W mijającym roku jednym z głównych trendów na rynku IT była pamięć masowa. W związku z tym firma Symantec bazując na swoich doświadczeniach, a także informacjach od klientów i partnerów przedstawiła na 2013 rok pięć prognoz dotyczących storage’u.

1. Deduplikacja zostanie zintegrowana z niemal wszystkimi rozwiązaniami

W 2013 r. deduplikacja przestanie być autonomiczną funkcją i zostanie zintegrowana z wieloma technologiami dostępnymi na rynku. Producenci zaczną łączyć ją z niemal każdym rozwiązaniem do: zarządzania systemem, tworzenia kopii zapasowych i obsługi chmur obliczeniowych. Zostanie zintegrowana z systemami plików, aby ograniczyć wymagania w zakresie zasobów pamięciowych i będzie zarządzana z centralnej lokalizacji. Nie będzie ona jednak połączona tylko z nimi. Wyspecjalizowane urządzenia do deduplikacji zostaną wyparte przez urządzenia do tworzenia kopii zapasowych, które łączą deduplikację, oprogramowanie do zarządzania kopiami zapasowymi, replikację, migawki, serwery mediów, zabezpieczenia i obsługę chmury.

2. Malejąca liczba produktów przeznaczonych wyłącznie do wirtualizacji doprowadzi do upowszechnienia się środowisk wirtualnych

Popularność zdobędą rozwiązania, które łączą obsługę środowisk wirtualnych i fizycznych. Narzędzia przeznaczone wyłącznie do wirtualizacji zostaną zastąpione przez platformy, które obsługują fizyczną, wirtualną, migawkową i chmurową infrastrukturę tworzenia kopii zapasowych oraz przywracania i zarządzania danymi. Dzięki temu więcej małych i średnich firm zwirtualizuje się całkowicie i będzie używać wielu hiperwizorów zarówno w środowiskach testowych, jak i produkcyjnych.

3. Duże zasoby danych (Big Data) zostaną ograniczone i coraz rzadziej będą stanowić obciążenia dla infrastruktury IT

Liczba projektów związanych z zarządzaniem dużymi zbiorami danych (Big Data) radykalnie wzrośnie, ale inwestycje czołowych producentów pozostaną niewielkie. Nowe, kosztowne infrastruktury oraz bardziej ukierunkowane rozwiązania typu „zrób to sam” wykorzystujące oprogramowanie Hadoop wzbudzą spore zainteresowanie. Niestety ich wykorzystanie nie będzie znaczące. Ponadto duże zasoby danych staną się obciążeniem dla infrastruktury IT, jeśli będą nieefektywnie przechowywane i zarządzane. Ład informacyjny pomoże ograniczyć wielkość zbiorów danych, jednocześnie gwarantując ich dostępność, ochronę i prawidłową retencję.

4. Dopuszczalne usuwanie (defensible deletion) i kodowanie predykcyjne staną się filarami ładu informacyjnego

Dopuszczalne usuwanie (defensible deletion) będzie podstawową techniką ograniczania kosztów i ryzyka prawnego związanego z niekontrolowanym mnożeniem się danych. Jednocześnie kodowanie predykcyjne stanie się coraz bardziej popularną technologią. Będzie to dowód na to, że ręczne, liniowe ocenianie dokumentów nie jest rozwiązaniem, które w pełni odpowiada wymaganiom prawnym w zakresie ich przechowywania.

5. Chmura będzie rosła w niekontrolowany sposób, co przełoży się na poważne przestoje i większą potrzebę ochrony informacji

Popularność chmury rośnie w bezprecedensowym tempie. Potrzeba zarządzania danymi i ich ochrony doprowadzi do upowszechnienia się hybrydowych rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych. W odpowiedzi na to zjawisko producenci urządzeń i dostawcy usług chmurowych zaczną oferować bezpieczniejsze i bardziej efektywne przywracanie danych oraz aplikacji. Wszystkie firmy, bez względu na ich wielkość, będą musiały stosować coraz bardziej zaawansowane narzędzia administracyjne, aby je chronić. Będzie to spowodowane faktem, że awarie chmury staną się dotkliwym problemem dla firm. Infrastruktury, które były szybko rozbudowywane z wykorzystaniem pisanego ręcznie kodu i które wykorzystują ręcznie współdzielone zasoby, doprowadzą do poważnych przestojów i zachwieją rynkiem chmurowego przetwarzania danych.

Źródło: http://www.dlp-expert.pl/articles/id,303/symantec%3A_prognozy_na_2013_rok_dotyczace_pamieci_masowej.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *