Podczas konferencji VMworld® 2013 Europe, VMware, Inc. (NYSE: VMW), globalny lider w dziedzinie wirtualizacji i infrastruktury dla środowiska chmury, przedstawił nowe funkcje i ulepszenia rozwiązań do zarządzania środowiskiem chmury, które upraszczają i automatyzują proces udostępniania usług IT na przestrzeni wielu platform i chmur. Wśród nowych zaprezentowanych produktów znalazły się rozwiązania VMware vCloud® Automation Center™ 6.0VMware vCenter™ Operations Management Suite™ 5.8,VMware IT Business Management Suite™ oraz VMware vCenter™ Log Insight™ 1.5. Poza tym, VMware wzbogaci pakiet VMware vCloud® Suite 5.5, którego premiera odbyła się 26 sierpnia 2013 r o funkcje automatyzacji i zarządzania.

„Jeśli branża IT ma dotrzymać kroku szybko zmieniającym się wymogom biznesu, utrzymać swoją pozycję oraz gwarantować elastyczne świadczenie usług, musi przejść transformację i przeistoczyć się z producenta w brokera usług informatycznych i komunikacyjnych.” – mówi Ramin Sayar, senior vice president oraz general manager działu Cloud Management w VMware. „Rozwiązania VMware do zarządzania chmurą pozwalają uzyskać ten poziom elastyczności, gwarantując jednoczesną standaryzację i kontrolę – bez względu na to, czy chodzi o lepszą obsługę wysoce zwirtualizowanego środowiska, tworzenie prywatnej chmury opartej na platformie vSphere, rozbudowę chmury hybrydowej, czy udostępnianie w organizacji usług wielu dostawców.”

W miarę jak organizacje IT zmieniają charakter swojej działalności, stając się brokerami usług IT, mogą polegać na rozwiązaniach VMware do zarządzania środowiskiem chmury, które pozwalają na realizację kluczowych zadań typu IaaS (IT-as-a-Service), takich jak:

 • Dostęp na żądanie do każdej usługi: aby zaspokajać potrzebę natychmiastowego dostępu do usług, firmy IT mogą zwiększyć elastyczność oraz zaoferować infrastrukturę, aplikacje, desktopy i usługi dostosowane do potrzeb klientów na wielu platformach i w wielu środowiskach chmury, objęte jednym systemem zarządzania, który upraszcza kontrolę,
 • Przejrzystość wydatków: dbając o transparentność kosztów związanych z eksploatacją maszyn wirtualnych, infrastruktury i innych zasobów, organizacje IT pomagają użytkownikom końcowym podejmować decyzje oparte na wiedzy o kosztach usług dla prywatnych i publicznych środowisk chmury. Umożliwiają tym samym bardziej odpowiedzialne i wydajne dysponowanie zasobami.
 • Zautomatyzowana operacyjność: Zarządzanie usługami IT wymaga obecnie korzystania ze ściśle zintegrowanych rozwiązań, wykorzystujących możliwości analityczne Big Data oraz stworzonych z myślą o dynamicznym środowisku jakim jest centrum danych oparte na oprogramowaniu. Takie podejście do kwestii zarządzania pozwala na prowadzenie proaktywnych działań i uzyskanie nieporównywalnie wyższej przejrzystości działań operacyjnych oraz wglądu w dane o kondycji aplikacji, a także wirtualnej i fizycznej infrastruktury, m.in. pamięci masowych i urządzeń sieciowych.
 • Obsługa wielu platform i środowisk chmury: rozwiązania VMware do zarządzania chmurą współpracują z różnorodnymi platformami wirtualnymi, środowiskami fizycznymi i chmury, oferując klientom wyższy poziom automatyzacji, przy zachowaniu pojedynczej platformy zarządzania, wolności wyboru i wysokiej elastyczności.

„Klienci na całym świecie polegają na najwyższej klasy usługach komunikacyjnych i aplikacjach o kluczowy znaczeniu dla firm, dostarczanych przez Orange Business Services” – mówi Axel Haentjens, vice president działu Marketing & International w Orange Cloud for Business. „Dzięki rozwiązaniom VMware do zarządzania środowiskiem chmury, Orange Business Services może pełniej wykorzystać swoje zasoby, automatyzując system błyskawicznego świadczenia usług, a także proces zarządzania operacjami, podnosząc poziom elastyczności, eksploatacji zasobów i wydajności.”

Narzędzia VMware do zarządzania chmurą pozwalają na większą automatyzację, obsługę bardziej zróżnicowanych środowisk oraz bardziej przejrzysty obraz kosztów.
Nowe funkcje i możliwości produktów wchodzących w skład wszechstronnej oferty narzędzi do zarządzania VMware potwierdzają zaangażowanie firmy w prace nad tworzeniem wiodących rozwiązań ściśle zintegrowanych z platformą VMware vSphere®, jednocześnie doskonale działające z  innymi platformami, w środowisku chmury hybrydowej . Firma VMware zaprezentowała listę znacznych ulepszeń istniejących rozwiązań, a także nowe produkty z oferty narzędzi do zarządzania:

 • vCloud Automation Center 6.0 – elastyczność w firmie dzięki automatyzacji IT 

  VMware vCloud Automation Center zapewnia klientom elastyczność, której potrzebują dzięki automatyzacji procesu świadczenia spersonalizowanych usług. Nowa edycja rozwiązania oferuje użytkownikom szybkie udostępnianie aplikacji, również automatycznie, a także obsługę narzędzi do automatyzacji procesów w działach deweloperskich dzięki integracji z VMware vCloud Application Director – to wszystko w ramach jednego produktu. Klienci będą też mogli zamawiać różnorodne usługi IT, korzystając z wbudowanego katalogu, zyskując w ten sposób dostęp na żądanie do potrzebnych produktów oraz minimalizując tym samym parametr Time-to-Value..

  VMware vCloud Automation Center 6.0 umożliwi klientom zaprojektowanie dowolnej usługi IT w ciągu kilku minut (takiej jak np. Hadoop-as-a-Service), aby dopełnić istniejące i preinstalowane funkcjonalności systemów Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) oraz Desktop-as-a-Service (DaaS). Rozszerzona obsługa wielu platform i środowisk chmury pozwoli VMware vCloud Automation Center 6.0 na współpracę ze środowiskami opartymi na rozwiązaniach VMware vCloud Hybrid Service™, VMware NSX i Red Hat Enterprise Linux OpenStack.
  Dowiedz się więcej o nowych funkcjach vCloud Automation Center 6.0.
  Poznaj opinie partnerów o vCloud Automation Center 6.0.

 • vCenter Operations Management Suite 5.8 – zautomatyzowane zarządzanie operacjami w epoce chmury i systemów mobilnych 

  Pakiet VMware vCenter Operations Management Suite umożliwia automatyzację zarządzania operacjami dzięki zastosowaniu opatentowanych narzędzi analitycznych oraz całościowego podejścia do kwestii wydajności, pojemności i konfiguracji systemu. Nowa edycja pakietu oferuje rozbudowane możliwości analizy wydajności dla krytycznych aplikacji biznesowych, takich jak Microsoft Exchange i Microsoft SQL Server. Dodatkowo, VMware vCenter Operations Management Suite 5.8 wprowadza narzędzia analityczne przystosowane do szerokiej gamy urządzeń do oamięci masowych, pochodzących od różnych producentów, aby pomóc administratorom w lokalizowaniu błędów konfiguracji, problemów z zasobami i wąskich gardeł obniżających wydajność pracy. Nowy panel monitorujący oferują lepszy wgląd w pracę aplikacji uruchomionych w rozwiązaniach Microsoft Hyper-V i Amazon Web Services.

  VMware vCenter Operations Management Suite 5.8 pozwoli organizacjom IT wprowadzić ustandaryzowaną, wspólną platformę zarządzania, podnosząc jakość usług, wydajność operacji, kontroli i zgodności dla wszystkich aplikacji i usług uruchomionych w środowiskach wirtualnych, fizycznych i w chmurze.

 • VMware IT Business Management Suite – przejrzysty obraz kosztów i jakości usług IT 

  Pakiet VMware IT Business Management Suite oferuje przejrzystość i kontrolę nad kosztami i jakością usług IT, pozwalając dyrektorom działów informatycznych dostosowywać działania do priorytetów firmy. Firma VMware przedstawiła rozwiązanie VMware IT Business Management Suite 1.0 Standard Edition – nowy dodatek do pakietu VMware IT Business Management Suite. Dzięki integracji z rozwiązaniami VMware vCenter Server™, VMware IT Benchmarking™ i VMware vCloud Automation Center można szybko uzyskać informacje na temat kosztów i wykorzystania wirtualnej infrastruktury w prywatnych i publicznych środowiskach chmury. Rozwiązanie umożliwi też dokonywanie zestawień i porównań kosztów wewnętrznych z dostawcami publicznych usług w chmurze, oferującymi zbliżone rozwiązania infrastrukturalne.

  Dwie edycje oprogramowania VMware IT Business Management Suite 8.0 – Advanced i Enterprise – posiadają nowe panele sterowania oparte z możliwością personalizacji, zaprojektowane specjalnie z myślą o potrzebach dyrektorów IT, finansowych, menadżerów działów IT oraz właścicieli firm. Nowe rozwiązanie oferuje także integrację z narzędziem VMware IT Benchmarking, umożliwiając przedsiębiorstwom ciągłe porównywanie kosztów świadczonych usług z innymi graczami z branży i firmami, prowadzącymi podobną działalność.
  Dowiedz się więcej o nowych funkcjach pakietu VMware IT Business Management Suite.

 • vCenter Log Insight 1.5 – Zautomatyzowane funkcje analityczne Big Data upraszczają analizę przyczyn źródłowych incydentów 

  VMware vCenter Log Insight zapewnia dostęp do aktualizowanych w czasie rzeczywistym danych na temat aplikacji, wirtualnej infrastruktury i urządzeń fizycznych, pomagając uzyskać wyższą wydajność pracy, zminimalizować koszty i skrócić czas usuwania błędów. Dzięki integracji
  VMware vCenter Log Insight z VMware vCenter Operations, organizacje mogą łączyć i poddawać analizom zarówno ustrukturyzowane, jak i nieustrukturyzowane dane, uzyskując całościową kontrolę na pracą platformy. Nowe możliwości VMware vCenter Log Insight ułatwią adaptację rozwiązania w systemach poszczególnych firm oraz znacznie skrócą czas oczekiwania na korzyści ekonomiczne (time to value). Rozwiązanie, które jest zoptymalizowane do pracy na platformie VMware vSphere, pozwala również łatwiej korzystać z wtyczek (Content Packs), pochodzących od partnerów, oferując lepszy wgląd logi oprogramowania i sprzętu tworzącego infrastrukturę, powszechnie stosowane w środowiskach zwirtualizowanych i w chmurze.
  Dowiedz się więcej o nowych możliwościach vCenter Log Insight 1.5.

Rozwiązania VMware zapewniające utrzymanie ciągłości, eliminują zbędne komplikacje i minimalizują koszty
Możliwość utrzymania ciągłości pracy oraz przywracania systemu po awarii to wciąż główny powód, dla którego klienci decydują się na wirtualizację zasobów. Ochrona danych stanowi klucz do utrzymania ciągłości i stworzenia strategii zarządzania dostępnością systemu w każdej firmie. VMware wspólnie z EMC oferują VMware vSphere Data Protection, optymalne rozwiązanie do tworzenia zapasowych kopii danych, które idealnie odpowiada potrzebom małych i średnich przedsiębiorstw oraz organizacji. Firma VMware zaprezentowała nową edycjęVMware vSphere Data Protection 5.5 Advanced – oferującą szereg ulepszeń m.in. gwarancję odzyskania danych, wyższą wydajność pracy oraz bogatsze możliwości skalowania.

 • vSphere Data Protection 5.5 Advanced – wydajne i proste rozwiązanie do tworzenia zapasowych kopii danych i przywracania stanu dla platformy VMware vSphere 

  Oparte na rozwiązaniu EMC Avamar narzędzie VMware vSphere Data Protection Advanced oferuje wiodące w branży funkcje optymalizacji magazynu kopii zapasowych, wyjątkowe rozwiązania przyspieszające proces przywracania danych oraz najlepszy poziom integracji z platformą VMware vSphere. VMware vSphere Data Protection 5.5 Advanced będzie też oferować nowe możliwości m.in. funkcje replikacji kopii zapasowych przy niskim wykorzystaniu sieci, integrację z platformą EMC Data Domain, nowego agenta Microsoft SharePoint oraz zautomatyzowaną funkcję weryfikacji kopii zapasowych. Klienci będą mogli skorzystać z ochrony przed awariami, wyższej skalowalności oraz funkcji globalnej duplikacji danych przy pomocy EMC Data Domain, a także funkcji ochrony danych zachowujących spójność na poziomie aplikacji dla Microsoft SharePoint.

  Wbudowane funkcje tworzenia zapasowych kopii danych rozwiązania VMware vSphere Data Protection 5.5 Advanced wykorzystają możliwości oferowane przez ekosystem partnerów VMware vCloud Service Provider, udostępniając usługi typu Backup to the Cloud. SunGuard będzie pierwszym dostawcą usług, który zaoferuje usługi ochrony danych klientom korzystającym zarówno z rozwiązań VMware vSphere Data Protection, jak i VMware vSphere Data Protection Advanced, którzy będą mogli replikować swoje dane bezpośrednio do chmury SunGuard.
  Poznaj opinie partnerów na temat VMware vSphere Data Protection 5.5 Advanced.

VMware Cloud Management Marketplace
Firma VMware udostępniła VMware® Cloud Management Marketplace, źródło zaufanych rozwiązań do zarządzania opracowanych przez VMware oraz zajmujących wiodącą pozycję w branży partnerów firmy. Klienci mogą tu przeglądać, ściągać i testować narzędzia do zarządzania opracowane przez czołowych producentów. Oferowane produkty figurują w katalogu usług, który ułatwia wybór i dostęp do rozwiązań. Wszystkie narzędzia zostały opracowane we współpracy z VMware, przy użyciu uniwersalnych interfejsów i zestawów narzędzi SDK.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *