Start » Nowości » Utrata danych kosztuje sporo – wyniki badań

Utrata danych kosztuje sporo – wyniki badań

W ciągu ostatnich dwóch lat ilość traconych danych wzrosła o 400%, a firmy nie czują się przygotowane na nową erę narzędzi mobilnych, chmur i big data – wynika z nowego, ogólnoświatowego badania przeprowadzonego na zlecenie EMC Corporation.

utrata danych

UTRATA DANYCH NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY RAPORTU

 • Utrata danych i przestoje kosztowały firmy 1,7 bln USD w ciągu roku1, co stanowi równowartość niemal 50% PKB Niemiec.
 • Przedsiębiorstwa straciły w ciągu ostatnich dwóch lat średnio o 400% więcej danych2 (to równowartość 24 mln wiadomości e-mail3 w każdej firmie).
 • 71% informatyków nie ma pewności, że w przypadku incydentu uda im się odtworzyć utracone informacje.
 • 51% firm nie dysponuje planem usuwania skutków awarii dla nowych obciążeń4. Plany obejmujące wielkie zbiory danych, chmury hybrydowe i środowiska mobilne ma tylko 6% ankietowanych.
 • Chiny, Hongkong, Holandia, Singapur i Stany Zjednoczone dysponują najbardziej dojrzałymi zabezpieczeniami, na drugim końcu listy znajdują się natomiast Szwajcaria, Turcja i Zjednoczone Emiraty Arabskie.
 • Firmy korzystające z rozwiązań co najmniej trzech dostawców utraciły trzykrotnie więcej danych niż przedsiębiorstwa realizujące strategię opartą na jednym dostawcy.

Wpływ utraty danych i przestojów

Dobrą wiadomością jest fakt, że spada ogólna liczba incydentów prowadzących do utraty danych. Gwałtownie rośnie jednak średnia ilość danych traconych w wyniku incydentu:

 • 64% badanych firm miało do czynienia z utratą danych lub przestojem w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
 • Nieplanowane przestoje, które wystąpiły w firmach w ciągu ostatnich 12 miesięcy, trwały średnio ponad trzy dni robocze (25 godzin).
 • Inne biznesowe konsekwencje incydentów to utrata przychodów (36%) i opóźnienia w opracowywaniu produktów (34%).

Nowa fala wyzwań w dziedzinie ochrony danych

Trendy biznesowe, takie jak wielkie zbiory danych, platformy mobilne i chmura hybrydowa, przynoszą nowe wyzwania w zakresie ochrony danych:

 • 51% firm nie dysponuje planem odtwarzania danych dla żadnego z tych środowisk, tylko 6% ma natomiast plan tego typu dla wszystkich trzech obszarów.
 • 62% respondentów uważa wielkie zbiory danych, platformy mobilne i chmury hybrydowe za trudne do zabezpieczenia.
 • Z uwagi na fakt, że 30% wszystkich danych głównych przechowuje się w pamięci masowej w różnych typach chmur, taki brak gotowości może prowadzić do znacznych strat.

Paradoks związany z kwestią ochrony

Wdrożenie zaawansowanych technologii do ochrony danych znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia zakłóceń. W poszukiwaniu rozwiązania dla wyzwań w dziedzinie ochrony danych wiele przedsiębiorstw zwraca się do licznych dostawców rozwiązań informatycznych. Podejście oparte na wdrażaniu wielu odseparowanych od siebie narzędzi może jednak zwiększyć ryzyko:

 • Przedsiębiorstwa, które nie wprowadziły strategii zapewniającej ciągłą dostępność, dwukrotnie częściej odnotowywały utratę danych niż podmioty dysponujące taką strategią.
 • Firmy korzystające z usług co najmniej trzech dostawców rozwiązań do ochrony danych straciły trzykrotnie więcej danych niż organizacje, które oparły swoją strategię ochrony danych na rozwiązaniach jednego dostawcy.
 • Przedsiębiorstwa korzystające z usług co najmniej trzech dostawców przeznaczały na infrastrukturę do ochrony danych średnio o 3 mln USD więcej niż firmy współpracujące tylko z jednym dostawcą.

Macierz dojrzałości

Na podstawie udzielonych odpowiedzi uczestnicy badania EMC Data Protection Index otrzymywali punkty, które pozwoliły zaklasyfikować dojrzałość ich systemów ochrony danych do jednej z czterech kategorii (więcej szczegółów można znaleźć w opisie metodyki):

 • Olbrzymia większość — 87% — przedsiębiorstw trafiła do dwóch najniższych kategorii dojrzałości systemów ochrony danych.
 • W skali globalnej 13% wypada powyżej średniej — 11% zaliczono do grupy „Adopters”, czyli wdrażających, 2% zaklasyfikowano natomiast do grupy „Leaders”, czyli liderów.
 • Największa liczba firm wyprzedzających trendy znajduje się w Chinach (30%), najmniejsza — w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (0%).
 • Bardzo duże firmy, zatrudniające ponad 5000 pracowników, trafiały do grupy liderów i wdrażających dwukrotnie częściej (24%) niż mniejsze przedsiębiorstwa zatrudniające 250–449 pracowników (12%). Oprócz firm z regionu Dalekiego Wschodu najlepiej wypadły przedsiębiorstwa ze Stanów Zjednoczonych i Holandii (odpowiednio 20% i 21%).

Badanie EMC Global Data Protection Index zostało przeprowadzone przez firmę Vanson Bourne. W ankiecie wzięło udział 3300 decydentów ds. IT z przedsiębiorstw średniej wielkości i dużych korporacji z 24 krajów. Kompletne wyniki badania są dostępne pod adresem emc.im/DPindex

Źródło: http://di.com.pl/news/51170,0,Utrata_danych_slono_kosztuje_-_wyniki_badania_EMC-Redakcja_.html 

1 Przedsiębiorstwa zdefiniowano jako podmioty zatrudniające ponad 250 pracowników. Podane wartości bazują na danych przedsiębiorstw pozyskanych z raportów firmy Dunn and Bradstreet. Wartości te reprezentują łączną szacowaną stratę poniesioną przez firmy z 24 krajów objętych badaniem przeprowadzonym na zlecenie EMC przez firmę Vanson Bourne.
2 Wartości porównawcze opierają się na poprzednich badaniach EMC Disaster Recovery Survey dotyczących odtwarzania danych po awarii.
3 Średnia łączna utrata na firmę to 2,33 TB. Szacowana wielkość wiadomości e-mail to 100 kB.
4 „Nowe obciążenia” są tu rozumiane jako chmura hybrydowa, wielkie zbiory danych i platformy mobilne.

 

O Grzegorz Bielawski

Grzegorz Bielawski
Syn, mąż i ojciec dwójki dzieci. Zawsze mówi co myśli i później często żałuje. Posiada kota i rybki, ale woli psy. Obecnie pracownik firmy QNAP, za kołnierz nigdy nie wylewa :). Lubi polemizować, ale tylko na argumenty.

Check Also

Deep Machine Learning od Sophos rozróżni Malware od nieszkodliwego pliku

Ransomware Czym jest Ransomware ostatnio niestety nie trzeba tłumaczyć. Raczej każdy użytkownik PC spotkał się …