Firma EMC Corporation poinformowała, że jej pamięci masowe, cieszące się największym zaufaniem na świecie, oferują teraz jeszcze lepszą ochronę danych. To efekt modernizacji korporacyjnej pamięci masowej EMC® VMAX®, wprowadzenia nowego modelu licencjonowania dla wirtualnej pamięci masowej EMC VPLEX® (dzięki któremu technologia VPLEX stanie się łatwiej dostępna dla klientów średniej wielkości) oraz stworzenia nowej, zaawansowanej wersji produktu EMC RecoverPoint®, który można teraz zintegrować z rozwiązaniem EMC SRDF.emc

PAMIĘĆ MASOWA CIESZĄCA SIĘ NAJWIĘKSZYM ZAUFANIEM NA ŚWIECIE OFERUJE LEPSZĄ OCHRONĘ DANYCH

Większość współczesnych centrów przetwarzania danych o znaczeniu krytycznym powierza swoje najważniejsze zasoby firmie EMC. Dotyczy to 94% przedsiębiorstw z listy Fortune 50 i 90% spośród 20 największych banków – wszystkie te firmy i instytucje wdrożyły technologię VMAX, aby uzyskać czas pracy bez przestojów na poziomie powyżej 99,999%. Dzięki integracji rozwiązań SRDF i RecoverPoint 4.0 platforma VMAX stała się jedyną macierzą pamięci masowej warstwy 1, która oferuje jednocześnie ciągłą ochronę danych (Continuous Data Protection, CDP) i kopie zdalne dla tej samej jednostki logicznej LUN. Klienci mogą teraz odtworzyć każdy zapis w dowolnym czasie między generowaniem poszczególnych kopii. Oznacza to, że dane można przywrócić zarówno po błędach operacyjnych jak i awariach fizycznych dotyczących tych samych obszarów. Wcześniej klienci mogli korzystać z rozwiązań SRDF i RecoverPoint w tym samym systemie VMAX, jednak nie na tym samym woluminie. Dzięki powiązaniu obu technologii, firma EMC łączy dwa rozwiązania zwiększające ciągłość biznesową i upraszcza ochronę danych w ośrodkach obliczeniowych o znaczeniu krytycznym.

Rozwiązanie RecoverPoint 4.0 ma teraz szersze możliwości. Oferuje większą skalowalność, elastyczność i pojemność, może więc obejmować jeszcze więcej aplikacji o znaczeniu krytycznym. Nowa wersja jest w stanie chronić 7-krotnie więcej danych i 4-krotnie więcej woluminów (nawet ponad 8000 woluminów na klaster), a przy tym zapewnia przepustowość asynchroniczną wyższą o ponad 60% i sięgającą 400 MB/s.

ŁATWIEJSZA DOSTĘPNOŚĆ DLA FIRM ŚREDNIEJ WIELKOŚCI

W tym roku rozwiązanie RecoverPoint osiągnie 100 milionów godzin pracy – technologia ta zapewnia klientom EMC ochronę ponad 800 petabajtów informacji o znaczeniu krytycznym. Dzięki rozwiązaniu RecoverPoint 4.0 EMC oferuje nową, czysto programową opcję (o nazwie vRPA) dla macierzy pamięci masowej EMC VNX®. Pozwala ona klientom VNX wdrożyć funkcjonalność RecoverPoint w posiadanej infrastrukturze, a zarazem upraszcza wdrożenie i zapewnia maksymalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury oraz obniżenie kosztów inwestycji w system replikacji nawet o 60%.

EMC oferuje też nowy model licencjonowania VPLEX dla macierzy VNX per system, który pozwoli klientom zaoszczędzić nawet 50% kosztów inwestycji w technologię VPLEX. Rozwiązania VPLEX są dostępne na rynku od trzech lat i cieszą się dużą popularnością, ponieważ zapewniają klientom ciągłą dostępność środowisk obsługujących aplikacje o znaczeniu krytycznym. Nowy model licencjonowania EMC sprawia, że z ciągłej dostępności może korzystać szersze grono klientów.

h4>Wypowiedź przedstawiciela kierownictwa firmy EMC

Brian Gallagher, prezes działu pamięci masowych klasy enterprise (Enterprise Storage Division) w EMC

„Klienci nieustannie przekształcają swoje centra przetwarzania danych, dlatego EMC wciąż opracowuje innowacje i oferuje najbardziej niezawodne, zaawansowane i inteligentne rozwiązania pamięci masowej na świecie. Przedsiębiorstwa potrzebują sprawdzonego partnera technologicznego, który zaoferuje im zarówno długoterminową wizję, jak i zdolność do jej realizacji. W ciągu ostatnich trzech lat firma EMC wprowadziła siedem dużych aktualizacji i ponad 100 nowych funkcji dla rodziny rozwiązań VMAX. To właśnie połączenie wizji i innowacyjności przyczynia się do wzrostu popularności naszych produktów, w tym dwucyfrowego wzrostu w dziedzinie rozwiązań VMAX, VPLEX i RecoverPoint. Niniejsza informacja prasowa stanowi dowód na nieustanny rozwój platform EMC VMAX jako rozwiązań oferujących ochronę danych i cieszących się największym zaufaniem na świecie”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *