WARSZAWA – 3 czerwca 2014 r. – Red Hat, Inc. (NYSE: RHT), czołowy światowy dostawca rozwiązań open source, poinformował o dostępności Red Hat JBoss Fuse 6.1 i Red Hat JBoss A-MQ 6.1. Nowe rozwiązania rozszerzają i upraszczają wszystkie aspekty integracji, zarówno w środowiskach chmur prywatnych, publicznych oraz hybrydowych. Ułatwiają tworzenie i rozwijanie rozwiązań integracyjnych oraz zapewniają szeroką gamę opcji łączności.

Rosnąca presja spowodowana splotem różnych czynników — urządzeń mobilnych, usług chmurowych, technologii społecznościowych oraz dużych zbiorów danych (Big Data) — zwiększa strategiczne znaczenie integracji w przedsiębiorstwie. W miarę, jak internet rzeczy (Internet-of-Things, IoT) będzie nabierał charakteru masowego, środowiska IT staną się jeszcze bardziej rozproszone i zróżnicowane. JBoss Fuse i JBoss A-MQ pomogą przedsiębiorstwom przezwyciężyć problemy integracyjne i działać bardziej konkurencyjnie w tym nowym otoczeniu biznesowym.

JBoss Fuse to lekka, elastyczna, korporacyjna magistrala usług (ESB) o otwartym kodzie źródłowym, która opiera się na Apache Camel, implementacji najczęściej używanych wzorców integracji korporacyjnej (EIP). JBoss A-MQ to wysokowydajna platforma komunikacyjna o otwartym kodzie źródłowym oparta na Apache ActiveMQ. Jej niewielkie rozmiary i obsługa takich standardów, jak MQTT i AMQP, umożliwiają firmom niezawodne łączenie systemów i urządzeń przez Internet, a także zintegrowanie internetu rzeczy. Lekka architektura obu produktów pozwala organizacjom łatwiej wykorzystać istniejące zasoby.

Oto najważniejsze cechy JBoss Fuse 6.1 i JBoss A-MQ 6.1:

  • Pełna obsługa AMQP 1.0. AMQP (Advanced Message Queuing Protocol) to standard, który pozwala łączyć ze sobą serwery i klientów komunikacyjnych różnych producentów. Eliminuje to jedną z ostatnich barier na drodze do uniwersalnej łączności, umożliwiając zbudowanie infrastruktury dla internetu rzeczy.
  • Ogromna biblioteka konektorów. Dzięki implementacji faktycznego standardu EIP w Apache Camel, JBoss Fuse obecnie oferuje ponad 150 gotowych konektorów, które obsługują m.in. systemy klasy korporacyjnej (takie jak SAP), usługi programowe (na przykład salesforce.com), oraz serwisy społecznościowe (m.in. Twitter i Facebook).
  • Możliwość zarządzania procesami integracji. Zaktualizowana konsola administracyjna umożliwia nie tylko konfigurowanie brokerów komunikatów i zarządzanie nimi, ale również kontrolowanie poszczególnych procesów integracyjnych. Użytkownicy mogą uruchamiać, zatrzymywać, mierzyć i śledzić usługi integracyjne. Konsola unifikuje zarządzanie JBoss Fuse i JBoss A-MQ zarówno w implementacjach lokalnych, jak i chmurowych.
  • Ulepszone mechanizmy wysokiej dostępności. Ulepszony magazyn komunikatów dla brokerów, obecnie dostępny w wersji poglądowej (Developer Preview), zapewnia wysoką dostępność w modelu shared-nothing, a przez to eliminuje potrzebę używania współdzielonej pamięci masowej.

Usługi Red Hat JBoss xPaaS w środowisku OpenShift

W ramach wizji, która zakłada opracowanie zunifikowanej platformy do tworzenia i zarządzania kompleksowymi aplikacjami obejmującymi łączność internetową, harmonizację procesów oraz integrację, Red Hat udostępnił wersję Developer Preview JBoss Fuse 6.1 w OpenShift. Wersja ta pozwala użytkownikom zapoznać się z mechanizmami komunikacyjnymi i integracyjnymi rozwiązań Apache ActiveMQ i Apache Camel działających w środowisku „platforma jako usługa” (Platform-as-a-Service, PaaS). Używając JBoss Fuse w OpenShift, nagradzanym rozwiązaniu PaaS firmy RedHat, deweloperzy mogą tworzyć połączenia między aplikacjami chmurowymi i lokalnymi. Integracja w chmurze umożliwia kolejkowanie, przekształcanie i routing komunikatów, czyli funkcje podobne do tych, które oferują integracyjne usługi PaaS (iPaaS).

„Integracja bywa trudnym zadaniem dla organizacji, których zasoby IT są rozproszone w środowiskach prywatnych, hybrydowych lub chmur publicznych — powiedział Mike Piech, dyrektor generalny, Middleware, Red Hat. — Naszym celem jest uproszczenie integracji oraz zapewnienie spójnych, niezawodnych i zgodnych operacyjnie połączeń między wszystkimi aspektami przedsiębiorstwa, a przez to uwolnienie wartości istniejących zasobów i zwiększenie tempa, w jakim wprowadza się innowacje”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *