Nowości

Prognoza na rok 2016 dotycząca technologii Unified Communications

Rok temu Polycom przewidział duże zmiany, jakie zajdą w obszarze technologii Unified Communications, w tym zwiększone wykorzystanie narzędzi UC w