WARSZAWA – 23 kwietnia 2014 r. Hitachi Data Systems (HDS), spółka zależna Hitachi, Ltd. (TSE: 6501), zapowiedziała nowe rozwiązania, które pozwolą firmom przyspieszyć wdrożenie „strategii IT definiowanej przez biznes” – czyli bliższego powiązania celów biznesowych i technologicznych firm, które wymagają bardziej elastycznego fundamentu IT. Fundament ten nazwany „ciągłą infrastrukturą chmurową” (Continuous Cloud Infrastructure) podnosi efektywność IT dzięki elastycznej, programowej architekturze, która potrafi szybciej reagować na zmieniające się potrzeby bez konieczności ciągłego przeprojektowania środowiska i powodowania przerw w działaniu. Przejście na ciągłą infrastrukturę chmurową pozwoli klientom zbudować najbardziej dostępne, zautomatyzowane i elastyczne środowisko w centrach danych następnej generacji.

Z myślą o tych potrzebach Hitachi wprowadza na rynek oprogramowanie Hitachi Storage Virtualization Operating System (SVOS), pamięć masową Hitachi Virtual Storage Platform G1000, nową wersję platformy administracyjnej Hitachi Command Suite oraz ważne ulepszenia w platformie obliczeniowej Hitachi Unified Compute Platform. Technologie te stanowią fundament infrastruktury IT, która może płynnie adaptować się do zmiennych wymagań biznesowych.

„Nasi klienci z różnych branż mówią, że rosnące tempo ewolucji biznesu wymaga coraz ściślejszego łączenia funkcji informatycznych i biznesowych” — powiedział Brian Householder, główny dyrektor operacyjny Hitachi Data Systems. „Aby funkcjonować w świecie definiowanym przez biznes, zespoły IT szukają nowych strategii wdrażania ciągłej, bardziej adaptowalnej i skalowalnej infrastruktury. Firmy szukają rozwiązań, które nie wymagają częstych i radykalnych zmian technologicznych. Właśnie to dostarczamy”.

Hitachi Storage Virtualization Operating System: definiowany przez oprogramowanie, bez kompromisów

Hitachi Storage Virtualization Operating System (SVOS) to pierwsza autonomiczna, programowa implementacja wirtualizacji pamięci masowej Hitachi. Nowy system operacyjny do pamięci masowej zapewnia jednolitą infrastrukturę programową, która dwukrotnie przedłuża czas użytkowania architektur sprzętowych, obsługuje całą gamę infrastrukturalnych rozwiązań Hitachi oraz zwiększa korzyści płynące z wirtualizacji serwerów. Użytkownicy SVOS zyskują większą swobodę wyboru i elastyczność oraz uproszczoną infrastrukturę, która otwiera drogę do centrum danych definiowanego przez oprogramowanie, bez skomplikowanych warstw, jakich wymagają konkurencyjne rozwiązania.

Podstawowe funkcje SVOS to m.in. optymalizacja pamięci flash, zaawansowana wirtualizacja pamięci masowej, zautomatyzowana obsługa warstw, migracja danych bez zakłóceń. SVOS udostępnia również nową natywną funkcję globalnego urządzenia aktywnego, która — po raz pierwszy w branży — umożliwi działanie wielu systemów i wielu centrów danych w konfiguracji active-active bez korzystania z fizycznych urządzeń.

Hitachi Virtual Storage Platform G1000: następca najlepszej platformy Hitachi

Hitachi wprowadza Hitachi Virtual Storage Platform (VSP) G1000, pierwszy system, w którym można natywnie wdrożyć SVOS. Połączenie czołowego oprogramowania z niezawodnym sprzętem stanowi solidny fundament dla aplikacji o krytycznym znaczeniu dla przedsiębiorstwa.

System, który potwierdza przewagę Hitachi w dziedzinie wysokowydajnej, niezawodnej infrastruktury, może osiągnąć przepustowość operacji blokowych na poziomie 3 mln IOPS, ponad 48 GB/s użytecznego pasma oraz wydajność ponad 1,2 mln operacji NFS/sekundę w konfiguracjach zunifikowanych.

Wysoce adaptowalny system VSP G1000 pomaga firmom wdrożyć pojedynczą platformę do obsługi wszystkich danych, którą można rozbudowywać w celu uwzględnienia szerokiej gamy potrzeb, takich jak:

  • kontroler wirtualizacji bez wewnętrznej pamięci masowej,
  • zunifikowany system pamięciowy z nawet 8-węzłowymi klastrami Hitachi NAS Platform (HNAS),
  • infrastruktura o wysokiej dostępności do środowisk Hitachi Content Platform.

Duża elastyczność wraz z planowaną możliwością rozbudowy bez naruszania istniejących danych oznacza, że klienci mogą liczyć na znacznie dłuższy czas użytkowania rozwiązań Hitachi. Można łatwo adaptować je do zmieniających się potrzeb biznesowych bez problemów i wydatków związanych z przechodzeniem na nowe technologie.

„Hitachi Data Systems bierze udział w naszej misji świadczenia bezpiecznej opieki o wysokiej jakości z wykorzystaniem lepszych i bardziej oszczędnych środków” – powiedział Richard Carter, architekt systemowy w szpitalu Seattle Children Hospital. „Uważamy, że nowa platforma HDS zapewni oszczędniejsze, wydajne rozwiązanie technologiczne, które wykazuje się niezrównaną dostępnością i niezawodnością. Automatyzacja i zmniejszenie błędu ludzkiego pozwoliłyby nam skupić się na zapewnieniu najbezpieczniejszej i najskuteczniejszej opieki. Usprawnione rozwiązanie mogłoby obniżyć koszty i wesprzeć naszą misję opieki każdego dziecka w naszym regionie, niezależnie od sytuacji materialnej jego rodziny”.

 

Ważne ulepszenia oprogramowania upraszczają środowiska klientów

  • Hitachi Unified Compute Platform (UCP) i Unified Compute Platform Director 3.5. Oprócz obsługi VSP G1000 i SVOS dostępne są dwie nowe konfiguracje klasy podstawowej UCP do VMware vSphere oraz nowe możliwości UCP Director, takie jak profilowanie serwerów do uproszczonego konfigurowania oraz ulepszona integracja usuwania skutków awarii.
  • Hitachi Command Suite (HCS). Najnowsza wersja nagradzanej, zintegrowanej platformy administracyjnej Hitachi obsługuje nowe funkcje wirtualizacji globalnej pamięci masowej w SVOS i oferuje jednolity interfejs REST API, a także zaktualizowany, ulepszony interfejs użytkownika.

Ścisła integracja z ekosystemem i gotowość na praktyczne rozwiązania

Nowe zaawansowane technologie oferują integrację z platformami wirtualizacji, bazami danych oraz szeroką gamą platform klastrowych i systemów operacyjnych. Można je szybko zaadaptować do obsługi szerokiej gamy obciążeń roboczych.

W szczególności ścisła współpraca z partnerami strategicznymi, takimi jak Microsoft®, SAP i VMware gwarantuje, że SVOS i VSP G1000 można wykorzystać w kluczowych inicjatywach, takich jak wdrożenia Microsoft Private Cloud, SAP HANA Tailored Data Center Integration, oraz poszerzonej integracji z ekosystemami VMware.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *