Backup typu smart 

Backup typu smart jest połączeniem backupów: pełnego, przyrostowego i różnicowego. Zależnie od celów backupu, a także dostępnej przestrzeni dyskowej, backup typu smart tak zarządza procesem tworzenia kopii zapasowych, aby zapewnić uczestnikowi wydajny backup, a także odpowiednio zarządzać przestrzenią dyskową. Ta metoda działa na zasadzie inteligentnego algorytmu by manipulować backupem, retencją oraz przechodzeniem między różnymi typami tworzenia kopii zapasowych. Poniższa tabela przedstawia schemat działania tego typu backupu: 

Backup nr  Akcja na źródle danych  Akcja backupu Smart 
1.  2GB danych początkowych  Backup 2GB – pełny backup 
2.  Zmiany – 500MB  Backup 500MB – przyrostowy 
3.  Zmiany – 500MB  Backup 500MB – przyrostowy 
4.  Zmiany – 500MB  Backup 500MB – różnicowy 
5.  Zmiany – 500MB  Backup 500MB – przyrostowy 
6.  Zmiany – 500MB  Backup 500MB – różnicowy + backupy nr 2 i 3 są usuwane 
7.  Zmiany – 500MB  Backup 500MB – przyrostowy 
8.  Zmiany – 500MB  Backup 500MB – różnicowy + backupy nr 4 i 5 są usuwane 
9.  Zmiany – 500MB  Backup 500MB – różnicowy + backupy nr 4 i 5 są usuwane 
10.  Zmiany – 500MB  Backup 500MB – różnicowy + backupy nr 6 i 7 są usuwane 

Używając tego typu backupu możesz spać spokojnie, bez stresu, że przestrzeń na QNAP NAS się wyczerpie.  

Backup ciągły (ang. Continuous Data Protection – CDP) 

W odróżnieniu od innych backupów, które przebiegają w sposób cykliczny, zgodny z ustalonym harmonogramem, backup CDP przechowuje każdą zmianę w danych źródłowych, podobnie jak backup typu mirror. Różnica między backupem ciągłym, a mirrorem polega na tym, że w przypadku ciągłego możemy się cofnąć i odzyskać starsze wersje danych, które zostały zmienione.  

Backup pełny syntetyczny (full synthetic) 

Backup pełny syntetyczny jest bardzo zbliżony do typu reverse-incremental. Różnica jest w sposobie manipulowania danymi. Backup syntetyczny rozpoczyna się od backupu pełnego, a następnie wykonuje serię backupów przyrostowych. W pewnym momencie przyrosty są składane w całość i implementowane do pełnego backupu, który staje się w tym momencie nowym punktem startu.  

 

Backup syntetyczny zawiera w sobie wszystkie zalety regularnych, pełnych backupów, zajmując w tym samym czasie znacznie mniej przestrzeni dyskowej i wykonując się szybciej. 

Zalety backupu syntetycznego: 

  • szybki zarówno backup, jak i proces odzyskiwania danych; 
  • lepsze zarządzanie przestrzenią; 
  • nieduże potrzeby przestrzeni dyskowej 
  • niskie obciążenie sieci