Archiwizacja i kopia zapasowa

EMC rozszerza strategię ochrony danych

Nowe systemy Data Domain zapewniają cztery razy wyższą wydajność i dziesięciokrotnie większą skalowalność; pakiet Data Protection Suite jest ściślej zintegrowany