Redwood Shores, Kalifornia, 6 sierpnia 2020 r. — Po wprowadzeniu w ostatnim czasie rozwiązania Oracle Cloud@Customer Oracle nie ustaje w staraniach o zapewnianie klientom elastyczności i skalowalności podczas ich transformacji chmurowej.

Dzisiaj firma poinformowała o wprowadzeniu na rynek Oracle Cloud VMware Solution — dedykowanego środowiska chmurowego opartego na rozwiązaniach VMware, za pomocą którego przedsiębiorstwa mogą łatwo przenosić swoje obciążenia produkcyjne VMware do Oracle Cloud Infrastructure. Oracle Cloud VMware Solution może zapewnić klientom taką samą obsługę w chmurze, z jaką mieli do czynienia w lokalnych centrach obliczeniowych, oraz bezproblemową integrację z infrastrukturą chmurową Oracle. Rozwiązanie Oracle Cloud VMware Solution jest już dostępne we wszystkich regionach publicznych, oraz w dedykowanych instancjach chmurowych klientów (Dedicated Region).

Dzięki Oracle Cloud VMware Solution klienci mają dostęp do pełnego, kontrolowanego przez siebie środowiska VMware, stworzonego z myślą o uruchamianiu produkcyjnych aplikacji biznesowych w chmurze bez żadnych kompromisów. Oprócz integracji z bazą danych Oracle Autonomous Database i innymi usługami Oracle Cloud rozwiązanie zapewnia klientom również unikatową kontrolę nad wersjami vSphere, narzędziami bezpieczeństwa i usługami automatyzacji. Klienci mogą również migrować istniejące aplikacje i bazy danych Oracle działające w środowisku vSphere lokalnie do rozwiązania Oracle Cloud VMware, aby wykorzystać skalę i ekonomię chmury. Klienci mogą teraz udostępniać i wdrażać kluczowy zakres funkcji i możliwości VMware Cloud Foundation w infrastrukturze chmurowej Oracle, używając standardowych narzędzi VMware w celu modernizacji i dostrajania swojego środowiska oraz wprowadzania w nim uaktualnień i poprawek, tak aby móc wykorzystywać rozwiązanie do przetwarzania newralgicznych obciążeń produkcyjnych.

„Firma Entel przeniosła ponad 60 aplikacji produkcyjnych do infrastruktury Oracle Cloud Infrastructure, w tym nasze newralgiczne systemy do kontaktowania się z klientami, do analizy danych biznesowych oraz zarządzania ryzykiem” — powiedział Helder Branco, dyrektor ds. informatycznych w firmie Entel. „Oracle Cloud VMware Solution zapewnia mojemu zespołowi taką samą obsługę, z jaką mieli do czynienia w centrum przetwarzania danych, a jednocześnie elastyczność chmury i dostęp do usług Oracle Cloud. Dzięki temu jest to szybki, łatwy i ekonomiczny sposób migracji naszych aplikacji VMware do chmury. W rezultacie nasza wydajność znacznie wzrosła, przestoje są zbliżone do zera, a liczba zgłoszeń do pomocy technicznej spadła o 50%”.

Rozwiązanie Oracle Cloud VMware Solution jest zgodne z VMware Cloud, co daje klientom pewność, że używają pełnego zestawu funkcji VMware, zapewniając spójność, wydajność i współdziałanie z obciążeniami VMware. Jest także oparte na VMware Cloud Foundation obsługując VMware vSphere, NSX, vSAN, oraz korzysta z trójwęzłowego klastra obliczeniowego, który można skalować do 64 węzłów na klaster oraz wielu węzłów w tym samym środowisku. Dzięki pełnemu dostępowi do bazowego środowiska hosta i środowiska VMware klienci mogą korzystać z kluczowych usług niedostępnych w innych chmurach publicznych – takich jak VMware Host Client do zarządzania hostami ESXi. Oprócz pełnej kontroli nad swoją usługą VMware klienci uzyskują również dostęp do ponad 50 usług Oracle Cloud, obejmujących m.in. moc obliczeniową, zasoby sieciowe i pamięć masową, kontenery, środowisko Kubernetes i asystenty cyfrowe, które wspierają modernizację i rozwój aplikacji.

„Bardzo się cieszymy, że możemy zaoferować naszym wspólnym klientom dostęp do zbudowanego przez Oracle i sprawdzonego przez VMware rozwiązania chmurowego, które replikuje interfejs lokalny ceniony przez użytkowników, ale jest dostępne w globalnej chmurze publicznej na ogromną skalę” — powiedział Clay Magouyrk, wiceprezes Oracle, szef działu Oracle Cloud Infrastructure. „Klienci mogą teraz łatwo przenosić standardowe obciążenia VMware vSphere do Oracle Cloud Infrastructure i czerpać korzyści z jej wydajności i bezpieczeństwa, mając jednocześnie do dyspozycji wsparcie i usługi Oracle”.

Najważniejsze cechy rozwiązania Oracle Cloud VMware Solution:

  • Łatwa migracja — migracja aplikacji używających VMware do chmury Oracle Cloud nie wymaga ich modyfikowania. Klienci nie muszą tracić czasu na przenoszenie aplikacji, refaktoryzację kodu czy rozwiązywanie problemów związanych z różnicami w konfiguracji.
  • Rozwiązanie dostarczane w obszarze dzierżawionym przez klienta — klienci mają pełną kontrolę nad dostępem i usługami zarządzania.
  • Ujednolicone warunki handlowe — jeden kontrakt na wszystkie usługi, który może być wykorzystywany do spełniania innych dotychczasowych zobowiązań handlowych.
  • Ujednolicone wsparcie — Oracle świadczy wsparcie w jednym miejscu dla całej dzierżawy, w tym również usług VMware.
  • Brak konieczności ponownego przeszkolenia personelu — do obsługi rozwiązania wystarczą dotychczasowe umiejętności personelu, ponieważ zawiera ono narzędzia, z których przedsiębiorstwa korzystają w infrastrukturze lokalnej, takie jak vSphere, vCenter, vSAN i NSX.
  • Rozszerzenie środowiska VMware o chmurę — rozwiązanie umożliwia konfigurację środowiska chmurowego, które jest dopasowane do środowiska lokalnego, oraz utrzymanie tej zgodności. Oracle obsługuje vSphere w wersjach 6.5 i 6.7
  • Sprawdzone przez VMware — natychmiastowa obsługa tysięcy aplikacji i narzędzi przygotowanych do pracy z VMware, w tym popularnych narzędzi innych producentów.
  • Odtwarzanie po awarii — możliwość replikacji lub tworzenia kopii zapasowej w dowolnym komercyjnym lub rządowym regionie Oracle Cloud Region na całym świecie.
  • Pełna kontrola — pełna kontrola administracyjna nad środowiskiem VMware w dzierżawie klienta, obejmująca m.in. kontrolę wersji vSphere, dostęp do systemów operacyjnych hostów oraz inne uprawnienia administracyjne dostępne podczas pracy w infrastrukturze lokalnej.
  • Zaawansowany sprzęt — na początek instancje obliczeniowe dostarczają klientom 156 rdzeni w 3 węzłach, które można następnie skalować do 64 węzłów na klaster w ramach wielu klastrów, co zapewnia skalę korporacyjną potrzebną w przypadku rozwiązań VMware działających w chmurze.

„Budowa nowych usług cyfrowych. Skalowanie newralgicznych aplikacji biznesowych. Umożliwianie personelowi pracy zdalnej. Aplikacje muszą dzisiaj stawiać czoła tym wyzwaniom, a chmura hybrydowa otwiera drzwi do ekonomicznej skalowalności, elastyczności i modernizacji aplikacji biznesowych” — powiedział Mark Lohmeyer, wiceprezes VMware i dyrektor działu Cloud Services Business Unit. „Dzięki spójnym operacjom i infrastrukturze VMware rozwiązanie Oracle Cloud VMware Solution pozwala naszym wspólnym klientom migrować i unowocześniać aplikacje biznesowe oraz bez problemu przenosić obciążenia pomiędzy środowiskami lokalnymi a Oracle Cloud — a wszystko to z dostępem do pełnej oferty usług chmurowych Oracle”.

Rozwiązanie Oracle Cloud VMware Solution można nabyć od firmy Oracle lub jej partnerów. Klienci Oracle mogą w nim wykorzystywać dodatkowe punkty Universal Credits i otrzymywać jedno rozliczenie. Klienci mogą używać VMware vCenter do zarządzania zarówno klastrami lokalnymi, jak i programowo zdefiniowanymi centrami danych w chmurze Oracle Cloud z poziomu jednej konsoli. Klienci wdrażają nowe rozwiązanie w tych samych globalnych regionach chmurowych i tych samych wirtualnych sieciach chmurowych, z jakich korzystają przy wdrażaniu dowolnej usługi Oracle Cloud. Ponadto rozwiązanie Oracle Cloud VMware Solution umożliwia korzystanie z wielu wersji VMware w ramach tej samej dzierżawy Oracle Cloud, co pomaga w praktycznym zarządzaniu cyklem życia aplikacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *