W poprzedniej części skonfigurowaliśmy QNAP do działania z HASS.io – utworzyliśmy maszynę wirtualną oraz zainstalowaliśmy w niej system Ubuntu Server. Dzisiaj przechodzimy dalej – do aktualizacji systemu i wreszcie do instalacji HASS.io.

Zaczynamy:)

 1. Łączymy się tak jak ostatnio do systemu, logujemy poświadczeniami ustawionymi podczas instalacji i powinniśmy zobaczyć taki ekran:
 2. Następnie wykonujemy aktualizację pakietów zainstalowanych w naszym systemie. Po wciśnięciu Enter, system poprosi o podanie hasła administratora, w tym przypadku będzie to takie samo hasło, jak naszego bieżącego użytkownika:

  sudo apt-get update

 3. Czekamy chwilę, aż system połączy się z serwerami i zaktualizuje listy repozytoriów, po czym wpisujemy:

  sudo apt-get upgrade


  tutaj jednak pojawi się jeszcze jeden komunikat – zobaczymy informację o liczbie pakietów gotowych do aktualizacji z pytaniem, czy chcemy kontynuować. Wciskamy Enter

 4. Po zakończeniu aktualizowania aplikacji i pakietów warto wykonać jeszcze jedną operację. Serwer SSH powinien być już zainstalowany w systemie, ale warto wykonać instalację openssh-server:

  sudo apt-get install openssh-server

 5. No i ostatni krok, który wykonujemy w przeglądarce. Musimy zweryfikować adres IP naszego systemu. Najłatwiej to zrobić wpisując komendę:

  ip addr show


  Powinniśmy zobaczyć ekran jak niżej. Adres IP będzie widoczny jak na zrzucie ekranu. Ponieważ jest to dedykowany system pod nasz HASS.io, nie dodawaliśmy podczas konfiguracji innych interfejsów – widoczny adres będzie domyślnym do połączenia z naszym systemem.

Na tym etapie warto zakończyć korzystanie z połączenia przez przeglądarkę. Oczywiście – nic nie stoi na przeszkodzie dalszego korzystania z systemu w ten sposób, jednak znacznie wygodniejsze będzie bezpośrednie podłączenie do serwera przez SSH. No i tutaj w zależności od używanego systemu operacyjnego, możemy skorzystać z PuTTy (dla Windows). W moim przypadku korzystam z terminala dostępnego w systemie MacOS:

W moim przypadku komenda do połączenia wygląda następująco:

ssh [użytkownik z Ubuntu]@[adres IP ubuntu], czyli ssh hassio@192.168.0.199

Jeśli łączymy się pierwszy raz, trzeba potwierdzić połączenie oraz wpisać hasło.

W przypadku puTTy na Windows, wykonujemy następujące kroki:

 1. Pobieramy aplikację z tej strony: https://www.putty.org
 2. Uruchamiamy aplikację i wpisujemy adres naszego serwera Ubuntu. Zwracamy też uwagę, aby była zaznaczona opcja Connection type jako SSH:
 3. Podobnie jak w przykładzie wyżej, przy pierwszym połączeniu też musimy potwierdzić fakt łączenia:
 4. Po podłączeniu zobaczymy podobny ekran jak wcześniej, czyli musimy się zalogować:
 5. Po czym zobaczymy ekran systemu:

Ja jednak wrócę do połączenia przez terminal, ale nie będzie to miało żadnego znaczenia na dalej wykonywane kroki.

W moim przypadku system poprosił jeszcze o restart, więc wpisujemy:

sudo shutdown -r -t 0 [ostatni znak to zero]

Po restarcie zaczynamy instalację HASS.io. W tym celu korzystamy z instrukcji dostępnej na oficjalnej stronie projektu Home Assistant: https://www.home-assistant.io/hassio/installation/

 1. Rozpoczynamy od dodania repozytorium universe:

  sudo add-apt-repository universe

 2. Następnie dla wygody przełączamy się na uprawnienia administratora:

  sudo -i

 3. Aktualizujemy listę repozytoriów:

  apt-get update

 4. Instalujemy pakiety niezbędne do działania naszego systemu HASS.io:

  apt-get install -y software-properties-common apparmor-utils apt-transport-https avahi-daemon ca-certificates curl dbus jq network-manager socat

 5. Następnie wyłączamy usługę ModemManager

  systemctl disable ModemManager

 6. I ją zatrzymujemy:

  systemctl stop ModemManager

 7. Kolejny krok to instalacja Dockera:

  curl -fsSL get.docker.com | sh

 8. Instalacja powinna zająć kilka minut, po czym zobaczymy informację jak niżej:

  Oznacza to, że Docker został zainstalowany, możemy przejść do kolejnego kroku.
 9. Teraz została nam już tylko instalacja HASS.io, czyli Home Assistant Supervised. Wymaga ona wykonania tego polecenia:

  curl -sL „https://raw.githubusercontent.com/home-assistant/hassio-installer/master/hassio_install.sh” | bash -s

 10. Instalacja też powinna potrwać kilka minut, po czym powinniśmy zobaczyć komunikat jak niżej:

Jeśli instalacja przebiegła pomyślnie, pozostało nam sprawdzenie, czy system jest dostępny. W tym celu otwieramy przeglądarkę i wpisujemy adres:

http://[adresIPnaszegoUbuntu]:8123

a więc w moim przypadku będzie to http://192.168.0.199:8123

W tym momencie powinniśmy zobaczyć następujący ekran:

Po kilku minutach potrzebnych na inicjację systemu, zobaczymy ekran tworzenia użytkownika. Będzie to pierwszy użytkownik, nasz admin. Możemy ustawić własną nazwę, aby nie korzystać ze standardowego admina 🙂

Gdy utworzymy konto, zostanie nam do wykonania podstawowa konfiguracja naszego „Domu”. Możemy tutaj ustawić nazwę, pod którą nasz dom będzie widoczny, lokalizację (warto ustawić ją poprawnie – dzięki temu system będzie wyświetlał pogodę dla naszego miejsca zamieszkania). Dodatkowo ustawiamy strefę czasową (Europe/Warsaw) i system metryczny.

Przechodzimy dalej. I tutaj system stara się wyszukać rozpoznawane urządzenia umożliwiające integrację. Strzelam, że w większości przypadków zobaczycie pustą listę 🙂 ale spokojnie, to nic złego, urządzenia będziemy konfigurować później.

Klikamy Koniec i naszym oczom powinien się ukazać główny ekran – Pulpit naszego systemu Home Assistant:

Gratulacje, kolejny krok za nami 🙂 Na tym etapie kończymy tę część konfiguracji (i poradnika). W kolejnej części przejdziemy do dalszej konfiguracji już po stronie naszego Home Assistant.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *