W ciągu ostatnich dwóch lat ilość traconych danych wzrosła o 400%, a firmy nie czują się przygotowane na nową erę narzędzi mobilnych, chmur i big data – wynika z nowego, ogólnoświatowego badania przeprowadzonego na zlecenie EMC Corporation.

utrata danych

UTRATA DANYCH NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY RAPORTU

 • Utrata danych i przestoje kosztowały firmy 1,7 bln USD w ciągu roku1, co stanowi równowartość niemal 50% PKB Niemiec.
 • Przedsiębiorstwa straciły w ciągu ostatnich dwóch lat średnio o 400% więcej danych2 (to równowartość 24 mln wiadomości e-mail3 w każdej firmie).
 • 71% informatyków nie ma pewności, że w przypadku incydentu uda im się odtworzyć utracone informacje.
 • 51% firm nie dysponuje planem usuwania skutków awarii dla nowych obciążeń4. Plany obejmujące wielkie zbiory danych, chmury hybrydowe i środowiska mobilne ma tylko 6% ankietowanych.
 • Chiny, Hongkong, Holandia, Singapur i Stany Zjednoczone dysponują najbardziej dojrzałymi zabezpieczeniami, na drugim końcu listy znajdują się natomiast Szwajcaria, Turcja i Zjednoczone Emiraty Arabskie.
 • Firmy korzystające z rozwiązań co najmniej trzech dostawców utraciły trzykrotnie więcej danych niż przedsiębiorstwa realizujące strategię opartą na jednym dostawcy.

Wpływ utraty danych i przestojów

Dobrą wiadomością jest fakt, że spada ogólna liczba incydentów prowadzących do utraty danych. Gwałtownie rośnie jednak średnia ilość danych traconych w wyniku incydentu:

 • 64% badanych firm miało do czynienia z utratą danych lub przestojem w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
 • Nieplanowane przestoje, które wystąpiły w firmach w ciągu ostatnich 12 miesięcy, trwały średnio ponad trzy dni robocze (25 godzin).
 • Inne biznesowe konsekwencje incydentów to utrata przychodów (36%) i opóźnienia w opracowywaniu produktów (34%).

Nowa fala wyzwań w dziedzinie ochrony danych

Trendy biznesowe, takie jak wielkie zbiory danych, platformy mobilne i chmura hybrydowa, przynoszą nowe wyzwania w zakresie ochrony danych:

 • 51% firm nie dysponuje planem odtwarzania danych dla żadnego z tych środowisk, tylko 6% ma natomiast plan tego typu dla wszystkich trzech obszarów.
 • 62% respondentów uważa wielkie zbiory danych, platformy mobilne i chmury hybrydowe za trudne do zabezpieczenia.
 • Z uwagi na fakt, że 30% wszystkich danych głównych przechowuje się w pamięci masowej w różnych typach chmur, taki brak gotowości może prowadzić do znacznych strat.

Paradoks związany z kwestią ochrony

Wdrożenie zaawansowanych technologii do ochrony danych znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia zakłóceń. W poszukiwaniu rozwiązania dla wyzwań w dziedzinie ochrony danych wiele przedsiębiorstw zwraca się do licznych dostawców rozwiązań informatycznych. Podejście oparte na wdrażaniu wielu odseparowanych od siebie narzędzi może jednak zwiększyć ryzyko:

 • Przedsiębiorstwa, które nie wprowadziły strategii zapewniającej ciągłą dostępność, dwukrotnie częściej odnotowywały utratę danych niż podmioty dysponujące taką strategią.
 • Firmy korzystające z usług co najmniej trzech dostawców rozwiązań do ochrony danych straciły trzykrotnie więcej danych niż organizacje, które oparły swoją strategię ochrony danych na rozwiązaniach jednego dostawcy.
 • Przedsiębiorstwa korzystające z usług co najmniej trzech dostawców przeznaczały na infrastrukturę do ochrony danych średnio o 3 mln USD więcej niż firmy współpracujące tylko z jednym dostawcą.

Macierz dojrzałości

Na podstawie udzielonych odpowiedzi uczestnicy badania EMC Data Protection Index otrzymywali punkty, które pozwoliły zaklasyfikować dojrzałość ich systemów ochrony danych do jednej z czterech kategorii (więcej szczegółów można znaleźć w opisie metodyki):

 • Olbrzymia większość — 87% — przedsiębiorstw trafiła do dwóch najniższych kategorii dojrzałości systemów ochrony danych.
 • W skali globalnej 13% wypada powyżej średniej — 11% zaliczono do grupy „Adopters”, czyli wdrażających, 2% zaklasyfikowano natomiast do grupy „Leaders”, czyli liderów.
 • Największa liczba firm wyprzedzających trendy znajduje się w Chinach (30%), najmniejsza — w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (0%).
 • Bardzo duże firmy, zatrudniające ponad 5000 pracowników, trafiały do grupy liderów i wdrażających dwukrotnie częściej (24%) niż mniejsze przedsiębiorstwa zatrudniające 250–449 pracowników (12%). Oprócz firm z regionu Dalekiego Wschodu najlepiej wypadły przedsiębiorstwa ze Stanów Zjednoczonych i Holandii (odpowiednio 20% i 21%).

Badanie EMC Global Data Protection Index zostało przeprowadzone przez firmę Vanson Bourne. W ankiecie wzięło udział 3300 decydentów ds. IT z przedsiębiorstw średniej wielkości i dużych korporacji z 24 krajów. Kompletne wyniki badania są dostępne pod adresem emc.im/DPindex

Źródło: http://di.com.pl/news/51170,0,Utrata_danych_slono_kosztuje_-_wyniki_badania_EMC-Redakcja_.html 

1 Przedsiębiorstwa zdefiniowano jako podmioty zatrudniające ponad 250 pracowników. Podane wartości bazują na danych przedsiębiorstw pozyskanych z raportów firmy Dunn and Bradstreet. Wartości te reprezentują łączną szacowaną stratę poniesioną przez firmy z 24 krajów objętych badaniem przeprowadzonym na zlecenie EMC przez firmę Vanson Bourne.
2 Wartości porównawcze opierają się na poprzednich badaniach EMC Disaster Recovery Survey dotyczących odtwarzania danych po awarii.
3 Średnia łączna utrata na firmę to 2,33 TB. Szacowana wielkość wiadomości e-mail to 100 kB.
4 „Nowe obciążenia” są tu rozumiane jako chmura hybrydowa, wielkie zbiory danych i platformy mobilne.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *