Systemy Cloud Storage

Opero Backup dostawcą aplikacji dla usługi Orange „Chmura dla firm”.

Po ciekawym doświadczeniu w Dolinie Krzemowej, Opero Backup  konsekwentnie nabiera wiatru w żagle i tym razem dociera do portu jednego z największych