VMware zaprezentował nowe produkty i usługi dla programowo zdefiniowanych centrów przetwarzania danych (Software-Defined Data Center). Będą także nowe poziomy certyfikacji.

Nowości producenta to: NSX, Virtual SAN, vCloud Suite 5.5 i vSphere with Operations Management 5.5.

sddcVMware NSX to latforma wirtualizacji sieci, która według producenta dostarcza kompletny model obsługi i ochrony sieci oparty wyłącznie na oprogramowaniu, niezależny od urządzeń. Umożliwia operatorom data center wykorzystanie sieci fizycznych do transmisji danych. Sieci wirtualne są budowane, obsługiwane i administrowane tak, jak programy, korzystając z opartej na sieciach fizycznych łączności IP. VMware NSX łączy funkcje Nicira NVP i VMware vCloud Network and Security w ramach jednej, zintegrowanej platformy, obejmującej kompletny model łączności i bezpieczeństwa (warstwy od 2 do 7). Wirtualne sieci VMware NSX obsługują istniejące aplikacje w każdej fizycznej infrastrukturze sieciowej, bez konieczności wprowadzania zmian. VMware NSX może obsługiwać przepływ danych w sieci z prędkością do 1 TB na sekundę, w ramach klastra złożonego z 32 hostów. Platformę można rozbudować i dodawać usługi partnerskie.

VMware Virtual SAN – umożliwia stworzenie wirtualnej przestrzeni, łączącej dyski serwerów i pamięci flash w ramach wspólnego systemu magazynowania danych. Podobnie jak VMware NSX, Virtual SAN oparto na rozproszonej architekturze, umożliwiającej skalowanie usług magazynowych zgodnie z potrzebami aplikacji. Według producenta poziom wydajność I/O jest porównywalny ze średniej wielkości macierzami dyskowymi.

VMware vCloud Suite 5.5 – kolejny pakiet rozwiązań infrastrukturalnych i narzędzi do zarządzania środowiskiem chmury został wyposażony w nowe funkcje. Umożliwia tworzenie i korzystanie z prywatnych chmur obliczeniowych. Działa w oparciu o platformę wirtualizacyjną VMware vSphere 5.5, którą wyposażono w rozwiązanie vSphere App HA. Wykrywa ono awarie aplikacji i systemu operacyjnego oraz przywraca ich pracę. Nowa funkcja VMware vSphere Flash Read Cache umożliwia wirtualizację pamięci flash podłączonych do serwera. Aby skrócić czas reakcji podczas korzystania z aplikacji wrażliwych na opóźnienia, VMware vSphere 5.5 wyposażono w nowy komponent podnoszący czułość systemu. Według producenta VMware vSphere 5.5 obsługuje dwa razy większe konfiguracje węzłów sieciowych (pod względem procesorów fizycznych, pamięci i NUMA) niż poprzednie wersje.

Korzystając z VMware vSphere Big Data Extensions, klienci mogą uruchamiać Apache Hadoop i procesy Big Data na platformie VMware vSphere 5.5, wraz z innymi aplikacjami. Ponadto VMware vSphere 5.5 obsługuje nową generację procesorów Intel Xeon E5 v2 i Intel Atom C2000.

Wszystkie edycje VMware vCloud Suite 5.5 korzystają z serwisów VMware vCloud Automation Center i VMware vCenter Operations Management Suite.

VMware vSphere with Operations Management 5.5 – łączy platformę wirtualizacyjną vSphere z funkcjami monitorowania procesów i stanu systemu. Ma funkcje nadzoru i konserwacji systemu.

VMware wprowadził także:

• Nowe poziomy certyfikacji m.in. VMware Certified Associate (VCA). Są dostępne dla chmury (VCA-Cloud), wirtualizacji centrów danych (VCA-DCV) i wirtualizacji sieci (VCA-NV). Potwierdzają podstawowy poziom umiejętności niezbędnych do uzyskania certyfikacji VMware Certified Professional (VCP).

• Nowe usługi doradcze, które skupiają się na budowie platformy dla architektury centrów danych opartych na oprogramowaniu. Obejmują główne zagadnienia z zakresu projektowania i wdrażania.

• Strategiczne usługi doradcze, dostępne poprzez program VMware Accelerate Advisory Services. Pomagają oszacować wartość architektury centrów danych opartych na oprogramowaniu, obejmują strategie ważne dla biznesu.

Ceny i dostępność:

– VMware NSX ma wejść na rynek w IV kw. 2013 r.

– VMware Virtual SAN zostanie udostępniony w publicznej wersji beta w III kw. 2013 r.

– VMware vCloud Suite 5.5 i VMware vSphere with Operations Management powinny poojawić się w sprzedaży w III kw. 2013 r. VMware vCloud Suite 5.5 będzie oferowany z licencją na jeden procesor w cenie od 4995 dol. za jednostkę.

– VMware vSphere with Operations Management 5.5 będzie dostępny w trzech wersjach: Standard, Enterprise oraz Enterprise Plus. Wyjściowa cena to 1745 dol. za procesor.

Źródło: www.crn.pl