Backup typu mirror 

Ten typ backupu jest bardzo podobny do backupu pełnego, jednakże z dość istotną różnicą. Wykonywana jest dokładna kopia danych źródłowych, ale przechowywana jest tylko i wyłącznie najnowsza wersja. Nie mamy w przypadku mirrora kilku wersji, do których moglibyśmy się cofnąć. Kolejną różnicą jest sposób przechowywania danych, gdyż nie są one przechowywane w jednym pliku w postaci zaszyfrowanej i skompresowanej, a przetrzymywane są osobno, jako poszczególne pliki, dokładnie tak, jak ma to miejsce w lokalizacji źródłowej. Dzięki temu mamy bezpośredni dostęp do plików w naszej kopii zapasowych, nie musimy przeprowadzać żadnych operacji odzyskiwania danych. Dane przechowywane w repozytorium to po prostu lustrzane odbicie naszych danych źródłowych. Kopiowane są jedynie zmodyfikowane pliki. Nie można odmówić temu typowi backupu zalet, takich jak szybki dostęp do plików przechowywanych w backupie, które w razie potrzeby bardzo łatwo odzyskamy (duża wygoda), ale ma on także swoje wielkie wady, np. bardzo wysokie zapotrzebowanie na przestrzeń (tyle samo co dane źródłowe) czy wysokie ryzyko nieautoryzowanego dostępu do naszych danych. 

Kolejną rzeczą jest fakt, że backupu typu mirror należy używać z bardzo dużą uwagą. Jeśli jakiś plik zostanie usunięty z lokalizacji źródłowej, zostanie również usunięty z następnego backupu. Zostawia to bardzo duże możliwości modyfikowania czy usuwania plików przez osoby niepowołane, sprawia, że pliki są podatne na sabotaż, atak złośliwego oprogramowania czy po prostu ludzki błąd. Jeśli coś stanie się z plikiem na źródle, backup będzie uszkodzony w ten sam sposób.  

Backup typu reverse-incremental  

Tutaj, podobnie jak w innych typach backupu zaczynamy od stworzenia kopii pełnej. Następnie wykonywane są backupy przyrostowe, ale zamiast przechowywać kolejne wersje przyrostów, są one „wszczepiane” w pełny backup wykonany na początku, uzupełniając go tym samym o najnowsze zmiany danych. Co więcej, konkretne przyrosty po umieszczeniu ich w pełnym backupie, „przeskakują” w łańcuchu wersji backupu wstecz, za backup pełny. Dzięki temu pełny backup jest zawsze w łańcuchu różnych wersji najnowszym elementem, więc w każdej chwili można do niego sięgnąć po starsze wersje jakiegoś pliku.  

 

Backup tego typu ma bardzo dużą zaletę pod kątem szybkości odzyskiwania danych, bo przechowuje najbardziej aktualną wersję pełnego backupu.