Backup różnicowy 

Backup różnicowy jest typem pośrednim pomiędzy backupem pełnym, a przyrostowym. Podobnie jak w przypadku przyrostowego, punktem wyjścia dla backupu różnicowego jest pełny backup. Następnie zapisywane są jedynie te dane, które zmieniły się od tego pełnego backupu. Tutaj właśnie backup różnicowy różni się od przyrostowego. W przypadku przyrostowego zapisujemy zmiany dokonane od poprzedniego wykonanego zadania backupu, a w przypadku różnicowego, zapisujemy zmiany, które zaszły od pierwszego pełnego backupu. Z tego powodu pełny backup jest cały czas punktem odniesienia dla kolejnych zadań backupowych. Dzięki temu odzyskiwanie danych jest w przypadku backupu różnicowego szybsze niż w przypadku przyrostowego. Dzieje się tak, bo do odzyskania danych potrzebujemy informacji z dwóch miejsc – z pierwszego backupu pełnego oraz z ostatniego backupu różnicowego.  

 

Z punktu widzenia prędkości zarówno wykonywania backupu, jak i odzyskiwania danych, backup różnicowy jest gdzieś pomiędzy backupem pełnym, a przyrostowym: 

  • backup różnicowy wykonuje się szybciej niż pełny, ale wolniej niż przyrostowy 
  • dane z backupu różnicowego odzyskują się wolniej niż z pełnego, ale szybciej niż z przyrostowego 

Przestrzeń dyskowa do przechowywania backupów, w przypadku typu różnicowego jest , przynajmniej przez pewien czas, mniejsza niż ta, która potrzebna jest do przechowywania kopii pełnych, ale jest większa niż w przypadku backupu przyrostowego. Trzeba jednak uważać, bo z czasem zmiany, które przechowywane są w backupie różnicowym, czyli zmiany względem pierwszego pełnego backupu, mogą być większe niż rozmiar pełnego backupu. Wtedy być może bardziej opłacalne z punktu widzenia przestrzeni będzie wykonanie kolejnego pełnego backupu i rozpoczęcie cyklu na nowo.