Archiwizacja i kopia zapasowa

Światowy dzień backupu – 31 Marca 2013

W dniu 31 Marca obchodzimy World Backup Day, którego pomysłodawcą był Ismail Jadun student Youngstown State University. Jak twierdzi nie spodziewał się