Backup typu forever-incremental 

Różnica między typowym backupem przyrostowym (incremental), a backupem typu forever-incremental leży w organizacji i procesowaniu samego backupu danych. Tak jak wszystkie w/w typy backupu, forever-incremental zaczyna się od wykonania pełnej kopii, która staje się punktem referencyjnym śledzenia zmian. Od tego momentu wykonywane są tylko backupy przyrostowe, bez tworzenia od czasu do czasu kopii pełnej – stąd też nazwa tego typu. 

Aby zobrazować działanie, wyobraźmy sobie, że wykonaliśmy pełny backup w sobotę. Od następnego dnia, codziennie wykonywane są kopie przyrostowe. W niedzielę, dwa nowe bloki A i B zostają stworzone w lokalizacji źródłowej. W poniedziałek blok A zostaje usunięty, a pojawia się nowy blok C. We wtorek usunięty zostaje blok B i pojawia się nowy blok D. W przypadku backupu forever-incremental, system wykonywania kopii zapasowych śledzi wszystkie dzienne zmiany, usuwając wszystkie zduplikowane bloki danych aby zredukować przestrzeń potrzebną do przechowania backupu w repozytorium. W tym samym czasie tworzone są odpowiednie referencje do punktów odzyskiwania wskazujących powiązane bloki danych i sekwencje odzyskiwania. 

 

Zależnie od indywidualnych polityk retencji backupu, po stworzeniu serii przyrostów, stare dane są kasowane by zwolnić przestrzeń w repozytorium backupu. Podczas konfigurowania polityki retencji danych ustala się liczbę punktów odzyskiwania, które chcemy przechowywać (w przypadku NAKIVO Backup & Replication może to być nawet 1000 punktów dzięki polityce retencji Grandfather-father-son – GFS). Wszystkie przechowywane dane są organizowane w taki sposób, aby zarówno pierwotny pełny backup, jak i później wykonywane przyrosty, pozwalały wspólnie przeprowadzić operację odzyskiwania danych. 

Zalety backupu typu forever-incremental pokrywają się z tymi, o których mówiliśmy przy pełnym backupie syntetycznym, czyli: 

  •  szybki zarówno backup, jak i proces odzyskiwania danych; 
  • lepsze zarządzanie przestrzenią; 
  • nieduże potrzeby przestrzeni dyskowej 
  • niskie obciążenie sieci 

Podsumowanie 

Z jednej strony nie ma jednoznacznie dobrego lub złego typu backupu. Najważniejsze jest rozważenie istniejących metod i wybranie dla siebie tej, która najlepiej pasuje do potrzeb i posiadanej infrastruktury. Te są różne w zależności od organizacji, polityki ochrony danych, dostępnej przestrzeni na serwerze QNAP NAS, zasobów, pasma sieciowego, rodzaju danych krytycznych, różnych umów serwisowych, itd. Z drugiej zaś strony, backupy typu forever-incremental oraz full synthetic znacząco zmodernizowały proces wykonywania backupu oraz najbardziej aktualne techniki ochrony danych, które zostały zaprojektowane by sprostać wymaganiom większości organizacji.  

Powyższy artykuł powstał dzięki firmie NAKIVO nowoczesnego rozwiązania do natywnego backupu maszyn wirtualnych, które wykorzystuje backup typu forever-incremental do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych, a także tzw. „full synthetic mode” do przechowywania kopii maszyn wirtualnych w repozytorium backupu. NAKIVO oferuje również cały zakres świetnych technologii i funkcji zebranych w jednym rozwiązaniu, takich jak, np. natywne dla VMware i Hyper-V mechanizmy śledzenia zmian, czyli CBT i RCT, deduplikację danych na poziomie globalnym, szyfrowanie danych oraz ich kompresję, pomijanie plików i partycji SWAP, funkcję tzw. przyspieszenia sieciowego, narzędzia do planowania zadań backupu w czasie oraz integrację z serwerami QNAP NAS oraz serwisami chmurowymi.