Test 2 – Konsola QNAP – DiskFill Test

Druga seria testów obejmuje wykorzystanie trzech narzędzi bezpośrednio z poziomu konsoli QNAP. Dostęp uzyskujemy poprzez połączenie SSH, testy uruchamiamy jako “admin”.

Pierwszy test wykonamy przy użyciu narzędzia disk-filltest. Jest to narzędzie, którego możemy używać do testowania dysków pod kątem występowania bad sektorów. My jednak skorzystamy z opcji zapisywania danych na grupie RAID i sprawdzenia prędkości zapisu. Narzędzie disk-filltest nie wymaga instalacji, więc skopiowany plik możemy uruchomić w QNAP NAS i wykonać test zapisu danych na dyskach. Na potrzeby testu, na woluminie cienkim zostały utworzone dwa katalogi: “benchmark”(w którym będą zapisywane pliki testowe) oraz “benchmak_files” (w nim zapisane są narzędzia i wyniki testów). Test obejmował zapis 10 plików o wielkości 1024MB każdy. Wynik polecenia zapisywany był do pliku tekstowego znajdującego się w osobnym katalogu.

time sleep 5 | ./disk-filltest-64bit -f 10 -S 1024 -C /share/benchmark >> /share/benchmark_files/DiskFillTEST_WD_R0_test_01.txt

Średnia wyników prędkości zapisu wygląda następująco (wartości wyrażone w MB/s):

RAID 0

Standardowo pierwszy test wykonaliśmy dla dysków X18 połączonych w RAID 0. W przypadku takiej grupy nie mamy żadnej redundancji na wypadek awarii któregoś z dysków, jednak jest to najszybsza grupa, więc sprawdzamy, na jakie transfery jesteśmy w stanie uzyskać. I tak najwyższy wynik, który otrzymujemy to 1098MB/s, co jest zgodne z oczekiwaniami biorąc pod uwagę deklarowane wyniki przez producenta.

RAID 5

W przypadku RAID 5, testowane dyski oferują znacząco niższe wyniki niż w przypadku RAID 0. Jednak musimy pamiętać, że zmienia się tutaj znacząco sposób połączenia dysków w grupie i charakterystyka ich pracy na poziomie grupy, co sprawia, że możemy uznać uzyskane wyniki za zadowalające. Pamiętajmy też, że z trzech testowanych poziomów, RAID 5 odznacza się najniższą wydajnością w zapisach losowych.

RAID 10

No i ostatnia opcja testowa, czyli RAID 10. W tym przypadku wyniki są zbliżone do tych uzyskanych w RAID 5, jednak ulegaj niższym wahaniom (widać to dobrze na wykresie niżej). Jest to o tyle znaczące, że RAID 10 najlepiej radzi sobie w sytuacji, gdzie przeważają zapisy losowe. Jednak w przypadku tego testu okazał się podobnie wydajny do RAID 5 (który teoretycznie w zapisie sekwencyjnym może radzić sobie lepiej). Oczywiście strata przestrzeni w tym przypadku jest większa (a więc i koszt implementacji), jednak mamy zapewnione wyższe bezpieczeństwo niż w RAID 5.

Zestawienie wyników wszystkich poziomów RAID

Zobaczmy teraz, jak testowane dyski Seagate Exos 18 TB poradziły sobie w testach DD.