Firma Cisco zaprezentowała przełomową architekturę sieciową dla centrów danych, która pozwoli przystosować je do nowych realiów i wymagań definiowanych przez dynamiczny rozwój chmury i dostępnych w niej aplikacji, dając jednocześnie początek erze infrastruktury stawiającej na pierwszym miejscu obsługę aplikacji (tzw. Application-Centric Infrastructure).

Wprowadzenie tej fundamentalnej zmiany zostało przyspieszone dzięki przejęciu przez Cisco większościowego pakietu udziałów w firmie Insieme Networks. Infrastruktura Application-Centric pozwoli działom IT na szybkie dostarczanie aplikacji biznesowych do użytkowników końcowych w znacznie prostszym modelu operacyjnym, przy jednoczesnym zwiększeniu skalowalności i bezpieczeństwa oraz zmniejszeniu kosztów. Otwarta, programowalna i zautomatyzowana infrastruktura pomoże też sprostać wymaganiom związanym z wdrażaniem rozwiązań chmurowych oraz aplikacji Big Data.

Cisco poinformowało również o dodaniu dwóch kluczowych, innowacyjnych rozwiązań do swojej architektury UnifiedFabric.Dynamic Fabric Automation (DFA) to rozwiązanie, które automatyzuje udostępnianie sieci, upraszcza zarządzanie jej topologią oraz optymalizuje transmisję danych dla uzyskania większej wydajności i skalowalności. Z kolei najnowsze przełączniki z serii Nexus 7700 i karty liniowe serii F3, oferujące najwyższą na rynku skalowalność portów 40G/100G, zapewniają najbardziej kompleksowe funkcje wśród przełączników dla centrów danych.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Infrastruktura Application-Centric

Najważniejsze cechy nowej architektury:

 • Szybkość wdrażania aplikacji (w każdym miejscu, przy każdym obciążeniu): Czas wdrażania aplikacji jest redukowany dzięki w pełni zautomatyzowanej oraz programowalnej infrastrukturze sieci.
 • Wspólna, otwarta platforma dla infrastruktury fizycznej, wirtualnej i chmurowej: Nowa architektura zapewnia pełną integrację obejmującą aplikacje fizyczne i wirtualne, normalizując dostęp do punktów końcowych przy zachowaniu elastyczności oprogramowania oraz wydajności, przepustowości i widoczności sprzętu w środowiskach zwirtualizowanych, fizycznych czy chmurowych.
 • Architektura systemowa: Całościowe, uproszczone podejście do integracji infrastruktury, usług i zabezpieczeń, połączone z telemetrią w czasie rzeczywistym oraz możliwościami rozbudowy na potrzeby przyszłych usług.
 • Ujednolicone zarządzanie i obsługa: Wspólne ramy dla polityk zarządzania oraz sprawny model automatyzacji działania zespołów zajmujących się siecią, bezpieczeństwem i aplikacjami, który może być w przyszłości rozszerzony o przetwarzanie i magazynowanie danych.
 • Otwarte interfejsy programowania i polityka wobec Partnerów: Wsparcie dla szerokiego ekosystemu Partnerów oraz udostępnianie pełnego zestawu otwartych interfejsów do programowania aplikacji.
 • Wykorzystanie możliwości krzemu: Zrównoważone podejście zwiększa skalę innowacji i szybkość wdrażania, umożliwiając w przyszłości prostą migrację do infrastruktury typu Application-Centric. Takie podejście skutkuje optymalizacją ceny, wydajności, przepustowości, bezpieczeństwa oraz zużycia energii przy jednoczesnej możliwości modernizacji dotychczas używanej infrastruktury kablowej z wykorzystaniem światłowodów. Pozwala to obecnie na bezproblemową migrację do standardu 40G, a w przyszłości do 100G, dzięki czemu klienci mogą zoptymalizować zarówno swoje nakłady inwestycyjne, jak i operacyjne.

Unified Fabric

Cisco rozszerza rodzinę rozwiązań Nexus, nieustannie rozwijając architekturę Unified Fabric i zwiększając skalowalność, sprawność i możliwości zarządzania sieciami.

Innowacje oferowane przez nowe rozwiązanie Cisco Dynamic Fabric Automation (DFA):

 • Optymalizacja infrastruktury oraz większa efektywność i skalowalność sieci: Zoptymalizowana topologia typu spine-leafw połączeniu z panelem sterowania oraz zintegrowanymi elementami fizycznymi i wirtualnymi zapewnia dowolnej sieci, bez względu na lokalizację, płynny, mobilny dostęp do maszyn fizycznych i wirtualnych oraz możliwość rozbudowy. Rozwiązanie takie gwarantuje również większą elastyczność, mniejszą awaryjność oraz doskonałą skalowalność pozwalającą obsłużyć ponad 10000 podmiotów/sieci.
 • Uproszczone zarządzanie topologią sieci oraz otwarte interfejsy programowania aplikacji: System Cisco Prime Data Center Network Manager (DCNM) 7.0 oferuje scentralizowane zarządzanie siecią, w tym jej zautomatyzowane udostępnianie, wspólny punkt dostępu oraz pełną widoczność hostów, sieci i jej użytkowników. Ponadto otwarte interfejsy programowania umożliwiają lepszą integrację z narzędziami do automatyzacji i orkiestracji oraz platformami chmurowymi.
 • Cisco Prime Data Center Network Manager (DCNM) 7.0Pojedynczy punkt zarządzania automatyzuje i upraszcza wdrażanie infrastruktury, umożliwia jej dynamiczne udostępnianie dla maszyny wirtualnej (VM) oraz udostępnia narzędzia do rozwiązywania problemów.
 • Cisco Prime Network Services Controller 3.6: Dynamicznie tworzy usługi sieciowe, komunikując się z rozwiązaniami VMware i Cisco Nexus 1000V, a także przesyłając istotne dane do DCNM.
 • Automatyczne udostępnianie i zwiększenie sprawności sieci: Umożliwia automatyzację i udostępnianie sieci, ułatwiając wdrażanie fizycznych serwerów i wirtualnych maszyn oraz ich przenoszenie w ramach danej infrastruktury. Bazując na szablonach profili sieciowych, konkretne przypadki stosowania polityk sieciowych są automatycznie tworzone i przypisywane do danego węzła sieci po udostępnieniu przez administratora fizycznej lub wirtualnej maszyny. Ponieważ maszyny wirtualne mogą być przemieszczane w ramach całej sieci, polityka sieciowa jest automatycznie przydzielana do konkretnego przełącznika.

Połączenie powyższych elementów przynosi znacznie większe korzyści w porównaniu do rozwiązań stricte programowych czy bazujących tylko na sieciach fizycznych.

Nowe moduły i przełączniki Nexus 7700

Cisco rozszerza rodzinę rozwiązań Nexus 7000 o nowe przełączniki z serii Nexus 7700 oraz karty liniowe serii F3:

 • Nowe przełączniki z serii Nexus 7700 to niezwykle efektywne rozwiązania, dostępne w wersjach Nexus 7710 (10 slotów) i Nexus 7718 (18 slotów).
 • Nowe karty liniowe serii F3, które zapewniają pełne wsparcie dla przełączników z serii 7000 i 7700, oferują przepustowość rzędu 40G/100G, efektywność energetyczną zwiększoną o 60% oraz obsługę szerokiego zestawu funkcjonalności przełączników dla centrum danych.
 • Dzięki tym innowacjom Nexus 7718 jest najwydajniejszym w branży przełącznikiem oferującym przepustowość 40G (do 384 portów) i 100G (do 192 portów). Całkowita, maksymalna wydajność przełącznika Nexus 7718 wynosi 83Tb/s.

Nowe przełączniki z serii Nexus 7700 są już dostępne w sprzedaży. Nowe karty liniowe serii F3 wejdą na rynek jeszcze w tym roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *