Warszawa, 30 stycznia 2014 – Inwestycja w infrastrukturę serwerową wymaga właściwej analizy kosztów. Dobrze przeprowadzona symulacja kosztowa jest gwarancją optymalizacji wydatków oraz stabilności prowadzonego biznesu. Dla firm sektora MŚP GTS Poland przygotował bezpłatny poradnik: „Serwer w firmie. Jak wybrać najtańsze rozwiązanie i jak zdobyć na nie budżet”. Jest on rozszerzeniem raportu „Serwer w firmie 2013”.

Poradnik, przygotowany w przystępnej formie przez ekspertów GTS Poland, prezentuje jak  krok po kroku analizować koszty (TCO) związane z pozyskaniem i utrzymaniem infrastruktury serwerowej w firmie. Zawiera on:

  • realny przykład analizy kosztów serwerów – 2 różne scenariusze: koszt  utrzymania własnej infrastruktury vs. koszt outsourcingu serwerów;
  • rachunek opłacalności obu wymienionych wariantów;
  • przykładowy business case i argumenty dla właściciela budżetu.

Co istotne, w dokumencie omawiane są zagadnienia często pomijane przy planowaniu wydatków, a które w ostatecznym rozrachunku mogą doprowadzić do obniżenia  opłacalności danego rozwiązania lub konieczność znacznego powiększania budżetu (np. przedłużone gwarancje, koszty serwisowania, dodatkowe rachunki).  W poradniku omówiona jest też problematyka PV, (czyli Present Value) – sposobu obliczania bieżącej wartości wydatków ponoszonych w czasie.

„Analiza finansowa TCO (ang. total cost of ownership) jest najpopularniejszą miarą stosowaną przez osoby decyzyjne w IT. Oznacza ona całkowity koszt posiadania i jest po prostu sumą wydatków na dane rozwiązanie IT w całym jego cyklu życia. Przygotowaliśmy specjalny poradnik o tym, jak dobrze policzyć koszty, co należy uwzględnić i jak sprawdzić, co tak naprawdę się firmie opłaca. Mamy nadzieję, że opracowany materiał pomoże wielu  przedsiębiorcom w podejmowaniu decyzji”– komentuje Sławomir Koszołko, Dyrektor Marketingu i Strategii GTS Poland.

*Raport „Serwer w firmie 2013. Własne serwery a outsourcing usług centrum danych w sektorze MŚP” powstał na podstawie badania zrealizowanego za pomocą 400 wywiadów telefonicznych (CATI) wśród losowo wybranych przedstawicieli firm z sektora MŚP w Polsce, korzystających w codziennej pracy z rozwiązań serwerowych. Jego celem było poznanie struktury strefy IT w sektorze małych i średnich firm w Polsce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *