Firma QNAP już od dawna jest zaangażowana w rozwijanie i stosowanie różnych technologii pamięci masowych i sieciowych. Poza produktami serwerowymi firma QNAP rozwija również sprzęt dla infrastruktury sieciowej oraz wprowadziła wiele wysokiej prędkości kart sieciowych —przewodowych (seria QXG) oraz bezprzewodowych (seria QWA) — oraz niezarządzane przełączniki  10GbE (seria QSW). Firma QNAP integruje również wirtualne i fizyczne środowiska sieciowe. Na podstawie własnej technologii wprowadziła definiowane programowo środowisko sieciowe maszyn wirtualnych, umożliwiające użytkownikom wybieranie konfiguracji na żądanie w połączeniu z sieciami fizycznymi wysokiej prędkości. Niezależnie od tego, czy chodzi o oszczędzanie zasobów przedsiębiorstwa czy wydajność aplikacji, użytkownik może w maksymalnym stopniu korzystać z integracji sieci wirtualnych i fizycznych.

Nowa mapa topologii sieci umożliwia przeglądanie połączeń wirtualnych i fizycznych

W systemie QTS 4.3.5 firma QNAP ulepszyła funkcje sieciowe i zapewnia bardziej intuicyjny oraz łatwy do zrozumienia podgląd stanu sieci, co ułatwia korzystanie z niej. Odnowiona aplikacja „Przełącznik sieciowy i wirtualny” stanowi centrum konfiguracji sieci w QNAP NAS. Po otworzeniu tej aplikacji widoczna jest przejrzysta mapa topologii sieci, przedstawiająca wszystkie fizyczne sieci NAS, sieci VM/kontenerów oraz przełączniki wirtualne. Umożliwia to użytkownikom nie tylko łatwe zrozumienie stanu wirtualnych i fizycznych połączeń sieciowych, ale również umożliwia łatwą zmianę ustawień. Dzięki pojedynczemu interfejsowi ze zintegrowanymi kluczowymi funkcjami uproszczono wiele procesów konfiguracyjnych.

Panel zarządzania sieciami w QTS 4.3.5

Wiele aplikacji wirtualnych + Sieci wirtualne = Korzyści wirtualnej i fizycznej integracji

Programowo definiowane środowisko sieciowe maszyn wirtualnych oferowane w systemie QTS zapewnia wiele trybów pracy, dzięki czemu serwery NAS są bardziej elastyczne w wielu scenariuszach użytkowania. Na przykład użytkownicy mogą połączyć wszystkie maszyny wirtualne w zamkniętą sieć w celu testowania typu „sandbox”. Niektóre maszyny wirtualne można również połączyć bezpośrednio z Internetem, aby służyły jako wirtualne serwery różnych aplikacji sieciowych. Niezależnie od tego, czy chodzi o przełączanie fizycznych portów, maszyn wirtualnych, zmienianie trybu połączeń pomiędzy maszynami wirtualnymi lub poszerzanie możliwości aplikacji o nowe maszyny wirtualne, konfiguracja zdefiniowana programowo może w łatwy sposób spełnić wymagania i umożliwić użytkownikom w swobodny sposób łączenie, elastyczne dobieranie i poszerzanie sieci w dowolnym momencie w celu realizacji pełnego potencjału integracji sieci wirtualnych i fizycznych.

RODO? Dzięki aplikacji QBelt nawet transgraniczne przesyłanie danych nie stanowi już problemu

W systemie QTS 4.3.5 ulepszono również aplikację QVPN Service, tj. aplikację VPN firmy QNAP, poprzez dodanie QBelt, własnego protokołu VPN firmy QNAP. Powszechnie stosowany jest protokół PPTP/L2TP, ale może być on w łatwy sposób wykrywany i blokowany. Nowy protokół QBelt w znacznym stopniu zmniejsza szansę wykrycia i stosuje tryb wyższego poziomu szyfrowania w celu zapewnienia poufności strumienia danych. A biorąc jeszcze pod uwagę wyrafinowane zarządzenie uprawnieniami użytkowników systemu QTS użytkownicy mogą być pewni, że stacje QNAP NAS we właściwy sposób będą obsługiwać wrażliwe informacje np. dane osobowe bez ryzyka wycieku danych. Firma QNAP zapewni również klienta QBelt dla systemów Windows/macOS/Android/iOS, umożliwiając użytkownikom różnych platform korzystanie z niezawodnego i dobrze zabezpieczonego przesyłania danych.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wideo live firmy QNAP: „Zapowiedź QTS 4.3.5: Ulepszone zarządzanie siecią w celu optymalizacji połączeń 10GbE”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *