Nowości Systemy Cloud Storage

Wzrost popularności chmur osobistych

Coraz powszechniejsze używanie przez pracowników własnych urządzeń w pracy (BYOD – ang. Bring Your Own Device) wzmaga zapotrzebowanie na chmury

Nowości Systemy Cloud Storage

Firmy nie interesują się bezpieczeństwem swoich danych w chmurze

Firmy magazynujące swoje dane w coraz popularniejszej chmurze, nie troszczą się o procedury awaryjne w przypadku utraty kluczowych informacji. Jak

Porady techniczne i analizy rynkowe Systemy Cloud Storage Wirtualizacja pamięci masowych

Czym jest Cloud Computing ?

Chmura to przeniesienie pewnych zasobów (serwerów, danych, aplikacji) z naszej firmy/serwerowni w inne miejsce. I to bez względu na to