Nowe systemy Data Domain zapewniają cztery razy wyższą wydajność i dziesięciokrotnie większą skalowalność; pakiet Data Protection Suite jest ściślej zintegrowany z pamięcią masową i wirtualizacją; usługa Mozy ułatwia skalowanie procesów wykonywania kopii zapasowych online oraz zarządzanie nimi

EMC Corporation zaprezentowała szeroką gamę nowych produktów — sprzętu i oprogramowania — które umożliwiają klientom wdrażanie nowych rozwiązań Protection Storage Architecture zapewniających ochronę danych dzisiaj i w przyszłości. Nowe rozwiązania wchodzą w skład różnych najlepszych na rynku linii produktów EMC: Data Domain, Avamar, NetWorker i Mozy.

Administratorzy odpowiedzialni za tworzenie kopii zapasowych znajdują się pod silną presją, aby zaspokajać potrzeby różnych interesariuszy — właścicieli aplikacji, administratorów maszyn wirtualnych oraz administratorów systemów pamięci masowej i serwerów. Wielu z tych interesariuszy chciałoby mieć pełniejszą kontrolę i lepszy wgląd w ochronę środowisk, którymi zarządzają, i wdraża własne rozwiązania. Efektem takich działań jest „architektura przypadkowa”, składająca się z niekompletnych zestawów procesów ochrony danych i odizolowanych elementów infrastruktury, o często niejasnej przynależności.

Wprowadzając nowe produkty, EMC oferuje pełną gamę funkcji, które umożliwiają zespołom odpowiedzialnym za tworzenie kopii zapasowych wymianę chaotycznej architektury przypadkowej na znacznie efektywniejsze rozwiązanie Protection Storage Architecture. Najważniejsze cechy tego rozwiązania to:

  • Protection Storage (bezpieczna pamięć masowa). Podstawą tej architektury jest zoptymalizowana pod względem kosztów i pojemności pamięć o wysokiej trwałości danych, która zapewnia odtwarzanie po awarii, tworzenie kopii zapasowych i archiwizację.
  • Data Source Integration (integracja ze źródłami danych). Rozwiązanie wykorzystuje zoptymalizowane przepływy danych oraz interfejsy użytkownika źródeł danych, w tym hiperwizora, aplikacji i pamięci masowej, do zapewnienia wydajności i widoczności wymaganej przez klientów.
  • Data Management Services (usługi zarządzania danymi). Katalog wszystkich kopii danych oraz raporty i analizy niezbędne do zapewnienia zgodności z przepisami.

Najważniejsze informacje technologiczne

  • Nowe systemy Data Domain klasy średniej. Nowe systemy Data Domain DD2500, DD4200, DD4500 i DD7200 zapewniają wysoką wydajność i skalowalność, co pozwala w ekonomiczny sposób skonsolidować wszystkie dane zapasowe i zarchiwizowane na jednej łatwej w zarządzaniu platformie bezpiecznej pamięci masowej. Nowe systemy klasy średniej są nawet 4-krotnie szybsze i mają 10 razy większą skalowalność w porównaniu z dotychczasowymi systemami Data Domain. Ponadto nowe systemy obsługują maksymalnie 540 strumieni danych (3 razy więcej niż dotychczasowe), co dodatkowo ułatwia pełną konsolidację danych zapasowych i/lub zarchiwizowanych. Rozwiązania te, opracowane jako systemy o niskim całkowitym koszcie posiadania, przeznaczone do przechowywania kopii zapasowych i danych archiwalnych, pozwalają obniżyć koszty w przeliczeniu na gigabajt nawet o 38%.
  • Rozszerzona obsługa aplikacji do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji. Protection Storage Architecture przynosi znaczne korzyści właścicielom aplikacji. Nowe systemy Data Domain obsługują bezpośrednie tworzenie kopii zapasowych z SAP HANA Studio przez NFS — co umożliwia administratorom baz danych SAP HANA wykorzystywanie efektywnej, bezpiecznej pamięci masowej z zachowaniem kontroli nad procesem tworzenia kopii zapasowych. Ponadto DD BoostTM for Oracle RMAN obsługuje obecnie Oracle Exadata i rozwiązania SAP działające w oparciu o bazę danych Oracle, co pozwala administratorom baz danych na szybsze, sprawniejsze tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie po awarii. Aby możliwa była obsługa szerszej gamy środowisk pamięci masowej do archiwizacji, nowe systemy Data Domain zapewniają bezproblemową integrację z aplikacjami archiwizującymi firm OpenText, IBM i Dell. Dzięki tym nowym możliwościom integracji systemy Data Domain mogą być wykorzystywane z ponad 20 produktami do takich zastosowań, jak: przechowywanie plików, wiadomości e-mail i danych SharePoint, a także zarządzanie treścią i archiwizacja baz danych.
  • Udoskonalenia w pakiecie Data Protection Suite. EMC Avamar® 7 obsługuje wszystkie najważniejsze rodzaje obciążeń centrum przetwarzania danych kierowane do systemów Data Domain, łącznie z systemem plików i kopiami zapasowymi NAS/NDMP. Dzięki temu rozszerzeniu zintegrowane rozwiązanie może obecnie chronić wszystkie najważniejsze rodzaje obciążeń centrum przetwarzania danych. Avamar umacnia się jako lider w dziedzinie środowisk wirtualnych dzięki nowej funkcji VM Instant Access, która umożliwia pełne uruchomienie maszyny wirtualnej z systemu Data Domain w czasie krótszym niż 2 minuty. Ponadto nowy klient internetowy VMware vSphere umożliwia administratorom VMware zarządzanie tworzeniem kopii zapasowych i odtwarzaniem po awarii za pomocą programu Avamar z poziomu dobrze znanego interfejsu.

    EMC NetWorker® 8.1 wprowadza nowe, zintegrowane zarządzanie tworzeniem obrazów stanu, z nowym interfejsem użytkownika w formie kreatora, automatycznym wykrywaniem oraz inteligentnym przypisywaniem miejsca przechowywania obrazu stanu. Integracja z systemami Data Domain jest ściślejsza dzięki obsłudze Data Domain Boost przez łącze Fibre Channel. Pozwala to o 50% szybciej wykonywać kopie zapasowe i 2,5 raza szybciej odtwarzać dane w porównaniu z konfiguracjami VTL. NetWorker w zupełnie nowy sposób obsługuje VMware, wykorzystując usługi technologiczne Avamar.

  • Nowa funkcja tworzenia kopii zapasowych w chmurze. Usługa EMC Mozy ułatwia skalowanie tworzenia kopii zapasowych w chmurze oraz redukuje koszty i złożoność tego procesu. Integracja z Active Directory zmniejsza obciążenie czynnościami administracyjnymi związane z osobnym tworzeniem kont użytkowników i rozszerza samoobsługę, co znacznie obniża całkowity koszt posiadania. Uproszczone zarządzanie pamięcią masową wprowadza nowe pule pamięci, dzięki czemu monitorowanie limitów pamięci na poziomie poszczególnych maszyn zajmuje znacznie mniej czasu. Ponadto aktywacja bez klucza przyspiesza proces konfiguracji nowych użytkowników, co zwiększa skalowalność.

„Great Western Bank miał trudności z wykonywaniem umów SLA w zakresie tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania danych. Nie było pewności, czy w przypadku poważnej awarii uda się odtworzyć dane i systemy bez negatywnych skutków dla firmy. Rozwiązania EMC do ochrony danych wyeliminowały te problemy, a ponadto pozwoliły działowi informatycznemu odgrywać bardziej strategiczną rolę w realizacji aktywnej polityki przejęć prowadzonej przez bank. Jesteśmy przekonani, że mamy obecnie infrastrukturę ochrony danych, która ułatwi wprowadzanie zmian i rozwój zgodnie z celami firmy. Elastyczność i szeroki wybór opcji, jakie zapewnia pakiet zintegrowanych rozwiązań programowych i sprzętowych EMC, dają nam możliwość opracowania strategii ochrony danych bez godzenia się na kompromisy”.

– mówi Mike Strenge, wiceprezes ds. informatycznych, Great Western Bank

Wypowiedź analityka, Roberta Amatruda, dyrektora ds. badań, działu ochrony i odtwarzania danych (Data Protection and Recovery) w firmie IDC:

„Przedsiębiorstwa i instytucje, które chcą zmodyfikować swoje cele informatyczne i biznesowe, muszą mieć efektywną strategię ochrony danych oraz odpowiednią infrastrukturę. Zaprezentowany zestaw rozwiązań EMC do ochrony danych stanowi połączenie dotychczasowych, sprawdzonych produktów z nowymi funkcjami. Pozwalają one klientom uwolnić się od przestarzałych narzędzi i procesów do tworzenia kopii zapasowych i zastosować bardziej elastyczne, całościowe podejście”.

Wypowiedź członka dyrekcji firmy EMC:

„Wdrożenie rozwiązania Protection Storage Architecture, powstrzymującego rozrost omawianej tutaj »architektury przypadkowej«, to najlepsza strategia efektywnej ochrony danych. Architektury przypadkowe powstają w wyniku bieżącego rozwiązywania problemów z ochroną danych przez użytkowników oraz stosowania kosztownych produktów odizolowanych lub uniwersalnych, które są trudne w zarządzaniu i optymalizacji. Nowe produkty otwierają klientom drogę do konsolidacji strategii i infrastruktury ochrony danych oraz pozwalają im z wyprzedzeniem przygotować się na wyzwania związane z ochroną danych, jakie towarzyszą transformacji infrastruktury informatycznej”.

mówi Guy Churchward, prezes działu systemów do tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania danych (Backup Recovery Systems Division) w firmie EMC.

Źródło: http://www.dlp-expert.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *