TEST 3 – RAMDISK

Aby potwierdzić ostatecznie powyższe testy, skorzystaliśmy z narzędzia DiskDrillTest, które wykonuje test zapisu na dysku plikami o określonej wielkości. Ponieważ chcemy w tym przypadku sprawdzić zachowanie systemu bez narzutu maszyny wirtualnej, skorzystaliśmy z DiskDrillTest, który nie musi być instalowany, dzięki czemu możliwe jest jego uruchomienie bezpośrednio w QTS z poziomu terminala (połączenie przez SSH).

W pierwszej kolejności wykonaliśmy standardowy test na dyskach wbudowanych (dysk SSD):

Jak widać wyniki zapisu są w miarę standardowe dla dysków SSD. Aplikacja bez dodatkowych parametrów zapisuje 8 plików po 1024MB.

Następnie utworzyliśmy RAMdisk w pamięci operacyjnej urządzenia o wielkości 12GB:

sudo mount -t tmpfs -o rw,size=12G tmpfs /mnt/ramdisk

Po poprawnym zamontowaniu ramdisku, uruchomiliśmy pierwszy test, obejmujący zapis 4 plików o wielkości 1024MB a następnie ich odczyt. Wcześniej jednak wyłączyliśmy systemowy SWAP, aby nie wpływał na wyniki testu:

sync
swapoff -a

Jak widać, system bez problemu wykonał operację, przy czym transfery są znacząco wyższe.

Kolejnym krokiem było zapisanie 3 plików po 4GB, aby w pełni wykorzystać przestrzeń RAMdisku, czyli 12GB pamięci RAM:

Tutaj również aplikacja bez problemu utworzyła pliki o wspólnej wielkości 12GB co oznacza, że całe 12GB RAM zostało wykorzystane. To już ostatecznie pozwala założyć, że system jest w stanie nie tylko wykryć, ale również wykorzystać 16GB pamięci RAM.