CTERA Networks poinformowała, że Telefónica jedna z największych firm telekomunikacyjnych na świecie uruchomiła usługę clud storage w oparciu o system CTERA Cloud Storage Enablement Suite, który oferuje bezpieczne synchronizowanie i współdzielenie danych między komputerami i urządzeniami mobilnymi oraz zapewnia hybrydowy backup w skład, którego wchodzi kopia w chmurze oraz lokalna kopia na urządzeniach CTERA.

Telefonica-Logo

Usługa nazywa się „Disco Virtual en Red„, graficznie jest w pełni spójna w wymogami firmy Telefónica i jest dedykowana dla klientów biznesowych w Hiszpanii, którzy potrzebują bezpiecznego i sprawdzonego rozwiązania do przechowywania, współdzielenia i synchronizowania danych. „Disco Virtual en Red” jest częścią oferty IT w sklepie z biznesowymi aplikacjami Telefónica Aplicateca oraz oferowana jest w usłudze Fusion Empresas.

CTERA Cloud Storage Enablement Suite wykorzystywany przez Telefónica, składa się z usługi chmury, lokalnych urządzeń CTERA pełniących funkcję serwera NAS i zapewniających profesjonalny backup oraz oprogramowania dla komputerów i urządzeń mobilnych – wszystkim zarządza się z poziomu prostego w użytkowaniu interfejsu graficznego.

CTERA została wybrana dzięki: skalowalności do obsługi setek tysięcy klientów, prostej integracji z istniejącym systemem rozliczeń oraz dużej funkcjonalności.

Dostrzegliśmy duże zainteresowani bezpiecznymi usługami cloud storage na rynku w Hiszpanii” powiedział Andres López Hedoire, kierownik działu marketingu, bezpieczeństwa chmury i zarządzanie w Telefónica. „Wybraliśmy rozwiązanie CTERA ponieważ dostarcza ona gotową do wdrożenia, jednolitą platformę usług cloud storage, która jest w pełni skalowalna i co najważniejsze jest bardzo bezpieczna, a tego właśnie oczekują nasi klienci. CTERA oferuje wielopoziomową architekturę, dzięki czemu klienci korporacyjni mają własne środowisko „prywatny portal”, z całkowitą separacją danych oraz praw dostępu.

Telefónica uruchomiła usługę we własnym centrum danych, zdalnie natomiast monitorują urządzenia CTERA znajdujące się u klientów, również zdalnie aktualizują oprogramowania urządzeń CTERA oraz Agentów.

Ewidentnie widać, że usługi clud storage, backupu, bezpiecznej synchronizacji danych i ich udostępniania to obecnie najlepsza okazja dla dostawców usług telekomunikacyjnych na rozszerzenie portfolio oraz zwiększenie zysków firmy,” powiedział Hervé Bourgeois, VP sprzedaży międzynarodowej CTERA. „Cieszymy się, że Telefónica, jeden z największych na świecie dostawców usług telekomunikacyjnych zdecydował się na świadczenie tych usług bazując na naszej platformie.

Telefonica oferuje swoim klientom usługi cloud w kilku różnych konfiguracjach:

  • Bezpieczne synchronizowanie i współdzielenie danych: Dwukierunkowa szyfrowana synchronizacja danych z komputerów z systemem Windows, Mac oraz Linux do chmury. Bezpieczne udostępnianie danych dla urządzeń  mobilnych z systemem iOS oraz Android.
  • Tworzenie i zarządzanie danymi w ramach projektów: Katalog w chmurze może być wykorzystywany jako miejsce do pracy nad jednym projektem dla kilku osób. Umożliwia synchronizację tych samych danych jednocześnie pomiędzy kilkoma użytkownikami. Administrator projektu może nadawać różne prawa dostępu do plików dla osób pracujących nad projektem. Dodatkowo można wysyłać zaproszenia w postaci linku do plików z ograniczonym czasem ważności.
  • Lokalne urządzenia CTERA: Klient może dodatkowo zainstalować w swojej siedzibie urządzenie CTERA, tj. w pełni funkcjonalnym serwerem NAS (network attached storage) obsługujący protokoły CIFS, NFS, AFP, iSCSI, WebDAV, rsync i FTP z obsługą RAID, logicznych wolumenów oraz quoty. Dodatkowo dane z serwera mogą być synchronizowane do chmury.
  • Cloud backup: Dzięki profesjonalnemu oprogramowaniu, klienci mogą wykonywać backup na poziomie plików oraz bloków z komputerów i serwerów na lokalne urządzenie CTERA. Następnie tak wykonany backup jest przesyłany do chmury, gdzie jest uruchomiona deduplikacja, ale tylko w obrębie konta jednej firmy, dodatkowo dane są zaszyfrowane, a klucz deszyfrujący posiada tylko klient.
  • Dostęp z każdego miejsca: Klient ma możliwość dostępu i zarządzania swoimi danymi, kopiami zapasowymi oraz kontami użytkowników i urządzeniami CTERA przez przeglądarkę internetową.
  • CTERA integruje się z Active Directory GPO (Group Policy Object) oraz Single Sign On, dzięki czemu Telefónica umożliwia integrację dla klientów korporacyjnych, którzy chcą szybko i sprawnie uruchomić usługi cloud backupu, synchronizacji i współdzielenia danych dla setek tysięcy swoich pracowników, bez ingerencji w działające system.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *