Złożoność i mnogość dokumentacji, prezentacji czy tworzonych w firmach analiz rośnie w bardzo szybkim tempie. Niezapisanie danych z kilku dni czy nawet jednego dnia pracy i brak możliwości ich odtworzenia w krótkim czasie, może mieć bardzo poważne konsekwencje dla firmy, łącznie ze stratą ważnego klienta.

Zabezpieczenie_pracy_przez_migawki

Tworzenie kopii raz w tygodniu czy nawet raz dziennie, to niewystarczające rozwiązanie, które tworzy wiele poważnych zagrożeń dla przedsiębiorców, w związku z możliwością utraty danych w wyniku np. nieszczęśliwych wypadków, czy kradzieży nośnika. Z pomocą przychodzą producenci urządzeń pamięci masowej, którzy zapewniają swoim klientom systemy backupu bazujące na tzw. migawkach (snapshotach) zabezpieczających prace pracowników.

W środowiskach korporacyjnych, które mogą stanowić przykład dla mniejszych firm, wdrażane są nowoczesne i konkurencyjne rozwiązania IT gwarantujące odpowiednie zabezpieczenie i systemy zapisywania danych w odstępach godzinnych  w ciągu dnia pracy. Zdarza się, iż menedżerowie lub decydenci w firmach z sektora MŚP nie widzą potrzeby wdrażania tego typu rozwiązań w swoich firmach i nie inwestują w nowoczesne narzędzia mogące zabezpieczyć stworzone przez ich pracowników dane. Najczęstszą przyczyną takiej postawy są koszty i złożoność systemów, które sprawiają, że decyzja o ich wdrożeniu jest odkładana w czasie.

Nowoczesny backup dla sektora MŚP

Do tej pory infrastruktura tworzenia kopii zapasowych, która pozwoliłaby na tworzenie godzinowego zapisu wykonanej pracy poprzez migawki była możliwa do zbudowania na dwa sposoby: poprzez zakup bardzo drogich urządzeń pamięci masowej dedykowanej przedsiębiorcom lub przy użyciu skomplikowanych systemów do zapisywania danych, które nie gwarantowały elastyczności i możliwości zintegrowania z istniejącą infrastrukturą. Oba te czynniki, zarówno koszty jak i trudności związane z zarządzaniem sprawiały, że rozwiązania dające możliwość tworzenia pewnego backupu były poza zasięgiem wielu małych i średnich przedsiębiorstw. Firmy z sektora MŚP często były uwięzione w dotychczas stosowanej przestarzałej technologii, nie zdając sobie sprawy, że może to prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji.

Trzy czynniki, które robią różnicę

W celu sprawnego funkcjonowania backupu i zapewnienia optymalnej ochrony danych w każdej godzinie pracy, należy uwzględnić trzy czynniki. Po pierwsze, należy odpowiednio wykorzystywać pojemność pamięci masowej. Jeśli dane są zapisywane co godzinę, należy użyć rozwiązania, które zapewni optymalne  wykorzystanie pamięci masowej, w przeciwnym razie dostępna pojemność zostanie natychmiast użyta.

Po drugie, backup musi być robiony w godzinach pracy, a jednocześnie użytkownicy nie powinni odczuwać działania tego procesu. Innymi słowy, wydajność systemu pamięci masowej do odczytu i zapisu nie powinna być w żaden sposób zagrożona przez działania kopii zapasowej.

Po trzecie, aby zapewnić najefektywniejsze zastosowanie backupu w firmach należy zwrócić uwagę na czas odzyskiwania danych -Recovery Time Objective – RTO. Dodatkowo w przypadku utraty danych równie ważne są częstotliwości lub przedział Recovery Point Objective – RPO, w którym dane są przechowywane.

Tylko wtedy, gdy te trzy czynniki są właściwie zarządzane, system pamięci masowej będzie w stanie zapewnić optymalną ochronę każdej godziny wykonanej pracy, przy zachowaniu pełnej wydajności systemu i umożliwieniu szybkiego odzyskania danych w przypadku ich utraty.

System plików

Po zwróceniu uwagi na trzy podstawowe funkcjonalności systemu odzyskiwania danych, nasuwa się pytanie, co jest konieczne z technicznego punktu widzenia, aby zapewnić tę funkcję w podsystemie pamięci, która będzie typowa dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jak wskazano w poprzednich punktach, system plików musi zapisać przechowywane dane, tak aby zminimalizować wykorzystanie pamięci masowej. Oznacza to, że tylko zmienione bloki w pliku lub iSCSI LUN powinny być zapisane jako migawki. W przypadku zmian generowanych w codziennej aktywności, tylko zmienione bloki są zapisywane co zapewnia efektywne wykorzystanie rzeczywistej przestrzeni dysku. Kasowanie odpowiednich danych według określonych schematów, w połączeniu z optymalizacją zarządzania migawkami, zapewnia minimum magazynowania oraz możliwość ochrony w czasie na podstawie zapisów godzinowych.

Zapisywanie danych a wydajność systemu

Przy tworzeniu kopii danych bez wpływu na wydajność, system plików powinien odnosić się jedynie do zmienionych bloków danych przez wskaźniki pierwotne, zamiast przeglądania wszystkich plików (copy-on-write). Tylko w ten sposób można utworzyć teoretycznie nieograniczoną liczbę migawek bez żadnego wpływu na wydajność. Test każdego tradycyjnego systemu NAS, który oparty jest o system plików EXT4,  wskazuje gdzie leży prawdziwe wyzwanie w tworzeniu odpowiedniego backupu: jeśli zapis danych na NAS, dla przykładu 90MB/s, jest realizowany w sposób tradycyjny, można zauważyć, że wydajność drastycznie spada. Dodatkowo, gdy istnieje potrzeba wykonania wielu migawek, wydajność systemu pozostaje poważnie zagrożona.

Problem ten jest nieodłączną częścią każdego rozwiązania pamięci masowej opartej na systemach plików EXT3 lub EXT4 dostępnych obecnie na rynku. To z kolei oznacza, że dla małych i średnich przedsiębiorstw, jedynym sposobem, aby wyposażyć swoją infrastrukturę w ciągłą ochronę danych jest NAS z systemem plikowym „copy on write” BTRFS lub ZFS. Te nowoczesne systemy plików umożliwiają stworzenie nieograniczonej liczby migawek, działają na poziomie bloku i wskaźników, nie mając negatywnego wpływu na wydajność.

To tylko połowa problemu z backupem

Jak już wcześniej wspomniano powyżej, RPO i RTO stanowią o sukcesie lub niepowodzeniu strategii ochrony danych. Na rynku dostępne są nowoczesne rozwiązania do ochrony danych dla małych i średnich przedsiębiorstw, w związku z tym, nie należy opierać się wyłącznie na systemach ZFS lub BTRFS, ale wykorzystywać również nowoczesne systemy migawek na zasadzie zapisów godzinowych. Dzięki temu rozwiązaniu przywrócenie konkretnego pliku to kwestia kilku kliknięć w przypadku, gdy użytkownik przypadkowo usunie lub nie zapisze ważnych danych. Ponadto administrator powinien być w stanie odtworzyć udział lub LUN zakończony w dowolnym momencie uprzednio wykonywanej pracy. Nie mniej istotna, jeśli chodzi o badania i naprawy, jest możliwość tworzenia odczytu i zapisu klonu jednostki LUN lub udziału – jest to niezbędne narzędzie szczególnie w środowiskach korzystających z urządzeń mobilnych.

Do tej pory zakup urządzeń czy systemów do ochrony danych był bardzo kosztowny lub charakteryzował się stosunkowo wysokim stopniem złożoności i niewielkiej elastyczności. Naprzeciw tym potrzebom wychodzą producenci, którzy dzięki zintegrowanym rozwiązaniom zapewniają łatwe w użyciu i niedrogie produkty. Takim producentem jest firma NETGEAR oraz produkty z rodziny ReadyNAS i ReadyDATA (www. netgear.pl)..

Oprócz wszystkich niezbędnych funkcji ReadyNAS i ReadyDATA są wyposażone intuicyjny interfejs użytkownika, który pozwala na realizację i obsługę pamięci masowej bez konieczności kosztownego szkolenia. Ponadto, wszystkie licencje na oprogramowanie są zawarte w produktach, tym samym zapewniają maksymalną przejrzystość i kontrolę kosztów TCO (Total Cost of Ownership).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *