępniony na NAS również dostępny jest w sieci 10GbE przy bezpośrednim połączeniu serwera i NAS’a. I znowu – im niższy słupek, tym lepiej.

I tutaj spora niespodzianka – niemal za każdym razem jesteśmy w stanie zapisywać pliki dużo szybciej przy użyciu SMB 3.0 niż iSCSI czy FC. Poza jednym wyjątkiem, każdy test dla każdego poziomu RAID pokazał, że właśnie w taki sposób uzyskamy najlepsze wyniki. To z kolei na pewno będzie interesujące dla każdego, kto planuje sposób wykonywania backupu. O ile udostępnianie przestrzeni na potrzeby wirtualizacji zdecydowanie lepiej realizować przez iSCSI lub FC (szczególnie, jeśli możemy wykorzystać FC 16Gbps czy 32Gbps), to w przypadku backupu plikowego – SMB może być lepszym wyborem. Te wyniki nie są uniwersalne i ostateczne, jednak mają skłonić do zastanowienia i przetestowania każdej możliwości, aby najlepiej dobrać konfiguracje do własnych potrzeb.