symantec-logo

Symantec ogłosił nową strategię rozwoju, która zoptymalizuje i uprości działalność firmy, co przełoży się na lepsze efekty we współpracy z klientami i partnerami.

„Strategia firmy Symantec jest przejrzysta: chcemy, aby ludzie, firmy i państwa nie musiały obawiać się o bezpieczeństwo swoich cyfrowych danych” – powiedział Steve Bennett, prezes i dyrektor generalny firmy Symantec. „Nowa strategia zacznie działać skuteczniej, dzięki czemu nasi klienci i partnerzy zyskają większy komfort.Chcemy oferować lepsze produkty i usługi, dopasowane do potrzeb klientów. Jednocześnie będą one łatwiejsze tak w ocenie, zakupie jak i użyciu. Zostaną również objęte profesjonalnym doradztwem.”

Symantec zamierza ulepszać obecne produkty i usługi, a jednocześnie pracować nad innowacyjnymi propozycjami. Klienci zyskają dostęp do szerszej gamy rozwiązań, spełniających ich zmieniające się potrzeby. Firma skoncentruje się na 10 najważniejszych obszarach, które łączą istniejące produkty i usługi w nowe rozwiązania. Wprowadzenie tych zmian zajmie od sześciu do dwudziestu czterech miesięcy.

Przyszła oferta ma być dopasowana do trzech kluczowych potrzeb klientów. Jest to zagwarantowanie wydajności i ochrony danych tak w domu jak i w pracy oraz zapewnienie firmom bezpieczeństwa i zgodności z wymogami prawnymi; zagwarantowanie ciągłości działania, a także dostępności informacji i aplikacji biznesowych. W związku z tym, Symantec zamierza rozwijać ofertę w następujących, podstawowych obszarach: Mobile Workforce Productivity, Norton Protection, Norton Cloud, Information Security Services, Identity/Content-Aware Security Gateway, Data Center Security, Business Continuity, Integrated Backup, Cloud-Based Information Management, a także Object Storage Platform.

„Klienci nadal będą mogli wybierać rozwiązania, które chcą stosować, ale z szerszej palety produktów” – powiedział Steve Bennett. „Nie oferujemy pakietów na zasadzie: wszystko albo nic. Klienci mogą nadal decydować, co jest dla nich przydatne i na tej podstawie dokonywać zakupów. Dodatkowo będą mieli także możliwość wyboru zintegrowanej oferty, która naszym zdaniem będzie niezbędna do walki ze stale ewoluującymi zagrożeniami, zwłaszcza na urządzeniach mobilnych i w chmurze.”

Symantec zwiększa inwestycje w badania i rozwój, a także własne innowacje, co pozwoli lepiej sprostać przyszłym potrzebom klientów. Nawiąże także strategiczną współpracę partnerską w tych obszarach, gdzie może zintegrować swoją działalność z innymi firmami. Zapewni to lepszą ochronę informacji na poziomie stanowisk roboczych, sieci i centrów obliczeniowych.

„Istnieje obszerny katalogpotrzeb, jakie klienci odczuwają w związku z ochroną, przenoszeniem i zarządzaniem informacjami na wielu urządzeniach” – dodał Steve Bennett. „Dzięki naszym zasobom i know-how, możemy na nie odpowiedzieć. Mamy wiedzę, która pozwala dostrzec, czego klienci potrzebują. Będziemy, więc koncentrować się na innowacjach i rozwoju nowych technologii.”

Strategia sprzedażowa firmy Symantec zakłada dalsze, intensywne wykorzystanie kanału dystrybucyjnego do współpracy z obecnymi klientami i uwolnienie zasobów, które zostaną wykorzystane do pozyskiwania nowych odbiorców. Firma usprawni także dział marketingu, zapewniając mu strategiczne zasoby i możliwości, które przełożą się na efektywniejsze działania i wzrost organiczny.

Symantec utworzył nowe Biuro CEO. Mały zespół, składający się z członków kierownictwa (dyrektor finansowy, dyrektor ds. produktów i usług, dyrektor ds. operacyjnych), będzie w trybie zbiorowym, wspólnie z prezesem Stevem Bennettem, podejmował codzienne decyzje operacyjne i funkcyjne. Do CEO raportować będą również bezpośredni podwładni funkcyjni (szefowie działów HR, finansów, prawnego itd.), a także liderzy zespołów handlowych z poszczególnych rynków. Kolejną grupą raportującą bezpośrednio do CEO będą szefowie takich działów jak IT, marketing, komunikacja i technologia.

Aby firma działała bardziej elastycznie i szybciej dopasowywała się do potrzeb klientów, pracownicy pierwszej linii będą mieli większe uprawnienia i swobodę w obsłudze klientów w trybie bieżącym. W związku z tym zmniejszy się liczba osób na wyższych i średnich stanowiskach kierowniczych, co przełoży się na redukcję zatrudnienia. Proces ten powinien zakończyć się w czerwcu 2013 r.

Realizując nową strategię i plan operacyjny, Symantec chce wypracować ponad 5-procentowy organiczny wzrost przychodów oraz marżę operacyjną, liczoną na zasadach niepodlegających ogólnie przyjętym regułom rachunkowości (GAAP), na poziomie powyżej 30 proc. w ciągu najbliższych dwóch do trzech lat.

Najbliższy rok będzie wiązał się ze znaczącymi zmianami. Zostanie stworzony m.in. wyspecjalizowany zespół ds. przedłużania umów oraz zespół sprzedaży bezpośredniej ukierunkowany na pozyskiwanie nowych klientów. Wyeliminowane zostaną zduplikowane komórki organizacyjne i struktury operacyjne. W związku z tym w roku finansowym 2014 (FY14) spodziewany jest organiczny wzrost przychodów w przedziale między 0 proc. a 2 proc.. Pojawiło się jednak wiele szans na podniesienie efektywności i przeniesienie zasobów do innych obszarów, co usunie duplikację i uprości strukturę. W związku z tym, liczona bez GAAP marża operacyjna powinna poprawić się w roku finansowym 2014 o ok. 200 punktów bazowych. Wstępne szacunki pokazują, że koszty odpraw w kwocie 275 mln USD będą miały wpływ na przepływy gotówkowe w roku finansowym 2014.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *