TEST 3 – CristalDiskMark

CristalDiskMark jest pierwszym testem, który wykonujemy już z poziomu zewnętrznego systemu. W tym celu łączymy się z poziomu Microsoft Windows Serwer 2019 za pomocą iSCSI (10GbE przewodem DAC) oraz FC (8Gbps, światłowód). W testach wydajności przy użyciu oprogramowania CristalDiskMark wykonaliśmy szereg identycznych testów w trzech konfiguracjach łączących 4 dyski twarde:

  • RAID 0
  • RAID 5
  • RAID 10

Dla każdego z nich, zostały przeprowadzone następujące pomiary:

  • Plik 16MiB, odczyt 90%, zapis 10%
  • Plik 16MiB, odczyt 10%, zapis 90%
  • Plik 64GB, odczyt 90%, zapis 10%
  • Plik 64GB, odczyt 90%, zapis 100%

Wyniki odczytu przy transferze sekwencyjnym wyglądają następująco:

Bardzo ciekawie wyglądają wyniki dla mniejszego pliku – 16MiB. W tym przypadku niezależnie od grupy RAID, w której pracowały dyski, uzyskaliśmy niemal identyczne wyniki (różnica to cały 1MB/s!) przy połączeniu iSCSI. Podobnie w przypadku FC, gdzie były one oczywiście odpowiednio niższe (mamy 2Gbps wolniejsze łącze), jednak zarówno RAID 10 jak i RAID 0 wykazały taką samą skuteczność. W tym przypadku najbardziej zauważalny spadek wydajności wystąpił w przypadku RAID 5. Jeśli spojrzymy na test dużego, 64GiB pliku, zobaczymy już znaczne różnice pomiędzy poziomami RAID, jednak tutaj wciąż najlepiej radzi sobie RAID 0 (co nie dziwi, to widzieliśmy już we wcześniejszych testach). Jednak przy dużych plikach widać, że lepiej od RAID 10 radzi sobie RAID 5. Ten test dosyć dobrze pokazuje pewną zależność, która będzie miała znaczenie przy doborze optymalnego RAID. Jeśli pracujemy na mniejszych plikach – zwykle RAID 10 okazuje się bardziej wydajnym i lepszym wyborem, ponieważ przy podobnej wydajności daje nam wyższe bezpieczeństwo na wypadek uszkodzenia któregoś dysku. Jednak jeśli potrzebujemy przestrzeni składowanie dużych plików (wielkość liczona w gigabajtach), wtedy lepszym okazuje się RAID 5, który dodatkowo daje nam większą przestrzeń (co przekłada się bezpośrednio na koszt całego rozwiązania). Należy też oczywiście pamiętać o kwestiach ewentualnej odbudowy grupy RAID w przypadku uszkodzenia dysku (a mówimy tutaj o dyskach wielkości 18TB!!!), co również przekłada się na kwestie bezpieczeństwa zapisanych danych.

Czas na zapis sekwencyjny

W przypadku zapisu, widzimy podobną zależność, jak przy odczycie, co tylko potwierdza tezę postawioną wyżej. Dobór poziomu RAID powinien być zawsze podyktowany dogłębną analizą tego, co będzie na dyskach przechowywane, ale także który proces będzie dla nas ważniejszy – zapis danych, czy ich odczyt.

Przejdźmy teraz do analizy wyników dla zapisu i odczytu losowego.

RND4K

 

Ten test prezentuje wyniki w IOPS, a więc widzimy, ile operacji wejścia/wyjścia obsługują nasze dyski Seagate X18 w zależności od grupy RAID. Tutaj niestety wychodzi różnica między dyskami HDD a SSD. Wartości są znacząco niższe niż widzieliśmy w testach SSD, jednak mówimy o dyskach talerzowych, 18 razy większych, niż w testowanych WD SA500 czy Kingston DC500M. Ten test obnaża również przepaść, jaka dzieli te dwie technologie, a jednocześnie pokazuje, że dysk powinniśmy dobierać odpowiednio do potrzeb.

Zobaczmy teraz, jak nasze testowane dyski wypadły w testach wykonanych przez IOmeter.