hp-logo-426x268Firma HP zaprezentowała rozszerzoną ofertę rozwiązań do analizy wielkich zbiorów danych (big data), które umożliwiają przedsiębiorstwom uzyskanie lepszego wglądu w posiadane dane i analizę zawartych informacji w czasie rzeczywistym.

Jak wykazało badanie przeprowadzone na zlecenie HP(1) prawie 60% ankietowanych firm zamierza w tym roku wydać na analizę wielkich zbiorów danych co najmniej 10% swojego budżetu przeznaczonego na innowacje. Badanie to pokazało również, że w prawie co trzeciej firmie próby wdrożeń big data nie powiodły się. Rozszerzona oferta HP obejmuje niezbędne usługi i rozwiązania ułatwiające pomyślne przeprowadzenie projektów związanych z przetwarzaniem dużych zbiorów danych oraz umożliwienie przedsiębiorstwom przygotowania się na wzrost ilości danych, ich zróżnicowania, szybkości napływania i podatności na zagrożenia.

Aby ułatwić przedsiębiorstwom tworzenie rozwiązań wykorzystujacych potencjał i pozwalających na osiąganie korzyści z analizy big data HP opracował platformę HAVEn, wykorzystującą oprogramowanie, sprzęt i usługi HP. Platforma ta umożliwia tworzenie przygotowanych do tego aplikacji i rozwiązań analitycznych nowej generacji.                                                                                                               

„Big data pozwala organizacjom wykorzystać w całości i  w czasie rzeczywistym dostępne zbiory danych, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne.  Pozwala to na bardzo szybkie podejmowanie decyzji, co z kolei przekłada się na unikalny i innowacyjny model obsługi klientów i obywateli — powiedział George Kadifa, wiceprezes wykonawczy działu HP Software. „HP oferuje podejście i gamę produktów, umożliwiających przedsiębiorstwom wykorzystanie potencjału dużych zbiorów danych”.

Platforma HAVEn łączy w sobie sprawdzone technologie HP Autonomy,HP VerticaHP ArcSight oraz HP Operations Management, a także ważne inicjatywy branżowe, w tym Hadoop, co daje klientom i partnerom następujące możliwości:

  • uniknięcie przywiązania do jednego dostawcy rozwiązań BI,  dzięki otwartej architekturze, która obsługuje szeroką gamę narzędzi analitycznych;
  • ochrona inwestycji dzięki współpracy z wieloma technologiami wirtualizacji;
  • szybsze osiągnięcie korzyści dzięki zoptymalizowanym rozwiązaniom sprzętowym;
  • pełne wykorzystanie wszystkich informacji, w tym danych ustrukturyzowanych, częściowo ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych, za pośrednictwem oferowanych przez HP przeszło 700 konektorów do HAVEn.

HP rozszerza także swoją ofertę Big Data przez wprowadzanie nowych funkcji, które umożliwiają klientom tworzenie i użytkowanie własnych rozwiązań w tej dziedzinie.

Pierwszym zintegrowanym rozwiązaniem do analizy Big Data opartym na platformie HAVEn jest HP Operations Analytics. Daje ono wgląd we wszystkie aspekty funkcjonowania infrastruktury informatycznej, co ułatwia firmom i instytucjom zapewnienie wysokiej jakości oferowanych usług. Rozwiązanie to umożliwia sprawne pobieranie, porządkowanie i analizowanie dużych strumieni informatycznych danych operacyjnych z rozmaitych produktów HP, w tym z HP ArcSight Logger i HP Business Service Management, a także z danych pochodzących z systemów innych źródeł i/lub dostawców.

Aby ułatwić firmom i instytucjom pomyślne wdrożenie rozwiązań do analizy Big Data, dział usług technologicznych HP (HP Technology Services) rozszerzył swój zbiór zasad Big Data Consulting Practice, aby zapewnić klientom optymalne działania infrastruktury informatycznej i obsługi rosnącego zapotrzebowania w tej dziedzinie. Nowa oferta będzie obejmować strategię i architekturę informatyczną (IT Strategy and Architecture), infrastrukturę systemów (System Infrastructure) i usługi ochrony (Protection Services). Pozwoli to klientom lepiej dostosować swoją infrastrukturę informatyczną do celów  biznesowych przedsiębiorstwa lub instytucji oraz osiągnąć zgodność ze standardami branżowymi i wymaganiami prawnymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *