Archiwizacja i kopia zapasowa

Veeam Backup & Replication razem z NetApp Snapshot

Veeam® Software, innowacyjny dostawca ochrony dla nowoczesnych centrów danych (Data Protection for the Modern Datacenter™) — poinformował o nawiązaniu współpracy