WARSZAWA – 23 listopada 2015 r. – Red Hat, Inc. (NYSE: RHT), czołowy światowy dostawca rozwiązań open source, przedstawił ulepszenia swojej oferty do tworzenia oraz wdrażania aplikacji z wykorzystaniem kontenerów linuksowych – OpenShift i Atomic. Coraz więcej przedsiębiorstw planuje wykonywać aplikacje w architekturach kontenerowych, a ulepszona oferta Red Hat pozwala użyć kontenerów linuksowych w formacie Dockera do stworzenia aplikacji opartych na mikrousługach, a zarazem skorzystać z wysokiego stopnia bezpieczeństwa, jaki zapewnia spójna platforma bazująca na systemie Red Hat Enterprise Linux.

Zaktualizowana oferta Red Hat obejmuje:

 • OpenShift Enterprise 3.1, najnowszą wersję platformy aplikacyjnej Red Hat zaprojektowanej pod kątem budowania, wdrażania oraz uruchamiania aplikacji stanowych i bezstanowych w infrastrukturze chmury prywatnej i publicznej.
 • Red Hat Atomic Enterprise Platform Public Preview, zoptymalizowaną platformę infrastruktury kontenerowej do wdrażania, wykonywania oraz zarządzania kontenerami w przedsiębiorstwie.

Razem rozwiązania te zapewniają kompleksową platformę do wykonywania aplikacji tradycyjnych i kontenerowych. Oznacza to, że klienci nie muszą modyfikować aplikacji, aby wykonywać je za pomocą technologii Red Hat. Ponadto pozwalają one przedsiębiorstwom opracowywać, integrować, wdrażać oraz spójnie zarządzać szeroką gamą aplikacji w bezpieczniejszej infrastrukturze zoptymalizowanej pod kątem kontenerów.

OpenShift Enterprise 3.1

OpenShift firmy Red Hat to jedyna w branży, gotowa do zastosowań korporacyjnych, skalowalna platforma aplikacji kontenerowych bazująca na formacie kontenerów linuksowych Dockera, orkiestracji Kubernetes oraz systemie Red Hat Enterprise Linux 7. Najnowsza wersja ułatwia deweloperom pracę z

Dockerem i Kubernetesem, dodaje usługi middleware dla OpenShift oraz poszerza integrację z OpenStack. Te ulepszone i nowe funkcje składają się na platformę nowej generacji, która oferuje deweloperom elastyczność i swobodę wyboru, a zespołom IT – praktyczny wgląd w działanie systemu oraz sprawniejsze zarządzanie, ponieważ wspiera zarówno tradycyjne aplikacje zapamiętujące stan, jak i nowsze, natywne dla chmury aplikacje bezstanowe.

Do nowych i ulepszonych funkcji OpenShift Enterprise 3.1 należą:

 • Zarządzanie cyklem życia aplikacji w kontenerach, w tym nowe zaktualizowane narzędzia samoobsługowe do tworzenia aplikacji z poziomu przeglądarki, wiersza poleceń albo środowiska IDE, ulepszona automatyzacja kompilowania aplikacji, integracja Jenkins CI oraz funkcje zautomatyzowanego wdrażania, które umożliwiają zarządzanie aplikacjami od ich tworzenia do zastosowania produkcyjnego.
 • Infrastruktura kontenerowa klasy korporacyjnej (dostępna też oddzielnie w Atomic Enterprise Platform Public Preview), która wykorzystuje najnowszy, stabilny standard formatu Dockera oraz mechanizm koordynacji Kubernetes, zapewniając niezawodne środowisko do tworzenia aplikacji kontenerowych.
 • Dostęp do nowych usług middleware Red Hat JBoss, które łatwo integrują się z architekturą kontenerową, w tym do Red Hat JBoss Fuse, Red Hat JBoss BRMS i Red Hat JBoss Data Grid. Rozwiązania te pomagają deweloperom budować i integrować szybsze aplikacje przy użyciu znanych, wspieranych narzędzi open source, co znacznie przyspiesza prace i zapewnia jednolite wrażenia użytkownikom architektur hybrydowych.
 • Zaawansowane funkcje zarządzania kontenerami, projektami i użytkownikami (zapewniane przez Red Hat CloudForms) z możliwością rozszerzenia ich na infrastrukturę opartą na tradycyjnych maszynach wirtualnych oraz na chmurę prywatną i publiczną.
 • Ulepszony interfejs użytkownika oraz konsola internetowa z ulepszonym sterowaniem aplikacjami i wizualizacją aktywności, a także funkcjami rejestrowania zdarzeń i wykonywania pomiarów.

Atomic Enterprise Platform Public Preview

Aby zachęcić klientów i partnerów do zapoznania się z technologią kontenerów i promować współpracę społecznościową, Red Hat udostępnia też funkcje infrastruktury kontenerowej za pośrednictwem Atomic Enterprise Platform w bezpłatnej wersji Public Preview. Platforma jest napędzana skalowanym poziomo klastrem instancji Red Hat Enterprise Linux Atomic Host — minimalistycznego, zoptymalizowanego pod kątem kontenerów systemu operacyjnego firmy Red Hat — albo Red Hat Enterprise Linux 7, oferując fundament klasy korporacyjnej pod dostarczanie zarówno natywnych aplikacji kontenerowych, jak i tradycyjnych aplikacji z wykorzystaniem kontenerów.

Red Hat Atomic Enterprise Platform obejmuje:

 • Format środowiska uruchomieniowego i pakowania aplikacji zdefiniowany przez Docker oraz Open Container Initiative (OCI).
 • Usługi koordynacji i zarządzania klastrami, zbudowane w oparciu o Kubernetes, do świadczenia złożonych usług wielokontenerowych oraz szeregowania zadań w klastrze hostów.
 • Wtyczki sieciowe i pamięciowe: skalowalna łączność między kontenerami znajdującymi się w różnych hostach, obsługiwana przez Open vSwitch, oraz wtyczki trwałej pamięci masowej, które umożliwiają wykonywanie usług stanowych w kontenerach.
 • Usługi rejestru do bezpieczniejszego przechowywania i zarządzania współdzielonymi obrazami kontenerów.
 • Standardy i zabezpieczenia kontenerowe, w tym rozszerzony ekosystem certyfikowanych kontenerów firmy Red Hat, którego celem jest pełna realizacji wizji kompleksowego, bezpieczniejszego modelu dostarczania aplikacji w kontenerach.

Ponadto integracja Red Hat Gluster Storage i Red Hat Ceph Storage z OpenShift Enterprise 3.1 oraz Red Hat Atomic Enterprise Platform Public Preview jest teraz w pełni wspierana przez Red Hat, co zapewnieni elastyczną pamięć masową dla aplikacji lub mikrousług działających w kontenerach. Za pośrednictwem kilku wtyczek Kubernetes, Red Hat oferuje działom IT znacznie precyzyjniejszą kontrolę oraz swobodę wyboru najlepszego protokołu pamięciowego na potrzeby stanowych aplikacji kontenerowych.

Dostępność

Rozwiązanie OpenShift Enterprise 3.1 ma być ogólnie dostępne pod koniec listopada, co zbiegnie się w czasie z dostępnością Red Hat Atomic Enterprise Platform Public Preview.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *