Rok temu Polycom przewidział duże zmiany, jakie zajdą w obszarze technologii Unified Communications, w tym zwiększone wykorzystanie narzędzi UC w dużych przedsiębiorstwach działających w skali globalnej oraz zmianę sposobu, w jaki komunikują się ludzie na stopie zawodowej. Jeszcze do niedawna wiele firm uważało narzędzia do komunikacji zunifikowanej za coś, co „dobrze mieć”, ale co nie jest kluczowe dla codziennej działalności biznesowej. Dzisiaj jest inaczej. Dla przedstawicieli Generacji Y, stanowiących coraz liczniejszą grupę pracowników, rozwiązania do komunikacji wideo, technologie mobilne oraz platformy społeczności są powszechnie używanymi rozwiązaniami – zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Ten czynnik sprawia, że przedsiębiorstwa zaczynają traktować UC jako stały element swojej działalności i wychodzą poza utarty schemat sali konferencyjnej jako wyłącznego miejsca do prowadzenia wideokonferencji. Chcą zaoferować swojemu personelowi  możliwość pracy w każdym miejscu i o dowolnej porze. Rozwój technologii chmurowych sprawia, że dostęp do usług UC jest coraz łatwiejszy i bardziej opłacalny. To powoduje, że dostęp do nich mają również mniejsze firmy, dysponujące skromniejszymi budżetami. Według Polycom w 2016 roku model pracy w firmach ulegnie kolejnym zmianom, a technologie Unified Communications będą stanowić integralną część działalności organizacji. Staną się one dostępne z każdego miejsca, zintegrowane z zadaniami lub procesami i będą zapewniać użytkownikom prostą i komfortową obsługę.

Polycom przewiduje następujące trendy w obszarze Unified Communications w 2016 r.:

  1. Mobilność – współpraca między urządzeniami

Miejsce pracy przyszłości nie będzie konkretną lokalizacją – praca będzie wykonywana tam, gdzie akurat będzie przebywał pracownik. Coraz częściej liczy się możliwość wykonywania zadań w każdym miejscu i o każdej porze – w równie wydajny sposób, jak w biurze. Niedawne badania przeprowadzone na zlecenie Polycom pokazują, że 72 proc. firm w Wielkiej Brytanii oferuje swojemu personelowi opcje pracy zdalnej lub rozszerza je. Technologie Unified Communications w erze mobilności wykraczają poza konkretne funkcje sprzętu i stają się raczej kwestią ścisłej integracji między różnymi urządzeniami i lokalizacjami. Firma przewiduje, że w 2016 r. zwiększy się nacisk na interakcje między urządzeniami oferującymi rozwiązania UC. Możliwość łatwego i niezawodnego łączenia się za pomocą urządzeń mobilnych, systemów osobistych i systemów grupowych z dostępem do głosu, treści i wideo to sposób na zapewnienie wysokiej produktywności personelu mobilnego. Coraz  więcej pracowników będzie pracować zdalnie, komunikując się za pomocą swoich urządzeń mobilnych, które będą współpracować z korporacyjnymi rozwiązaniami UC.

 

  1. Przestrzenie robocze ulegną metamorfozie

Nowa forma środowisk pracy zaczyna wywierać wielki wpływ na infrastrukturę informatyczną. Technologie komunikacji głosowej, wideo oraz udostępniania treści nie ograniczają się już do ustalonych lokalizacji, takich jak sale konferencyjne. Unified Communication nabiera wirtualnego charakteru i wykracza poza biura i zaczyna być wykorzystywane w różnych miejscach – wszędzie tam, gdzie akurat znajdują się pracownicy. Polycom szacuje, że w 2016 r. wzrośnie popyt na rozwiązania UC umożliwiające komunikację w niewielkich wnętrzach – w tym na urządzenia Unified Communications przeznaczone do ustawiania w centralnych punktach pomieszczeń. Wainhouse Research szacuje, że na świecie jest 30-50 milionów niewielkich pomieszczeń biurowych, z czego większość nie jest wyposażona w żadne rozwiązania UC. Choć tradycyjne sale konferencyjne nadal przydają się do prowadzenia spotkań i prezentacji, to w coraz większym stopniu rozwiązania do współpracy wideo wykorzystywane będą w innych lokalizacjach, w tym również w przestrzeniach otwartych. Pojawi się silniejszy nacisk na wykorzystanie potencjału współpracy „twarzą w twarz”, bez względu na to, czy ludzie będą znajdować się w jednym pokoju, czy też w różnych miejscach w siedzibie firmy, jak i poza nią.

 

  1. Technologie chmurowe będą oferować więcej niż tylko narzędzia do komunikacji

Technologie chmurowe przedstawiają szczególny potencjał, jeśli chodzi o rozwiązania UC. Chmura zmienia sposób, w jaki przedsiębiorstwa nabywają i wykorzystują usługi. W przeszłości wiele mniejszych przedsiębiorstw uważało rozwiązania Unified Communications za nieosiągalny luksus, znacznie przekraczający ich budżety oraz możliwości infrastruktury IT. Obecnie mogą sobie pozwolić na wykorzystanie narzędzi do współpracy wideo – nie wiąże się to już z dużymi kosztami i skomplikowanym i czasochłonnym zarządzaniem infrastrukturą. Jednak tym, co według nas naprawdę wyeliminuje bariery w 2016 r., są pojawiające się usługi UC w modelu „over-the-top”, które pozwalają zwiększyć produktywność i interaktywność w każdej firmie. Usługi takie jak analityka, diagnostyka, tłumaczenie oraz przetwarzanie języka odegrają ogromną rolę, zwiększając komfort interakcji między personelem, jak również dostarczając ważnych danych o wykorzystywanych rozwiązaniach Unified Communications.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *